Luciano Ciriná

Luciano Ciriná

Funkce: Regionální CEO Generali pro Rakousko, střední a východní Evropu, Rusko a člen řídícího výboru Generali

Luciano Cirinà je zodpovědný za podnikání skupiny Generali ve střední a východní Evropě. Od května 2016 je členem řídicího výboru Generali Group.

Luciano Cirinà byl v roce 2007 jmenován generálním ředitelem společnosti Generali Versicherung AG v Rakousku, než se stal ředitelem společnosti Generali Holding Vienna.

V letech 2005 až 2006 působil jako oblastní ředitel v sídle společnosti v Terstu, kde dohlížel na aktivity v Rakousku, střední a východní Evropě, Řecku, Tunisku a na Středním východě. Předtím působil v letech 1996 až 2004 jako ředitel divize korporátních rizik pro Rakousko a země střední a východní Evropy.

Luciano započal svou kariéru v roce 1989 v Deutscher Lloyd (Generali Group) v Mnichově jako underwriter a později jako Chief-Underwriter se zodpovědností za Oddělení průmyslového požárního pojištění.

V roce 1988 absolvoval obor Business Administration na Univerzitě v Terstu.

LinkedIn profil

Související články