Sloupek Kateřiny Lhotské: Nespravedlnost spravedlivých důchodů


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Nespravedlnost spravedlivých důchodů

Už nějaký ten týden existuje (úmyslně nepíšu „pracuje“) Komise pro spravedlivé důchody, což je poradní skupina zřízená při MPSV paní ministryní Maláčovou. Těch důchodových komisí jsme tu už měli několik. Nic moc nevymyslely. Bodejť by taky jo. Jejich politická zadání totiž většinou připomínala pokus o kvadraturu kruhu.

Reagujete na komentář

 

Jiří Vařečka, 26. 3. 2019
Je smutné co vymýšlejí.
Naprosto souhlasím. Vytesat do kamene: "Z názvu Komise i z jejího politického zadání plyne, že místo toho, aby se zabývala dlouhodobou udržitelností penzijního systému a řešila jeho vícezdrojové (= vícepilířové) financování, tak se omezí jen na řešení problému „spravedlivějšího“ přerozdělování prostředků, které jsou na důchody určeny. Zapomíná se ovšem na to, že „spravedlivě“ rozdělovat je možné jen v případě, že je co rozdělovat."

Pozn.: položky označené * jsou povinné.