Pojišťovnictví v roce 2017: Jiřina Nepalová, předsedkyně AČPM


			Pojišťovnictví v roce 2017: Jiřina Nepalová, prezidentka AČPM
6.2.2017 Spektrum

Pravidelný každoroční seriál Pojišťovnictví v roce, přináší pohled generálních ředitelů a osobností pojistného trhu na uplynulý rok i výhled na rok nadcházející. Dnes odpovídá Jiřina Nepalová, předsedkyně Asociace českých pojišťovacích makléřů.

Jaký byl rok 2016 pro AČPM? Čeho AČPM za rok 2016 dosáhla?

Uplynulý rok má pro AČPM pozitivní bilanci. Uspořádali jsme semináře pro členy AČPM, které se týkaly několika důležitých témat a zároveň zohlednily preference našich členů ve vzdělávání. Jako příklad bych uvedla novou legislativní úpravu v oblasti veřejných zakázek a její dopad na pojišťovací makléře nebo seminář na téma: Jak získat a udržet klienta a jak vést jednání. Zároveň pokračovala půlroční série Akademie s AIG, kterou prošlo téměř 200 účastníků.

Za mimořádné pozornosti trhu jsme rovněž zorganizovali další úspěšný ročník naší tradiční odborné ankety Pojišťovna roku. V červnu AČPM hostila výroční zasedání Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, jejímž je AČPM od roku 1998 aktivním členem. Do Prahy přijelo na 100 účastníků z 27 zemí a 41 členských asociací BIPAR. Ráda bych také zmínila významné hosty tohoto setkání, jako např. Fausta Parente, výkonného ředitele EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) či Toma de Swaana, předsedu představenstva Zurich pojištovny. Hlavními tématy setkání byly směrnice IDD, Solvency II, ochrana dat nebo kybernetická rizika. Účastníci odjížděli z Prahy nadšeni její krásou, atmosférou a pohostinností.

V průběhu celého loňského roku se AČPM také aktivně podílela na jednáních o  transpozici evropské směrnice IDD do české legislativy a usilovala o to, aby směrnice byla přínosná pro celý trh. Zásadní je pro nás to, aby byrokracie spojovaná s touto směrnicí a neporozumění nepřinesly více komplikací než užitku. Celý proces není zdaleka ukončen, věříme, že existuje i díky AČPM  solidní základ pro další kola jednání.

V neposlední řadě jsme v závěru roku přijali do AČPM pět nových členů a další se hlásí. Z toho máme velkou radost.

Jak byste odhadla nadcházející rok? Co mohou makléři očekávat od vývoje pojistného trhu?

Především nás čeká již zmíněná implementace směrnice IDD. Věřím, že ji zvládneme v letošním roce. Myslím, že stále bude pokračovat konsolidace makléřů, jednak formou prodejů, ale i díky začleňování do makléřských sítí. To je velmi silný trend, který má podle mě smysl. Věřím, že v ekonomickém prostředí, kterému se daří, se zvýší zájem firem investovat do pojištění a také více přemýšlet o řízení rizik. V tom mohou pojišťovací makléři sehrát ještě významnější roli než doposud. České firmy také hodně investují v zahraničí a provázet je světem při jejich expanzi je další příležitostí. Velkým tématem je digitalizace, která těm, co investují do jejího rozvoje, může přinést konkurenční výhodu, větší komfort pro klienty a efektivitu servisu. 

Co bylo za poslední rok pro makléře největším přínosem?

Pokud směřujete svoji otázku na AČPM, tak věřím, že členové naší Asociace určitě profitovali z exkluzívní možnosti výměny zkušeností a získávání nových znalostí na půdě AČPM. Zároveň se nám podařilo posílit naši prestiž jak na domácím trhu, tak v zahraničí.  Prezidium Asociace si je vědomo, že je nutné stále přinášet benefity ze členství v Asociaci a podporovat členy v jejich práci, hájit jejich zájmy, vysvětlovat veřejnosti jejich nepostradatelnost na pojistném trhu i to, jak významnou roli sehrává pojišťovací makléř pro klienty.

V loňském roce došlo na Slovensku k zavedení 8% daně z neživotního pojištění. Jak hodnotíte tento vládní krok z pohledu makléřů? Očekáváte něco podobného i u nás?

To není pozitivní zpráva zejména pro klienty pojišťoven, protože se tato daň v nějakém čase promítne do výše pojistného. Je to v podstatě výběr peněz do státní pokladny jinou formou. Snad toto nikoho nenapadne v ČR, i když 3 procenta odvodu z povinného ručení se tomu podobá, takže kdo ví?

Děkuji za odpovědi

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články