Potenciál soukromého zdravotního pojištění v České republice


			Potenciál soukromého zdravotního pojištění v České republice
10.12.2019 Spektrum, Produkty

Následující příspěvek stručně shrnuje, podle jakých principů v zahraničí (zejména ve vybraných státech EU) zpravidla funguje soukromé zdravotní pojištění (s. z. p.) a na základě čeho může být inspirací pro zavádění s. z. p. v ČR. Obecně platí, že v rámci celé Evropy v tomto ohledu panují značné rozdíly, dle konkrétního nastavení tamních zdravotních a sociálních systémů. Dominantní přesto zůstává veřejné zdravotní pojištění (v. z. p.), které zdravotní péči financuje z více než 80 %. Článek vyšel u příležitosti 4. konference České asociace pojišťoven s názvem Insuring Healthy Future.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.