Ochrana muzejních sbírek má řadu nedostatků. Stát nemá přehled


			Ochrana muzejních sbírek má řadu nedostatků. Stát nemá přehled
28.5.2020 Spektrum

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil (NKÚ) ochranu muzejních sbírek vlastněných státem v letech 2016 až 2018. Kontroloři zjistili, že správa a evidence sbírek je roztříštěná, údaje o předmětech se liší a pravidla jsou jen obecná. Tento systém má přitom zaručit, že se bude o sbírky správně pečovat a že stát bude mít přehled o tom, v jakém stavu sbírky jsou. Správci sbírek, jako jsou muzea a galerie, chybovali v evidenci sbírkových předmětů a neřešili, kdo nese odpovědnost za to, že se některé sbírkové předměty při inventuře nedohledaly. Ministerstvo kultury (MK) je navíc málo kontrolovalo.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.