Počet obyvatel ČR vzrostl na 10,67 milionu. Díky migraci


			Počet obyvatel ČR vzrostl na 10,67 milionu. Díky migraci
11.9.2019 Spektrum

Na konci června měla Česká republika podle Českého statistického úřadu téměř 10,67 milionu obyvatel. Od počátku roku vzrostl počet obyvatel o 18,8 tisíce. Veškerý přírůstek zajistila zahraniční migrace. Živě narozených dětí bylo o 2,1 tisíce méně než zemřelých osob. Sňatků opět meziročně přibylo.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem navýšil o 18,8 tisíce na necelých 10,67 milionu. Veškerý růst zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo činilo 20,9 tisíce osob. Přirozená měna naopak působila ve směru úbytku obyvatelstva, když počet živě narozených dětí byl o 2,1 tisíce nižší než počet zemřelých osob.

Během prvního pololetí se podle předběžných údajů živě narodilo 54,7 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než ve stejném období roku 2018. Téměř 25,9 tisíce dětí se narodilo prvorodičkám, 21,0 tisíce dětí bylo druhorozených a u 7,9 tisíce dětí šlo o třetí či další živě narozené dítě matky. Meziročně nižší byl počet dětí jak u vdaných, tak u nevdaných žen. Podíl dětí narozených mimo manželství, který v roce 2018 poprvé po dvaceti letech klesl, se meziročně dále snížil ze 48,6 % v 1. pololetí roku 2018 na letošních 48,2 %. Nejvíce dětí, více jak jednu pětinu, porodily ženy ve věku 29 až 31 let. U prvorodiček převažovaly (z 34 %) ženy ve věku 27–30 let.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Odborné zkoušky jako prubířský kámen trhu


V období měsíců leden až červen podle předběžných údajů zemřelo 56,8 tisíce obyvatel Česka, o 1,6 tisíce méně než v prvním pololetí předchozího roku. Nejvyšší byl počet zemřelých v lednu (10,4 tisíce), zatímco v roce 2018 to bylo v březnu. Mezi zemřelými bylo 28,9 tisíce mužů a 27,9 tisíce žen. Nejvíce zemřelých, 9,6 tisíce, bylo ve věku 85–89 let. Tato věková skupina převažovala také u zemřelých žen, zatímco u zemřelých mužů bylo nejvíce 70–74letých. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 151 dětí, resp. 28 z deseti tisíc živě narozených.

Pohyb obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny) Zdroj ČSÚ

Zdroj: ČSÚ

Podle předběžných údajů se v prvním pololetí letošního roku konalo 22,4 tisíce sňatků, o necelých 0,6 tisíce více než v témže období roku 2018. Téměř polovina z nich, 10,5 tisíce, připadla na měsíc červen. Dvě třetiny párů snoubenců tvořili dosud svobodný muž a svobodná žena (14,7 tisíce sňatků). Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovaly páry dvou rozvedených osob (3,2 tisíce). Z pohledu věku při uzavření manželství byli mezi ženichy nejpočetnější 30–34letí a mezi nevěstami 25–29leté.

Podle dosud dostupných údajů nabylo do konce června právní moci 12,2 tisíce rozsudků o rozvodu, meziročně o 0,2 tisíce méně. V šedesáti procentech rozvedených manželství žily nezletilé děti, těchto dětí bylo celkem 11,5 tisíce. Naopak 4,9 tisíce rozvodů se dotýkalo manželů bez nezletilých dětí. Většina mužů a žen, čtyři pětiny, se rozváděla poprvé.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 130 mld. Kč


Zahraničním stěhováním se zvětšila populace České republiky během prvního pololetí o 20,9 tisíce osob. Hodnota salda byla meziročně vyšší o 2,7 tisíce. Ze zahraničí se do České republiky přistěhovalo 34,1 tisíce osob, naopak 13,2 tisíce osob se z ní vystěhovalo. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2018 zesílily oba proudy migrace. Zahraničnímu stěhování nadále dominují občané Ukrajiny. Převažovali jak mezi přistěhovalými, tak vystěhovalými, měli i nejvyšší saldo stěhování (8,6 tisíce). Druhé nejvyšší bylo saldo s občany Slovenska (2,1 tisíce), na dalších místech pak s občany Ruska (1,1 tisíce) a Rumunska (1,1 tisíce). Bilance zahraničního stěhování českých občanů byla záporná (-0,6 tisíce).

„Prostřednictvím zahraničního stěhování vrostla česká populace v 1. pololetí letošního roku o 20,9 tisíce osob. Přes 40 % tohoto salda tvořili občané Ukrajiny, kterých se přistěhovalo 11,7 tisíce a naopak vystěhovalo 3,1 tisíce,“ řekla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články