Jan Matoušek

Jan Matoušek

Funkce: Výkonný ředitel České asociace pojišťoven, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako vrchní ředitel kabinetu ministra průmyslu a obchodu, generální sekretář Italsko-české obchodní a průmyslové komory a jako rada Velvyslanectví České republiky v Římě pověřený vedením obchodního úseku.

Od roku 2008 zastával funkci náměstka výkonného ředitele v České bankovní asociaci. Věnuje se také problematice podpory výchovy a vzdělání z pozice předsedy správní rady Nadačního fondu ČBA pro podporu vzdělání. 

Od srpna 2015 zastává funkci výkonného ředitele České asociace pojišťoven a jednatele společnosti SUPIN, která je servisní organizací ČAP a ČKP. Od července 2016, vykonává funkci výkonného ředitele ČKP.

LinkedIn profil

Související články