vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu


			vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu
16.7.2019 Spektrum

Centrum dopravního výzkumu (CDV) rozvíjí několik let projekt Hloubková analýza dopravních nehod. Dopravní nehody se zraněním jsou týmem specialistů na dopravní infrastrukturu, automobilovou techniku a psychologů detailně analyzovány. Z každé nehody se eviduje až 3 000 záznamů, jedním z cílů je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků, samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy a další.

„Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala,“ říká Kateřina Bucsuházy, vedoucí Hloubkové analýzy dopravních nehod a dodává: „Abychom složili celou mozaiku případu, potřebujeme podrobně analyzovat celý řetězec událostí, vedoucí ke vzniku dopravní nehody.“


Mohlo by vás zajímat: ČSÚ: 13 procent obyvatel Česka nad 15 let má zdravotní postižení


Strategická spolupráce s BESIP

„Výstupy z Hloubkové analýzy dopravních nehod jsme naplno využili v rámci Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2018,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Aktuálně připravujeme strategii pro následující dekádu (pozn. Strategie BESIP 2021-2030), do které implementujeme poznatky z uvedeného projektu v ještě širším rozsahu. S výstupy pracujeme jak v rámci národní úrovně, tak prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP v rámci jednotlivých krajů. V loňském roce byly např. využity poznatky z oblasti nehod elektrokol atd.“


Mohlo by vás zajímat: AXA Assistance má unikátní připojištění alkoholu na dovolené


Srážky se stromem

Dlouhodobě je v důsledku dopravních nehod při srážkách se stromem usmrceno přibližně 15 % osob, tzn. každá 7. usmrcená osoba. Jen v loňském roce bylo takto usmrceno 73 a těžce zraněno dalších 191 osob. Při srážkách se stromem umírají také nevinní. Téměř 2/3 (63 %) usmrcených tvořili řidiči osobních vozidel, 29 % pak spolujezdci v osobních vozidlech, 7 % řidiči motocyklů, 1 usmrcená osoba pak byla řidičem nákladního vozidla.

Alkohol hraje významný vliv. Zatímco alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 2018 podílel 7 %, na usmrcených 29 %, na těžce zraněných 12 % a na lehce zraněných osobách 9 %. Meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 57 % usmrcených více (celkem usmrceno 22 osob, meziročně + 8). Viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu do 0,5 ‰ usmrtili 4 osoby, meziročně + 3.

Zdroj: YouTube

Nejvíce osob při srážkách se stromem (25) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podíleli 28 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací. Nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem z pohledu směrových poměrů v zatáčkách (28 usmrcených), nejvyšší podíl (31 %) byl pak evidován v přímých úsecích po projetí zatáčky. V obci bylo při srážkách se stromem usmrceno 9 osob (12 %), mimo obec pak 64 osob (88 %). Kde byly v důsledku srážky se stromem usmrceny, resp. těžce zraněny osoby v roce 2018 lze zjistit z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR. Součástí detailů nehod jsou desítky důležitých informací.

Nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 36 osob, tj. 14 %; 10 osob bylo usmrceno (14 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.).

Reálná nehoda s fatálními následky

„Srážky se stromem vykazují dlouhodobě velmi vysokou závažnost dopravních nehod, “ říká Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Vzhledem k vývoji závažných následků dopravních nehod jsme přesvědčeni, že nadešel čas zveřejnit reálné záběry, které máme k dispozici v rámci projektu Hloubková analýza dopravních nehod. Minutové video zachycuje fatální nehodu při srážce se stromem, jedná se o kombinaci simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa. Záběry upozorňují na to, že zlomek vteřiny, resp. jediná chyba řidiče může mít fatální následky i na to, jak jediný strom v daném případě tyto následky, bohužel, ovlivnil. Další realistická videa, která budou cílit na problémové oblasti závažných následků dopravních nehod, v návaznosti na připravovanou Strategii BESIP 2021-2030, budeme dále zveřejňovat.“


[1] Hloubková analýza dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz
[2] CDV: Srážka se stromem - Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod
[3] vyzkumnehod.cz: Srážka se stromem

Pozn. Videa zcela záměrně neobsahují žádné informace o místu nebo čase dopravní nehody, stejně tak o konkrétních účastnících. Primárním cílem je upozornit na problémové oblasti z hlediska dopravní nehodovosti, resp. dopravních nehod se závažnými následky v návaznosti na Strategii BESIP 2021-2030.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články