V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc obyvatel Česka!


			V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc obyvatel Česka!
16.2.2021 Spektrum, Koronavirus

Podle dosud dostupných údajů z hlášení úmrtí zemřelo v loňském roce 129,1 tisíce obyvatel České republiky, což je o téměř 17 tisíc více než v roce 2019. Nejvíce se umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii 75–84letých a více muže než ženy. Z regionálního pohledu došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu zemřelých ve Zlínském kraji.

„Již nyní je z předběžných dat zřejmé, že počet zemřelých za rok 2020 bude převyšovat 112,4 tisíce mrtvých z roku 2019 o více než 16,7 tisíce osob a jedná se tak o patnáctiprocentní nárůst. Takto výrazná meziroční změna je v naší historii po roce 1950 zcela výjimečná,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. V tomto století se meziroční změny dosud pohybovaly od -4,1 tisíce (rok 2004) do +5,5 tisíce (rok 2015), resp. od -4 do +5 %. Po očištění dat od vlivu pokračujícího stárnutí obyvatel se ukazuje, že pokud by v roce 2020 byla stejná úmrtnost jako v roce 2019, počet zemřelých by vzrostl pouze o 2 tisíce osob.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


„První odhad naděje dožití při narození pro rok 2020 ukazuje na 75,3 roku pro muže a 81,4 pro ženy. Ve srovnání s rokem 2019 jde o pokles o 1 rok u mužů a o 0,7 roku u žen. Nepříznivá epidemická situace v roce 2020 se tak projevila více u mužů. Naděje dožití z roku 2020 odpovídá zhruba situaci v roce 2013, jde tedy o návrat o 7 let zpátky,“ upozorňuje Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc obyvatel Česka 1

„K nejvíce úmrtím došlo v listopadu, kdy jich bylo 15,7 tisíce. Dalších 14,2 tisíce obyvatel zemřelo v říjnu a 14,0 tisíce v prosinci. Přes 14 tisíc zemřelých za měsíc bylo přitom naposledy registrováno v prosinci 1995,“ uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Počty úmrtí se začaly nad průměr předchozích pěti let pravidelně zvedat v první polovině září. Týdenní počty zemřelých vrcholily na přelomu října a listopadu, kdy ve 44. a 45. týdnu přesahovaly 4,2 tisíce osob, tedy dvojnásobek obvyklého počtu úmrtí v této části roku.

V roce 2020 zemřelo přes 129 tisíc obyvatel Česka 2

Následující týdny počty mírně klesaly, avšak zůstávaly nadprůměrné. Ještě v 50. týdnu byly
o 40 % vyšší, než je v tomto týdnu běžné, a po zbytek roku se dále již nesnižovaly. Rekordní hodnoty zaznamenaly v roce 2020 také statistiky denních počtů úmrtí. Zatímco v předcházejícím pětiletém období 2015–2019 překročil denní počet zemřelých hodnotu 450 pouze jedenkrát,
v roce 2020 byl denní počet úmrtí takto vysoký nepřetržitě od 18. října do 19. listopadu. Denního maxima 656 osob bylo dosaženo počátkem listopadu (2.11.). Denní počet úmrtí oscilující kolem hladiny 450 zemřelých byl přitom evidován až do konce roku.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 4Q 2020?


Absolutní počet zemřelých meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském kraji, kde počet zemřelých v roce 2020 převýšil počet z roku 2019 o téměř jednu čtvrtinu (24 %). Dalšími kraji s nejvíce nadprůměrným nárůstem byly kraj Karlovarský a Olomoucký (18 a 17% nárůst). Naopak Plzeňský kraj a Hlavní město Praha byly s 11 a 12 % nárůstem kraji s nejmenším meziročním zvýšením počtu zemřelých.

Údaj o celkovém počtu zemřelých v roce 2020 bude v příštích týdnech ještě mírně růst
v důsledku dodatečných hlášení (zejména těch o úmrtí v zahraničí). Data tak budou nadále
v týdenní periodicitě aktualizována na webových stránkách ČSÚ. Konečný celkový počet zemřelých za rok 2020 vycházející ze statistiky ČSÚ by měl být zveřejněn 22. 3. 2021 spolu
s předběžnými výsledky celé demografické statistiky.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články