Průzkum PČS: Péče o členy rodiny po nemoci či úrazu


			Průzkum PČS: Péče o členy rodiny po nemoci či úrazu
2.5.2018 Tiskové zprávy

Soustavná péče o nemohoucího člena rodiny představuje závažný zásah do rodinného života a rozpočtu. Dlouhodobá potřeba léčby při úrazu či nemoci dokáže vyřadit z práce na řadu měsíců až let nejen nemocného, ale rovněž pečujícího člena rodiny, a znamená tak značné zhoršení finanční situace.

Potřebu finančního zajištění pro takové situace potvrzuje i poslední průzkum Pojišťovny České spořitelny.

  • Češi o dlouhodobě nemocné nejčastěji pečují sami, jen třetina využije profesionální pečovatele.
  • V České republice soustavně pečuje o nemocného člena rodiny přes 200 000 lidí.
  • Péče trvá nejčastěji jeden rok a snižuje rodinný rozpočet o 8 000 korun měsíčně.
  • Nejčastěji se jedná o péči z důvodu onkologických onemocnění a poté o nemoci, jako jsou stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.
  • Příjem se nejčastěji snížil o 8 000 korun, pro normální fungování scházelo domácnostem 6 500 korun.

Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojistný trh v 1Q 2018 rostl o 4,3 %. Daří se ŽP


Péče o nemohoucího trvala obvykle rok. Nejčastěji se jednalo o péči z důvodu onkologických onemocnění a poté o nemoci, jako jsou stařecká demence, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba,“ přiblížila zkušenosti dotazovaných Martina Švábová, manažerka výzkumu Pojišťovny České spořitelny.

Snímek3

Výsledky průzkumu rovněž ukázaly, že lidé nejčastěji pečovali o rodinné příslušníky sami, jen tři lidé z deseti měli po ruce pečovatele. Nejčastěji, v celé polovině případů, se starali o vlastní rodiče. V jedné třetině případů došlo kvůli zajištění péče k sestěhování.

Zabezpečte pro tyto případy své klienty. FLEXI nově nabízí pojištění ošetřování dospělého pro případ úrazu i nemoci.

„Ošetřovat pojištěného, kterému může být až sedmdest let, může kdokoliv, člen rodiny nebo profesionální či jiný ošetřovatel, a kdekoliv, doma nebo v nemocnici. Klient od nás dostane podle nastavené pojistné částky až 20 000 korun za měsíc, které může použít jako kompenzaci za ušlý příjem někomu z rodiny nebo jako úhradu za ošetřování. Při vážné životní situaci tak nezatíží své blízké,“ uvedl výhody pojištění Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Snímek2

„Klienti nemusí dokládat svůj příjem ani to, že byli ošetřováni. Stačí potvrzení od lékaře o nezbytném ošetřování jinou osobou. Pojištění je také nezávislé na státním sociálním systému a zaměstnavateli,“ doplnil Petr Procházka.       

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články