Následky epidemie: Ve Vídni vyvinuli parametrické pojištění

Zatímco německé pojišťovny usilovně pracují na zřízení fondu, jenž by pomohl v budoucnu lépe čelit ekonomickým následkům pandemií, jsou vídeňští vědci plně zaujati jiným modelem pojištění pro případ epidemie: se zapojením parametrických prvků. Mělo by se jednat o zajistný produkt umožňující nebyrokratickou pomoc. Navíc by jak vládu, tak i obyvatelstvo pojištěné země motivoval k žádoucím nezbytným opatřením. Náklady by šlo podchytit. Bude mít tento koncept úspěch?

Covid-19 zasáhl řadu zemí mnohem hůře než finanční krize z roku 2008, v mnohém ohledu dokonce ještě tvrději než světová hospodářská krize po burzovním krachu v roce 1929. Státy potřebují peníze na zdravotní zásobování a provoz, musí podpořit podniky a provozy a současně zajistit zásobování obyvatelstva. „To je tíživá situace pro všechny, ale právě chudší země strádají ještě mnohem hůře. V těchto oblastech by byla často velká pomoc i v tom, kdyby se podařilo zajistit pro obyvatelstvo určité množství potravin,“ je přesvědčena Julia Eisenberg, expertka ústavu pro stochastiku a ekonomickou matematiku při Technické univerzitě ve Vídni.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 3,8 %


V současné době vídeňská expertka pracuje spolu s kolegy z univerzity v Liverpoolu na parametrickém pojištění pro případ epidemií. To by poskytlo zcela přesně určené pojistné plnění, pokud by nastala přesně definovaná pojistná událost – například kdyby byl naplněn předem přesně určený počet hospitalizací s určitou stejnou diagnózou, anebo kdyby byl vyhlášen státem národní nouzový stav. A roli by nehrála přesná výše vzniklé škody – pojistitel vyplatí plnění rychle podle aktuálních okolností a naplnění určeného parametru ještě dříve, než dojde na odhad nebo sečtení vzniklých škod.

Velcí hráči v oblasti zajištění, jako jsou Mnichovská zajišťovna nebo Swiss Re, ale i jiné subjekty, využívají parametrické produkty pro některý typ pojistných událostí, zejména pro zemětřesení, tropické bouře nebo záplavy. V těchto případech závisí pojistné plnění na dosažení určitých hodnot, jako je stupeň zemětřesení podle stupnice, rychlost větru anebo množství spadlých srážek.

Snaha oslabit morální hazard

„Náš návrh je vyplácet pojistnou částku v různých tranších. Část ihned, ale další díl jen tehdy, pokud u pojištěného státu nepřekročí některé indikátory epidemie žádoucí stanovené hodnoty, jež je potřeba dodržet.“ Tak by mohlo být v rámci kontraktů o parametrickém pojištění stanoveno, že se stát svými opatřeními v oblasti karantény nebo i dalšími kroky musí postarat o to, aby se čísla o infekci držela pod určitou hranicí, mezní hodnotou. Současně by muselo být prováděno denně stanovené množství testů. To je příklad parametrů, při jejichž splnění by pojištění poskytlo pojistné plnění.


Mohlo by vás zajímat: Lesní požáry v Kalifornii mají viníka. Odškodnění obětí je astronomické


„Tím by současně pojištění minimalizovalo také rizika v oblasti tzv. morálního hazardu, tedy vedlo by státy k eticky správnému postupu,“ zdůrazňuje další aspekt pojištění Julia Eisenberg. Vědkyně tak poukazuje na to, že pojištění mnohdy sporně vede k tomu, že lidé se chovají rizikově a nedbají na ochranu. Pokud by však byla výplata plnění vázána na dodržení určitých pravidel a limitů, měly by vlády silnou finanční motivaci chovat se korektně a rozumně vyhlásit smysluplná pravidla. Podle vídeňské vědkyně by byly náklady na takový produkt rázem přehlednější, než když není pohled na možnou katastrofu omezen žádnými mantinely.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články