Pojišťovnictví v roce 2017: Peter Socha člen představenstva AXA ČR a SK


			Pojišťovnictví v roce 2017: Peter Socha člen představenstva AXA ČR a SK
23.2.2017 Spektrum

Pravidelný každoroční seriál Pojišťovnictví v roce, přináší pohled generálních ředitelů a osobností pojistného trhu na uplynulý rok i výhled na rok nadcházející. Dnes odpovídá Peter Socha ředitel útvaru Životního pojištění a důchodového zabezpečení člen představenstva AXA Česká republika a Slovensko.

Rok 2016 byl velmi bohatý na legislativní změny. Která změna byla pro Vaší společnost nejnáročnější a proč? 

Nejvýznamnější změnou byla nepochybně regulace provizí v životním pojištění. Vezmeme-li v potaz relativně krátkou dobu mezi schválením zákona a nabytím účinnosti a současně skutečností, že nedocházelo pouze k přepočtům provizí, ale i ke změně produktu, byla adaptace na tuto změnu skutečně náročná. Kromě této regulace jsme spoustu energie a úsilí věnovali přípravě a implementaci evropské normy PRIIPS, u které bylo problémem nedostatečné vysvětlení mnohých aspektů. Kromě dokončení PRIIPS nás v tomto roce čeká příprava na spuštění dalšího významného regulačního prvku, směrnice IDD. Naše legislativní agenda na rok 2017 tak je stejně masivní, jako byla v minulém roce. 

Na listopadové konferenci České asociace pojišťoven se hovořilo o tom, kolik prostředků si v pojišťovně vyžádá compliance. Mohl byste procentně vyjádřit, jak velkou část režijních nákladů spotřebuje compliance u vás? 

Není žádným překvapením, že prioritním, ale zároveň i ambiciózním cílem nás i našich konkurentů na trhu je maximální zefektivnění interních procesů a trvalé snižování provozních nákladů. V mnoha ohledech se nám to daří, v oblasti compliance ale pozorujeme meziroční růst nákladů, které se budou do budoucna pravděpodobně ještě zvyšovat. Samostatný útvar AXA compliance tvoří aktuálně asi 2 % režijních nákladů. Část této agendy přitom zajišťujeme externě, takže celkové náklady jsou tak ještě o něco vyšší.

V letošním roce se plánuje ukončení intervencí ČNB. Jaký to bude mít dopad na pojišťovnictví a jak této změny využije vaše pojišťovna?

Kromě samotného kurzu koruny ovlivnil kurzový závazek ČNB i výnosy českých státních dluhopisů a náklady na měnové zajištění. Výnosy krátkodobých a střednědobých českých státních dluhopisů jsou v mínusu a pro pojistný trh je prostředí velmi nízkých sazeb nepříznivé. To znamená, že ukončení intervenčních závazků ČNB povede k normalizaci poměrů na finančním trhu a k postupnému zvyšování sazeb a výnosů. Dá se tedy předpokládat, že to bude mít za následek zlepšení hospodářských výsledků, ale i dalších ekonomických ukazatelů. Nepřímo se tak může například rozšířit i nabídka atraktivnějších produktů nabízených klientům, což platí i pro investiční produkty. V současné době totiž konzervativní investiční produkty poskytují investorům pouze velmi nízký výnos. To by se mělo do budoucna zlepšit.

Můžeme se od Vaší pojišťovny letos těšit na nějaké inovace a novinky?

Pojistný trh se neustále vyvíjí. Naši klienti jsou v oblasti pojistných produktů vzdělanější, náročnější a zároveň vyžadují stále vyšší kvalitu služeb i produktů. Patrný je samozřejmě i trend digitalizace. Právě v této oblasti se zaměříme na další výraznou podporu on-line prodeje produktů. Naší prioritou i nadále zůstane životní pojištění s důrazem na krytí velkých rizik, proto jsme v nedávné době jako první na českém trhu uvedli produkt InPLUS, který nabízí samostatné pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem civilizačních onemocnění. V oblasti neživotního pojištění v nejbližší době spustíme výrazně inovovaný produkt AutoGO. 

Děkuji za odpovědi

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články