Zakážou v Anglii handsfree? V ČR je denně přistiženo s telefonem 141 řidičů


			Zakážou v Anglii handsfree? V ČR je denně přistiženo s telefonem 141 řidičů
25.10.2019 Spektrum

Parlamentní dopravní výbor ve Velké Británii navrhuje přísnější omezení týkající se používání mobilního telefonu během řízení a přísnější právní postihy pro tyto řidiče. Cílem je předcházet úmrtím a vážným zraněním během dopravních nehod, které jsou v těchto případech zcela zbytečné.

V současné době, stejně jako v České republice, britský právní řád zakazuje držení mobilního telefonu během řízení motorového vozidla. Přesto se však potýká se stálým problémem porušování těchto předpisů. Lilian Greenwood, předsedkyně Výboru pro dopravu říká: „Je nutné systematické vzdělávání řidičů o rizicích a důsledcích používání mobilního telefonu za volantem. Jedině tak se může používání mobilního telefonu během řízení stát stejně společensky nepřijatelným jako jízda pod vlivem alkoholu.“

Kromě nebezpečí držení mobilního telefonu členové výboru poukazují také na nebezpečí používání hands-free, které je obecně vnímáno jako bezpečný způsob vedení hovoru. „Skutečností je, že jakékoliv použití telefonu snižuje pozornost řidiče a vláda by měla zvážit rozšíření zákazu i na využívání hands-free,“ doplňuje Greenwood.


Mohlo by vás zajímat: NÚKIB: Kyberbezpečnost v ČR ohrožuje Čína. Útoky budou pokračovat!


Držení mobilního telefonu během řízení motorového vozidla je bezesporu faktorem přímo se podílejícím na zvyšování rizika vzniku dopravní nehody bez ohledu na to, volí-li řidič kompenzační chování nebo ne. Při manipulaci s mobilním telefonem je pravděpodobnost vzniku dopravní nehody 1,7 až 2,2krát větší.

„Používání mobilního telefonu během řízení prodlužuje reakční dobu řidiče, zhoršuje motorickou koordinaci, klade větší nároky na kognitivní kapacitu řidiče a jeho smyslové vnímání. Kromě toho ovlivňuje také schopnost udržení se v jízdním pruhu. Používáním mobilního telefonu tak řidiči neohrožují pouze sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu,“ tvrdí Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu.

Negativní vliv využívání mobilního telefonu, včetně používání hands free dokládá řada výzkumů. Obecně platí tvrzení, že o co komplexnější obsah hovoru a činnost se zařízením v kontextu nároků prostředí se jedná, tím je zátěž vyšší. V praxi to znamená, že psaní textové zprávy v hustém provozu, případně emočně náročný hovor je extrémně riziková činnost.


Mohlo by vás zajímat: Českou ekonomikou se šíří pesimismus. Za dva roky bude hůř!


Mobily v permanenci

Jak dokládají výsledky Hloubkové analýzy dopravních nehod, nepozornost je příčinou nebo faktorem spolupůsobícím při vzniku dopravních nehod řidičů přibližně ve 40 % případů. Jedním z nejčastějších důvodů je distrakce pozornosti řidiče, která může být mj. spojena i s využíváním mobilního zařízení. V rámci hloubkové analýzy dopravních nehod jsou účastníci nehod rovněž dotazováni na používání mobilních telefonů a hands free zařízení během řízení vozidla.

„43 % řidičů - účastníků nehod uvádí, že někdy během řízení využívá mobilní telefon. S ohledem na skutečnost, že někteří řidiči mohou odpovídat tendenčně a nepravdivě, lze oprávněně očekávat ještě větší procento účastníků nehod, kteří mobilní telefon během jízdy využívají.“ říká Jindřich Frič, ředitel CDV.

Jak vyplývá z výsledků výzkumu nehod, mobilní telefon častěji používají během řízení řidiči, kteří mají ve své řidičské schopnosti větší důvěru a označují je jako výborné. Typický uživatel mobilního telefonu častěji volí agresivní jízdní styl. Naopak řidiči uvědomující si své limity využívají častěji zařízení hands free, které je v souladu s obecným konsenzem chybně považováno za bezpečnější. Mobilní telefon během řízení častěji využívají mladí řidiči a řidiči ve středním věku, nejčastěji pak řidiči do 24 let.


Mohlo by vás zajímat: Českou ekonomikou se šíří pesimismus. Za dva roky bude hůř!


Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu

Podíl telefonování za jízdy, zjištěného v rámci nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu je v letech poměrně stabilní, v roce 2018 činil tento podíl v celorepublikovém průměru 3 %. Nejméně bylo zjištěno telefonujících řidičů ve Zlínském kraji – 1 %, naopak nejvíce telefonujících bylo evidováno v Pardubickém kraji – téměř 5 %.

Bodový systém

Každý den přistiženo s telefonem 141 řidičů! Dle údajů z bodového systému bylo v roce 2018 evidováno 51 316 jednání, kdy řidič při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení, tj. 13 % ze všech evidovaných přestupků a trestných činů. Po překročení nejvyšší dovolené rychlosti a porušení povinnosti být za jízdy připoután se tak v roce 2018 jednalo o 3. nejčastěji evidovaný přestupek!

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články