Mladí řidiči ročně usmrtí na 100 osob. Problémem je alkohol!


			Mladí řidiči ročně usmrtí na 100 osob. Problémem je alkohol!
19.9.2019 Spektrum

Mladí řidiči zaviní každoročně více než 10 tisíc nehod, v roce 2018 bylo evidováno 10 051 takových nehod. Vinou mladých řidičů bylo usmrceno 94 osob (meziročně o 7 více, tj. +8 %), dalších 397 osob bylo těžce zraněno (meziročně o 50 více, tj. +14 %). Meziroční nárůst usmrcených vinou mladých řidičů byl zapříčiněn zejména tragickým listopadem, kdy byla prakticky každá 3. osoba (31 %, 17 usmrcených) usmrcena právě mladým řidičem.

Alkohol a drogy: každá 5. smrtelná nehoda

„V uvedených oblastech se tak nepodařilo navázat na historická minima z roku 2017,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Z analýz, které máme k dispozici je zřejmé, že nehody zaviněné mladými řidiči vykazují každoročně přibližně dvojnásobně vyšší závažnost v porovnání se všemi evidovanými nehodami. Pětinu všech usmrcených osob (celkem 19) usmrtili mladí řidiči pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, meziročně o 12 více!“ Mladí řidiči pod vlivem drog usmrtili v uplynulém roce 7 osob, tj. polovina ze všech usmrcených osob vinou všech řidičů pod vlivem drog.

Krajské srovnání

Nejvyšší podíl na usmrcených osobách vinou mladých řidičů byl v uplynulém roce evidován v Moravskoslezském kraji (26 %, 14 usmrcených), na těžce zraněných osobách pak ve Středočeském kraji (21 %, 86 těžce zraněných). Meziročně nejvyšší nárůsty v oblasti usmrcených osob vinou mladých řidičů byly evidovány ve Středočeském (+11) a Moravskoslezském kraji (+7). Dramatické nárůsty v oblasti těžce zraněných osob vinou mladých řidičů byly evidovány ve Středočeském (+39) a Jihomoravském kraji (+28).

Nejvíce usmrcených (39) osob vinou mladých řidičů bylo evidováno na silnicích I. tříd, nejvíce těžce zraněných (111) pak na silnicích II. tříd. Nejvyšší podíly usmrcených (24 %) i těžce zraněných (22 %) vinou mladých řidičů pak byly evidovány na silnicích III. tříd, nadprůměrný podíl usmrcených (23 %) byl evidován také na místních komunikacích. Nejvíce usmrcených a těžce zraněných osob vinou mladých řidičů bylo evidováno v přímých úsecích, nejvyšší podíly (shodně 23 %) pak v přímých úsecích po projetí zatáčky. Lokalizace závažných nehod, které zavinili mladí řidiči v roce 2018, jsou k dispozici v uvedené ZDE.

Poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod

„Mladí řidiči častěji způsobují dopravní nehody v důsledku nezkušenosti a vysoké nebo nepřiměřené rychlosti, zejména pro mladé řidiče motocyklů je ve srovnání s ostatními věkovými skupinami častějším přispívajícím faktorem vzniku nehod nezkušenost a reakce v panice,“ říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, a dodává: „Bilance uplynulého roku potvrzuje naše poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod (pozn. www.vyzkumnehod.cz). V důsledku nepřizpůsobení rychlosti bylo mladými řidiči usmrceno 39 (41 %) a těžce zraněno 167 (42 %) osob.“

Poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod 1

S rostoucím věkem dochází k poklesu fyzické i psychické kondice. V důsledku toho je ovlivněna zejména pozornost a reakční doba. U mladší populace je v porovnání s ostatními věkovými skupinami nižší procento případů, v nichž účastník na vzniklou nehodovou situaci nereagoval. S rostoucím věkem klesá četnost řidičů, kteří na blížící se dopravní nehodu reagují. U řidičů mladších 24 let nedošlo k žádnému pokusu o odvrácení střetu se ve více než 35 % případů. U řidičů starších 24 let je absence pokusu o vyhnutí výrazně vyšší.

Poznatky z Hloubkové analýzy dopravních nehod 2

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články