Stáčení km minulostí? Schváleno celoevropské řešení


			Stáčení km minulostí? Schváleno celoevropské řešení
3.5.2018 Spektrum

Europoslanci z Výboru pro dopravu (TRAN) jednoznačnou většinou přijali zprávu o boji proti stáčení kilometrů, která vyzývá Evropskou komisi k přijetí celoevropského řešení problematiky. To by mělo být ve formě využití z Belgie známého systému car-pass a také speciálního nástroje umístěného v automobilu, který by přetáčení znemožnil. Pokud budou opatření přijata, zvýší se tak nejen ochrana nakupujících, ale i bezpečnost na silnicích.

Výbor jednal o zprávě z vlastní iniciativy, protože Komise byla doteď přesvědčená, že stačí národní řešení. Studie ale ukazují, že největší problém je s auty z dovozu a je proto nutná spolupráce a vzájemná výměna dat mezi všemi státy,“ přibližuje podrobnosti k přijaté zprávě europoslanec Tomáš Zdechovský  (KDU-ČSL), který problematiku stáčení dlouhodobě řeší a v minulosti k tématu také uspořádal několik mezinárodních konferencí, ať už v České republice, Belgii nebo v Polsku.

Ve zprávě jsou navržena dvě hlavní řešení, a to systém car-pass, kdy se při každé návštěvě servisu a při technických prohlídkách opisuje stav odometru do speciální průkazky a historie vozidla je tak lehce dohledatelná. Dále pak jde o lepší ochranu počitadel proti manipulaci přímo od výrobců automobilů. Nutnost přijetí těchto opatření je zdůvodněna předně ochranou zákazníků, kteří kvůli těmto podvodům přicházejí odhadem o 5,6-9,6 miliard € ročně.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Další soud rozhodl o platnosti smluv IŽP


Zdechovský však upozorňuje také na bezpečnostní rozměr nutnosti boje proti stáčení. „Ne všichni nakupujících kontrolují celkový stav vozidla a zásadním údajem je nezřídka kromě ceny právě počet najetých kilometrů, protože méně ojeté auto bývá bezpečnější. Proto budu návrh ještě připomínkovat a budu chtít, aby se do průkazek neopisoval jen počet najetých kilometrů, ale zaznamenávaly se i všechny vážnější nehody a výměny komponent,“ říká europoslanec.

Velký problém ohrožující bezpečnost na silnicích

Podvody s počítadly ujetých kilometrů jsou široce rozšířeným jevem, který vážně ohrožuje bezpečnost na silnicích, narušuje řádné fungování vnitřního trhu a způsobuje spotřebitelům, pojistitelům, prodejcům ojetých vozidel, leasingovým společnostem a také výrobcům nespravedlivé další náklady.

Podle odhadů se tento problém týká 5 % až 12 % vozidel na vnitrostátním trhu, ale 30 % až 50 % veškerých vozidel v rámci přeshraničního obchodování. Hospodářská škoda v celé EU se odhaduje na 5,6 až 9,6 miliardy EUR. V důsledku toho je důvěra spotřebitelů na trhu s ojetými vozidly nejnižší ze všech trhů se zbožím v EU.[1]


Mohlo by vás zajímat: SR: Čomu pomôže daň z poistenia?


Nástroje pro úpravu počítadel ujetých kilometrů jsou snadno dostupné a začínají na velmi nízkých cenách. Ve vyšší cenové kategorii jsou k dispozici sofistikovanější nástroje s předplacenými aktualizacemi softwaru, jejichž amortizace je rychlá, pokud je služba nabízena na komerčním základě. Zisky jsou pozoruhodné, jelikož uměle zvýšená ekonomická hodnota je v závislosti na daném segmentu vozidel průměrně 2000 až 5000 EUR[2].

Ze zeměpisného a sociálního hlediska je pravděpodobnost, že si daná osoba koupí vozidlo s upraveným počítadlem, velmi rozličná. V zemích EU-13 jsou problémy s upravenými počítadly hlášeny častěji než v ostatních členských státech. Podvody s počtem ujetých kilometrů mají také nepřiměřený dopad na sociální skupiny s nižším disponibilním příjmem.

Kromě ekonomických dopadů existují také vážné negativní dopady na silniční bezpečnost. Vzhledem k nesprávnému počtu ujetých kilometrů nedodržuje majitel vozidla správný plán údržby a kontrol, což v důsledku může vést k opožděnému nebo nesprávnému vyměňování součástek a dílů. Předčasné opotřebení vede ke zvýšené potřebě údržby a oprav a vzhledem k nečekaným nákladům, které si řada lidí nemůže dovolit, také k méně bezpečným vozidlům na silnicích.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna roku klepe na dveře. Už jste hlasovali?


Vliv těchto vozidel na životní prostředí je navíc horší, než se očekává, a zvyšují se emise znečišťujících látek. Vozidla s upravenými počítadly proto mohou neočekávaně neprojít testy na emise během pravidelné technické kontroly. Další důsledky těchto manipulací mohou mít také dopad na výrobce. Např. nařízení 715/2007 definuje požadavky na životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek; nicméně vozidlo, které ve skutečnosti splňuje dané nařízení, ale má upravené počítadlo může vykazovat omezené schopnosti regulace emisí a následně ohrožovat výkonnost výrobce.

Debata o protiopatřeních

Vzhledem k rozsahu manipulací s počítadly ujetých kilometrů a jejich negativnímu dopadu na silniční bezpečnost, životní prostředí, ekonomiku a spotřebitele se některé členské státy pustily do řešení tohoto problému a zavedly protiopatření. Cílem je vytvořit právní, technické a provozní překážky tak, aby byly manipulace nemožné nebo tak časově náročné, složité a drahé, že se již nevyplatí.

Belgie a Nizozemsko vytvořily databázové systémy, které uchovávají záznamy o počtu ujetých kilometrů získané při pravidelných technických kontrolách, údržbě a prohlídkách v opravnách. V důsledku toho se počet vozidel s upravenými počítadly významně snížil a tento jev téměř vymizel. To však platí pouze pro vnitrostátní prodej ojetých vozidel. Počet vozidel s upraveným počítadlem v přeshraničním prodeji je stále stejný. Aby bylo dosaženo stejného efektu v přeshraničním obchodu, jsou zásadně důležité tři faktory: je třeba shromažďovat údaje, tyto údaje musí být správné a musí k nim existovat přeshraniční přístup.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojistný trh v 1Q 2018 rostl o 4,3 %. Daří se ŽP


Proto může pomoci evropská databáze, která by jednotným způsobem shromažďovala údaje a umožňovala jejich přeshraniční výměnu. Z hlediska nákladové efektivity by bylo nejvhodnější vycházet z již existujících struktur, jako je EUCARIS.

Vzhledem k tomu, že databáze uchovávají pouze údaje o počtu ujetých kilometrů od prvního záznamu – což je v nejhorším případě první pravidelná technická kontrola po čtyřech letech –, lze stále upravit počítadlo před tímto datem. V důsledku toho by byl oficiálně zaznamenán nesprávný počet kilometrů, a tím by byl „legalizován“.

Aby se předešlo tomuto riziku, prosazuje řada zainteresovaných stran řešení uvnitř vozidla. Určité části elektronické řídicí jednotky vozidla jsou zabezpečeny více než jiné části nebo mají zvláštní ochranu proti neoprávněnému přístupu. Pro tento účel se již používají tzv. „Hardware Security Modules“ a podle řady zainteresovaných stran představují levné a účinné řešení, které by výrobci museli zavést. Bylo by řešením hned od začátku zavést další překážku manipulaci.

Navrhovaná řešení: od krátkodobých po dlouhodobá

Problém podvodů s počítadly ujetých kilometrů by se měl řešit na několika úrovních. Prvním krokem je nařídit výrobcům, aby specifickým způsobem zabezpečili počítadlo proti manipulaci, což lépe ochrání všechna nová vozidla přicházející na trh. Vytvoření evropské databáze by zahrnovalo všechna vozidla na silnicích i všechna budoucí vozidla.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data


Pohled na technologický pokrok v automobilovém průmyslu i v informačních technologiích ukazuje, že dlouhodobým řešením by mohla být kombinace propojených vozidel a technologie blockchain. Propojená vozidla již na evropských silnicích jezdí a jejich počet se pravděpodobně dále zvýší. Výrobci původních zařízení již z těchto vozidel dostávají soubory údajů, mimo jiné i o počtu ujetých kilometrů. To znamená, že příslušné údaje a technologie pro automatické předávání se již používají.

Namísto zasílání těchto souborů údajů do klasické databáze, v níž nelze vyloučit jejich pozměnění a smazání, by bezpečnou a nákladově efektivní alternativu představovala blockchainová síť. Technologie blockchain je odolná vůči modifikaci údajů. Automatické předávání údajů z počítadel ujetých kilometrů do evropského blockchainu by mohlo z dlouhodobého hlediska ukončit manipulace s těmito počítadly.

Celá zpráva výboru o boji proti stáčení ke stažení ZDE

[1] Srovnávací přehled situace na spotřebitelských trzích (Evropská komise 2014)
[2] KTI, Technische Informationen 2/2014 Tachobetrug (http://www.k-t-i.de/fileadmin/edit/publikationen/ti/2014/2014-02_TI_Tachobetrug_V1.0.pdf)

Zdroj: www.zdechovsky.eu; www.europarl.europa.eu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články