Taxonomie EU: ESG data pro splnění nových požadavků


			Taxonomie EU: ESG data pro splnění nových požadavků
29.12.2022 Spektrum

Cílem Evropské unie je být do roku 2050 klimaticky neutrální. Jedním z významných nástrojů na této cestě je nařízení EU o taxonomii, které tento rok vstoupilo v platnost. Klade na společnosti značné nároky, pokud jde o analýzu a dokumentaci k udržitelnosti jejich modelu podnikání. Tento článek poskytuje přehled všeho, na co si musíte dát pozor.

Jak udržitelnost změříte? EU za tímto účelem vyvinula jednotný klasifikační systém známý jako nařízení o taxonomii EU. Definuje závazná celoevropská pravidla, která stanovují, které ekonomické činnosti budou v budoucnu považovány za ekologicky udržitelné – a které nikoli. „Nařízení o taxonomii si klade za cíl podpořit investice do ekonomických sektorů šetrných k životnímu prostředí a klimatu,“ říká Carsten Ettmann, Senior Business Consultant Risk & Compliance ve společnosti Dun & Bradstreet. 


Mohlo by vás zajímat: Igor Rusinowski z UNILINK: INSIA nám pomůže být #1 mezi evropskými distributory


Zaměření na šest environmentálních cílů

Nařízení o taxonomii EU tedy specifikuje, jak by měly společnosti podnikat udržitelným způsobem v budoucnu. Za tímto účelem zahrnuje nařízení šest environmentálních cílů:

  • Zmírňování změny klimatu
  • Přizpůsobení se změně klimatu
  • Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
  • Přechod na oběhové hospodářství
  • Prevence a omezování znečištění
  • Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů

Co se tohoto týče, je podnikatelská činnost v souladu s taxonomií, pokud významně přispívá alespoň k jednomu z těchto šesti environmentálních cílů. Činnost přitom nesmí poškozovat žádný z ostatních cílů a musí dodržovat základní sociální standardy (lidská práva, zákaz otroctví, zákaz dětské práce atd.).


Mohlo by vás zajímat: Glosa Ondřeje Kovaříka: Vyhýbá se Evropská komise řešení energetické krize?


Nové oznamovací povinnosti pro společnosti

Co to ale znamená v praxi? „Nařízení vytvořilo pro společnosti nové oznamovací povinnosti,“ říká Ettmann. Od této chvíle musí pravidelně vyhodnocovat své podnikatelské činnosti pro zajištění souladu s taxonomií a také ověření míry, do jaké jsou jejich podnikatelské činnosti podle nařízení udržitelné. „Zatímco zpočátku to ovlivní pouze body týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, zbývající environmentální cíle musí být dodržovány od ledna 2023,“ vysvětluje Ettmann.

Jsou vyžadovány údaje o udržitelnosti

Udržitelnost jako taková je základní složkou řízení rizik. To znamená, že v budoucnu budou vyžadovány další údaje o „zeleném“ obratu a také informace o investičních a provozních nákladech. To se však zpočátku dotkne pouze specifické skupiny podnikatelů: oznamovací povinnost se vztahuje na účastníky finančního trhu, kteří poskytují finanční produkty v souladu se čl. 2 č. 12 Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), nebo kteří uvádějí na trh finanční produkt jakožto ekologický, a také společnosti podléhající oznamovacím povinnostem týkajících se nefinančních informací.

Vedle pojišťoven, úvěrových institucí, poskytovatelů služeb v oblasti cenných papírů, poskytovatelů produktů starobního penzijního připojištění a společností pro správu kapitálu se to týká všech společností, které splňují alespoň dvě ze tří úrovní následujících prahových hodnot: bilanční suma přesahuje 20 milionů EUR, čistý obrat je vyšší než 40 milionů EUR a průměrný počet zaměstnanců přesahuje 250. „Podle odhadů vzroste jen v Německu počet velkých korporací, které podléhají oznamovací povinnosti, z 500 na přibližně 15 000,“ zdůrazňuje Ettmann.


Mohlo by vás zajímat: Česká asociace pojišťoven si zvolila nové vedení. Kdo bude v čele?


Využívání kritérií ESG pro účely hodnocení

Téma je také velmi aktuální pro všechny ostatní účastníky trhu. „Nasměrování peněžních toků do udržitelných investic znamená, že důsledky nařízení pocítí téměř každý průmyslový sektor,“ vysvětluje Ettmann. Společnostem proto doporučuje, aby se tímto tématem začaly co nejdříve zabývat – a to nejen společnosti, které této povinnosti podléhají a teprve začínají ukazatele udržitelnosti měřit, ale také ty, kterých se to přímo netýká. Může být přitom užitečné použít k orientaci kritéria ESG (tj. environmentální, sociální a správní).

Tato kritéria zahrnují otázky jako: jdou investice do obnovitelných energií? Je dodržováno pracovní právo a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci? Je na úrovni výkonné rady a dozorčí rady zavedeno udržitelné řízení? „Doporučujeme získat potřebné informace od obchodních partnerů,“ říká Ettmann.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články