Michal Knapp: Agrese mezi velkými hráči na trhu mizí


			Michal Knapp: Agrese mezi velkými hráči na trhu mizí

Generální ředitel a předseda představenstva Broker Trustu Michal Knapp vede společnost už dva roky. V rozhovoru pro oPojištění prozradil, jak vnímá aktuální vývoj trhu finančního poradenství, jak podnikatelské prostředí ovlivňují evropské regulace nebo co stálo za odchodem Broker Trustu z USF.

Na jaké úrovni je podle vás trh finančního poradenství v České republice? Kde jsou největší rezervy a v čem naopak vidíte správný progres?

Úroveň poskytovaných služeb směrem k zákazníkovi se kontinuálně zlepšuje. Rozšiřuje se nabídka kvalitních finančních produktů. Dobře je to vidět například u životního pojištění, kde dochází ke snižování počtu výluk a zlevňování zároveň. Zvyšuje se i přidaná hodnota poradenství.

Rostou nároky na poradce provést analýzu potřeb a možností klienta, vše řádně zaznamenat a následně na základě analýzy produktů vybrat ten s optimálními parametry pro klienta. Bez kvalitního analytického zázemí, které poradci umožní v krátkém čase porovnat ony parametry napříč trhem, již nelze dlouhodobě fungovat.

Jistou rezervu, prostor pro zlepšení, vidím v efektivitě fungování finančních poradců nebo v digitalizaci administrativních procesů spojených se zprostředkováním finančních produktů.


Mohlo by vás zajímat: Ztráta Berkshire Hathaway: Za vším hledej hurikány


Jaké jsou obecně ty hlavní trendy, které poradenství u nás ovlivňují?

Poslední dobou vnímám zejména postupující regulaci (od 2016 spotřebitelské úvěry, MIFID II, GDPR, IDD…), snahu finančních poradců o efektivnější fungování svých poradenských praxí a na straně servisních společností zapojení digitalizace do administrativních procesů finančního poradenství. Vývoj je velmi dynamický, trh se v krátkém čase rychle mění. Není zde už hodně peněz pro každého.

Zůstávají jen profesionálové, kteří to myslí s poradenstvím vážně, pracují na svém vzdělávání, splňují kvalifikační předpoklady, přemýšlí nad klientem a efektivitou své firmy. To je i příležitost pro Broker Trust. Vysoké nároky na práci poradce znamenají, že stále více z nich si uvědomuje přidanou hodnotu opravdu kvalitního zázemí, ať už v oblasti analytických nástrojů, vzdělávání nebo compliance servisu.


Mohlo by vás zajímat: Exkluzivně: Dohoda EU a USA o pojištění a zajištění detailněji


Zmínil jste evropské regulace, jak byste okomentoval povinnosti, které přináší?

Regulace opravdu výrazně zasahuje do fungování celého trhu. Na jednu stranu pomáhá zvyšovat kvalitu poskytnuté poradenské služby, stanovuje vysoké nároky na analytické schopnosti a znalosti, schopnost obhájit poskytnuté poradenství, na druhou stranu zde máme podle mého názoru celou řadu sporných formálních opatření, kdy se klient jen velmi komplikovaně orientuje v záplavě všech potvrzení a informací, které mu jsou předávány.

Je toho navíc v poslední době příliš mnoho, zákony jsou často přijímány překotně a znamenají obrovské náklady pro všechny firmy na trhu, od poradců přes servisní organizace až po velké banky nebo pojišťovny. Místo, aby všichni tito jmenovaní věnovali čas a zdroje na zlepšení svých služeb, zabývají se z příliš velké části pouze regulací.


Mohlo by vás zajímat: Video: Zázračná reakce řidiče kamionu


Co soudíte o všeobjímajícím „ochraněspotřebitelském“ trendu, která v poslední době začíná v podstatě paralyzovat jakýkoli rozumný dialog?

Myslím, že je toho mnoho najednou a někdy nám chybí i jasná výkladová pravidla. Klient se velmi těžce, pokud vůbec, orientuje ve všech svých právech, jimiž byl díky zákonům obdarován. A zcela nepochybně budou mít některá opatření vliv i na profitabilitu finančních produktů, což sekundárně, ad absurdum, nedojde-li ke zvýšení ceny finančních produktů, respektive k optimalizaci/snížení nákladů na straně poskytovatelů finančních produktů, může vést k menší stabilitě celého systému finančních služeb.

Jak byste okomentoval vývoj produktů životního pojištění? V čem podle vás leží zakopaný pes v neatraktivitě této oblasti pro běžného klienta a jak vrátit „životko“ zpátky do hry?

To je velké téma. Mám-li být stručný, pak je to poměrně malá znalost produktu, obecně nízká zodpovědnost lidí za vlastní zdraví, paternalistický vztah ke státu, tj. víra, že v případě nutnosti se stát o mě nějak postará. Do jisté míry je to logický důsledek v zemi, kde existují poměrně silné veřejné sociální systémy. To nekritizuji, pouze konstatuji fakta ovlivňující celou problematiku, zejména pak v otázce penzí a invalidních důchodů, kde existují velmi nízké náhradové poměry.

Lidé to neví, je povinností celého trhu toto jasně říkat. Životní pojištění je základním produktem pro zdravé rodinné finance a nejsem-li gambler, je normální se o ně zajímat. Dle mého názoru obrovský potenciál je v propagaci významu tohoto produktu na trhu. Dá se říci, že v oblasti zajištění pojistitelného rizika nemá pojištění osob jinou alternativu v žádném z finančních produktů.


Mohlo by vás zajímat: Zajímavost: Zlatý týden pro čínské úrazové pojištění


Další velké téma se týká penzijního systému u nás. Jak vnímáte diskuze kolem této sféry a jak přesvědčit dnešní generace mladých lidí, aby nepodceňovaly přípravu na seniorní věk?

Diskuze v české společnosti je naprosto nedostatečná vzhledem k významu této problematiky. Mně to z pohledu profesního trápí dvakrát tolik, protože jedním ze základních fenoménů finančního poradenství je právě akumulace majetku/finančních prostředků na dobu ekonomické neaktivity, tj. zejména penzijní období. Zde si myslím, že politici naprosto selhávají. A to nemyslím tak, že by třeba vůbec neformulovali svá stanoviska nebo se otázkou penzí, jak bude systém vypadat za dvacet třicet let, nezabývali (viz několik vládních odborných komisí). Nejsou však schopni vést racionální diskusi a dojít k v čase udržitelnému kompromisu.

Nastavení a udržení systému penzí daleko přesahuje funkční období zvolené politické garnitury, systém není možné každé čtyři roky měnit nebo významně korigovat. Je zde potřeba velké důvěry společnosti ve stabilitu systému. Z mého pohledu byla chyba zrušení II. pilíře, který výrazně podporoval jeden ze základních principů penzijních systému obecně, a to je princip ekvivalence, chcete-li zásluhovosti.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Potřeby a cetky...


V tomto kontextu II. pilíře se jednalo o základní celospolečenské „tradeoff“, teď bude trochu hůře (myšleno jistá nestabilita I. průběžného pilíře kvůli částečným odvodům do II. pilíře), aby za dvacet třicet let nebylo špatně (kvůli výraznému poklesu náhradového poměru z důvodu stárnoucí populace a nedostatečné porodnosti). Pro tuto úvahu chybí v dnešní společnosti vůle a politikům kuráž. Obdobně, sledujeme-li debaty politiků o směřování české ekonomiky či změnách ve školství, je tu jistá podobnost. Strategická rozhodnutí nám zatím příliš nejdou.

Jak vlastně vnímáte úroveň finanční gramotnosti u nás?

Nemám k dispozici relevantní statistiky z poslední doby, ale nemyslím, že by se česká populace nějak vymykala té na západ od našich hranic. Dokonce porovnám-li si agregáty celkových úspor domácností vs. zadlužení domácností (cca 50%), pak si nestojíme jako celek špatně. Když se navíc podívám na složení dluhu, výraznou majoritu tvoří hypotéky, tj. dluh na něco stabilnějšího, než je okamžitá spotřeba. Samozřejmě jsou však sociální skupiny, kde zadluženost související s okamžitou spotřebou je fatální a způsobuje jejich sociální a ekonomickou destrukci.

Co si myslíte o roli nových technologií ve finančních službách? A jaký je váš názor na principiální „souboj“ off-line vs. on-line prodej?

Optimální je propojit to nejlepší z obou světů, věřím v digitální pomocníky v rukách zkušeného „off-lineového“ lidského poradce. Finanční poradci, kteří nebudou mít možnost používat při práci s klientem digitalizované prostředí různých platforem pro sjednání finančních produktů, resp. aplikace umožňující analýzu produktových parametrů, budou velmi složitě přežívat. Jednak z pohledu efektivity své práce, ale zejména z pohledu schopnosti obhájit své poskytnuté poradenství.

Bez kvalitních standardizovaných a digitalizovaných procesů také jen těžko dostojíte nárokům přicházejícího GDPR. Předpokládám, že tato norma bude mít na celý trh jeden zásadní dopad. Data se budou přesouvat výhradně na servery aplikací a poradce k nim bude přistupovat online. Off-linové aplikace budou stále problematičtější z pohledu plné aplikace GDPR principů. Pokuty za nedodržení tohoto nařízení EU mohou být přitom likvidační.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva ČAP publikována. Jak si vedl trh v 2016?


V roli generálního ředitele Broker Trustu působíte dva roky. V jaké „formě“ se společnost nachází a podařilo se vám naplnit všechny vaše plány, se kterými jste přicházel?

Broker Trust je ve fantastické kondici. Obratově i přes svou velikost stále silně rosteme, v meziročním srovnání to v minulém roce bylo 33 %, v letošním zaznamenáme zhruba 16% růst. To vše při zachování mimořádné finanční kondice firmy. V tomto roce jsme získali nejvyšší rating AAA v rámci nezávislého prověření naší stability Czech Stability Award.  Tento výsledek reflektuje kromě růstu obratu také růst likvidity a vlastního jmění, což je velmi jasný indikátor finanční stability společnosti.

Roste počet servisovaných poradenských společností, resp. poradců. Realizujeme a zavádíme nové nástroje pro poradce, optimalizujeme náš poradenský portál BeTy. V oblasti hypoték jsme se stali v polovině tohoto roku největším distributorem v České republice, kdy jsme této pozice dosáhli meziročním růstem přes 40 % oproti růstu celkového trhu o 11 %. Přinášíme i nové vzdělávací programy pro naše poradce. Máme jasnou strategii v oblasti celkové IT architektury, kterou postupně realizujeme. Myslím, že se na základě uvedeného dá směle konstatovat, že se daří.


Mohlo by vás zajímat: Michal Knapp: Proč Broker Trust vystupuje z USF?


V loňském roce k vám přišly až stovky spolupracovníků ze ZFP akademie. Jak se v oblasti akvizicí vyvíjel letošní rok a jak se vám daří hlídat kvalitu poradenských služeb?

Také letošní rok rosteme v počtu servisovaných finančních poradců. Máme několik zajímavých akvizic – těším se na inspirativní spolupráci. Tento business chápu jako jakýsi vzájemný dialog, kdy jedna strana rozvijí tu druhou.

V oblasti hlídání kvality poskytovaného poradenství jsme již v minulosti významně posílili naše procesy, dnes máme na oblast „legal a compliance“ tři interní pozice a spolupracujeme i s několika externími právníky. Pravidelně u nás zasedá etický výbor, kde jsou zapojena i další oddělení firmy. Také díky tomu jsme v tomto roce nezaznamenali něco výjimečného, chcete-li něco, co bychom zvládali s obtížemi.

Jaké projekty, které zkvalitní služby pro finanční poradce, připravujete pro rok 2018?

Jak jsem již zmiňoval, jsou to projekty podporující, zjednodušující práci finančního poradce. Je to investiční platforma, elektronizace povinných příloh, rozšíření našich hojně kopírovaných produktových on-line metodik. Více asi v tuto chvíli nebudu specifikovat, ale rád budu váš portál informovat v okamžiku, kdy jednotlivé aplikace budeme spouštět.

Společnost Broker Trust vystoupila z Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. V médiích se objevila celá řada spekulací, v čem je tedy ten hlavní problém?

Po jistém, zřejmě i nezbytném, časovém odstupu dvou měsíců si dovolím krátké zhodnocení. Tím generálním důvodem, proč jsme vystoupili z USF, jsou jiné představy o řízení a směrování USF. Konkrétní impulzy, které nás vedly k faktickému rozhodnutí vystoupit z USF, jsme již několikrát uváděli a komentovali. Názory a postoje k některým polarizujícím otázkám se nakonec mohou na jedné nebo druhé straně v čase měnit, například přijetím nové legislativy nebo rozhodnutím dohledového orgánu.

Naše rozhodnutí ale krystalizovalo již delší dobu, a právě v posledních měsících se vše akcelerovalo. Máme zkrátka rozdílný pohled a představy o, řekněme, corporate governance samoregulační organizace, jakou USF je. Nechci přilévat olej do ohně, mrzí mě to a doufám, že v budoucnu se okolnosti změní.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Šindelář: Komentář USF k pozastavení členství společnosti Broker Trust


Abych byl správně pochopen, nejedná se o odklon od jedné z mých ústředních myšlenek, že je správné formulovat a prosazovat oprávněné zájmy naší industrie vůči ostatním účastníkům trhu, včetně státu.

Broker Trust se nezříká ani smysluplných aktivit hájících zájmy celé poradensko-zprostředkovatelské branže. Chceme být aktivní, ostatně tak jako již v několika případech v minulosti. Navrhl jsem konkrétní téma na spolupráci a uvidíme, jak USF zareaguje. I v minulosti tady byla konkrétní iniciativa, kdy USF spolupracovala s ostatními subjekty na trhu s cílem hájit zájmy naší branže.

V České republice máme po volbách do poslanecké sněmovny, jak byste okomentoval výsledky v kontextu vývoje finančních trhů?

Osobně nespatřuji žádnou spojitost mezi vývojem na českém finančním trhu a výsledky voleb do poslanecké sněmovny. Volby z mého pohledu, a už to mnohokrát zaznělo, ukázaly fakt, že tradiční politické strany neoslovily voliče. Zřejmě jsou zcela pryč doby, kdy polarizace voličského elektorátu probíhala v rámci levo-pravého vidění světa.

Výsledek voleb je bezpochyby reflexí stavu společnosti, kdy jednotlivá témata jako např. bezpečnost, se stávají silnými ústředními tématy pro voliče a schopnost jasně formulovat řešení, z mého pohledu pseudo řešení, vítězí. Jistá korporatizace veřejné politiky, chcete-li správy věcí veřejných, je pro voliče zřejmě atraktivní.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Ceny ne a ne POVyrůst...


Jak obecně hodnotíte současné podnikatelské prostředí v českém finančním sektoru?

Z mého pohledu, tj. z pohledu zprostředkování finančních produktů, se prostředí zlepšuje. Nevnímám tolik agrese mezi jednotlivými hráči na trhu. Možná je to i tím, jak vnější prostředí výrazně ovlivňuje účastníky, kterým kvůli tomu nezbývá už tolik sil, a starají se především o své záležitosti.

Máte nějaké profesní krédo, které Vám ve vaší kariéře vždy dobře posloužilo?

Nemám za krédo citáty významných lidí, např. mně oblíbeného Winstona Churchilla. Věřím ve věci obyčejného života, v systém, poctivost, profesionalitu a vzájemný respekt. Jsem přesvědčen, že toto jsou právě ty hodnoty, které dávají naším aktivitám naději na udržitelnost v čase, dávají radost a jakousi nezbytnou lehkost bytí zároveň.

Děkuji vám za rozhovor.

Také děkuji, a protože se již pomalu blíží závěr roku, dovolte mi popřát vám i všem čtenářům oPojisteni.cz příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články