Sloupek Kateřiny Lhotské: Nespravedlnost spravedlivých důchodů


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Nespravedlnost spravedlivých důchodů

Už nějaký ten týden existuje (úmyslně nepíšu „pracuje“) Komise pro spravedlivé důchody, což je poradní skupina zřízená při MPSV paní ministryní Maláčovou. Těch důchodových komisí jsme tu už měli několik. Nic moc nevymyslely. Bodejť by taky jo. Jejich politická zadání totiž většinou připomínala pokus o kvadraturu kruhu.

Stejné je to ostatně i u této Komise. Má především „hodnotit návrhy předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a doporučovat úpravy principů řešení či výběr variant u předkládaných návrhů. Komise může ministryni práce a sociálních věcí předkládat rovněž vlastní návrhy“. Tak to alespoň tvrdí její statut. „Předkládání vlastních návrhů“ je uvedeno až ve druhém sledu, a tak se od ní asi nějaká smršť invencí čekat nedá.

Z názvu Komise i z jejího politického zadání plyne, že místo toho, aby se zabývala dlouhodobou udržitelností penzijního systému a řešila jeho vícezdrojové (= vícepilířové) financování, tak se omezí jen na řešení problému „spravedlivějšího“ přerozdělování prostředků, které jsou na důchody určeny. Zapomíná se ovšem na to, že „spravedlivě“ rozdělovat je možné jen v případě, že je co rozdělovat.

Ale budiž. Pokud se tedy omezíme na zadání ve smyslu „nastavit důchody spravedlivě“, tak je na místě se ptát, co je vlastně oněmi „spravedlivými“ důchody myšleno. Lze se na to totiž dívat jednak ve smyslu „spravedlivé je to, co je zasloužené“, nebo ve významu „ve spravedlivém systému dostávají všichni stejně“. Obě „spravedlivosti“ se přitom vzájemně vylučují. Odpověď na tuto otázku lze odvodit z dílčích úkolů Komise.


Mohlo by vás zajímat: Německá zajímavost: Jak to bude dál se srovnávacími portály?


Jedním z nich je zaměřit se na problematiku nižších důchodů žen. Je tak zřejmé, že „spravedlivost“ je chápána ve smyslu druhém a princip zásluhovosti má být potlačen. Bude to docela oříšek. Náš důchodový systém je totiž už teď tak málo zásluhový, že před časem rozhodl Ústavní soud o nutnosti prvky zásluhovosti posílit. Což se nakonec stalo. Byť v míře spíše symbolické. A tak bude zajímavé sledovat, jakým šalamounským způsobem bude Komise řešit fakt, že „spravedlivých“ důchodů nelze dosáhnout jinak než oslabením principu, který Ústavní soud nakázal naopak posílit. Kam se na to hrabe kvadratura kruhu.

Ale zpět ke zmiňovanému podúkolu nastavit „spravedlivé“ důchody pro ženy. Že dnes berou v penzi méně než muži, je dáno především tím, že mají nižší platy. Srovnat důchody by tak bylo možné jedině změnou způsobu jejich výpočtu tak, aby závisel na pohlaví. Technicky to není žádný problém. Ovšem jak se chce Komise vypořádat s evropskou antidiskriminační směrnicí zakazující používat odlišný přístup k lidem na základě jejich pohlaví? To asi půjde jen těžko. Ostatně v pojišťovnictví o tom něco víme. Vedle toho je kvadratura kruhu triviálním početním úkolem pro žáky 3. třídy školy obecné.


Mohlo by vás zajímat: Výsledky Munich Re a Swiss Re v roce 2018


Zajímavé je složení Komise. Že jsou jejími členy politici, odboráři a zaměstnavatelé se dalo čekat. Pak je tam poměrně velká skupina akademiků a vědátorů, která má nejspíš představovat určitou „expertní“ skupinu. Chtělo by to vedle teoretiků taky ještě nějakého praktika, ale budiž. Účast všech těchto členů nějaké opodstatnění má. Co ale v té Komisi pohledávají různí aktivisté? Čím asi přispějí k její práci lidé, kteří nejsou schopni překročit práh své ideologické zaslepenosti? Kvůli ní neumí ani rozdělit úsečku na dvě nestejně velké části a tady mají řešit kvadraturu kruhu? No potěš koště…

Přesto má Komise velkou šanci si jeden úspěch v problematice finančního zajištění na stáří připsat. Když totiž tuhle partu někdo uvidí a uslyší, začne mu docházet, že spoléhat se s penzí na stát je jeden z nejzávažnějších omylů, kterého se může dopustit. A bude si víc spořit sám. Protože než se spoléhat na stát produkující takovéto Komise, tak to už je bezpečnější cpát peníze do štrozoku…

Kateřina Lhotská
vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.
člen Finanční akademie Zlaté koruny

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Je smutné co vymýšlejí.

Jiří Vařečka,  26. 3. 2019

Naprosto souhlasím. Vytesat do kamene: "Z názvu Komise i z jejího politického zadání plyne, že místo toho, aby se zabývala dlouhodobou udržitelností penzijního systému a řešila jeho vícezdrojové (= vícepilířové) financování, tak se omezí jen na řešení problému „spravedlivějšího“ přerozdělování prostředků, které jsou na důchody určeny. Zapomíná se ovšem na to, že „spravedlivě“ rozdělovat je možné jen v případě, že je co rozdělovat."

pilíře

itall,  4. 6. 2019

Kdyby měl každý poctivě pracující na HPP důchod složený aspoň ze 70% toho co zaplatí povině z výplaty (včetně zaměstnavatele) tak neni třeba žádných nesmyslných pilířů. Pilíře ať si platí podnikatelé, většina odvádí sotva třetinu na důchodový systém. A ti co celý život nesáhli na práci taky nevim proč by měli mít důchod, mnohdy jej mají ještě lepší než někdo kdo celý život makal za almužnu.

Související články