vyzkumnehod.cz: Smrt nepozorného chodce zachycena na videu


			vyzkumnehod.cz: Smrt nepozorného chodce zachycena na videu
23.9.2019 Spektrum

Centrum dopravního výzkumu (CDV) zveřejnilo video, kterým chce apelovat na riziková chování jednotlivých účastníků silničního provozu. „Jsme přesvědčení, že zveřejněním reálných záběrů závažných nehod, které máme k dispozici v rámci projektu Hloubková analýza dopravních nehod, přispějeme k osvětě, aby si každý účastník silničního provozu uvědomil, že zlomek vteřiny může mít pro něj, pro ostatní účastníky silničního provozu, rodinu, známé a další zcela bezprecedentní následky,“ říká  Jindřich Frič, ředitel CDV.

CDV rozvíjí několik let projekt Hloubková analýza dopravních nehod. Dopravní nehody se zraněním jsou týmem specialistů na dopravní infrastrukturu, automobilovou techniku a psychologů detailně analyzovány. Z každé nehody se eviduje až 3 000 záznamů, jedním z cílů je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků, samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy a další.

„Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala,“ říká Veronika Valentová, ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Abychom složili celou mozaiku případu, potřebujeme podrobně analyzovat celý řetězec událostí, vedoucí ke vzniku dopravní nehody.“

Zdroj: YouTube, CDV

Reálná nehoda chodce: Nepozornost s fatálními následky

Chodci patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravních nehod. Oproti ostatním účastníkům silničního provozu nejsou při střetu ničím chráněni. Závažnost zranění chodce při střetu ovlivňuje celá řada faktorů, zejména střetová rychlost, střetová konfigurace, typ kolizního partnera, věk a fyzická kondice chodce apod. V řadě případů vzniku dopravní nehody mohou zabránit sami chodci. Typickým rizikovým chováním chodce je náhlé vstoupení chodce do jízdního koridoru vozidla, zejména z oblasti zakrytého výhledu – např. zpoza stojících nebo zaparkovaných vozidel. Jak dokládají výstupy z Hloubkové analýzy nehod, typicky k tomuto chování dochází např. v prostoru autobusových zastávek. Jednu z takovýchto situací, bohužel s fatálními následky, ilustruje video. 


Mohlo by vás zajímat: Jak bude vypadat svět v roce 2040?


Chodci: Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

V období let 2012-2018 bylo usmrceno 848 chodců, tj. oproti stanoveným předpokladům Národní strategií bezpečnosti silničního provozu o 81 více (+11 %). Těžce zraněno pak bylo 4 084 chodců, o 125 více (+3 %).

Chodci, CDV

Zdroj: CDV

V roce 2018 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR usmrceno 113 a těžce zraněno 517 chodců (historicky nejméně). Předpoklad NSBSP v oblasti uvedeného cíle nebyl v roce 2018 splněn.

Zásadní vliv na meziroční nárůst usmrcených chodců měla situace v hl. m. Praze, kde bylo usmrceno 25 chodců (81 % ze všech usmrcených osob), meziročně o 14 více. Výrazný nárůst (+8) byl evidován také v Jihomoravském kraji, kde bylo usmrceno 15 chodců. Nejvyšší meziroční nárůst těžce zraněných chodců (+12) byl evidován v hl. m. Praze (95 těžce zraněných chodců, podíl 52 % na všech těžce zraněných) a Královéhradeckém kraji (26 těžce zraněných chodců).


Mohlo by vás zajímat: Kam by investovala Greta? Investice do ekologie budou kolísat


Většina chodců byla usmrcena v noci. V období let 2005-2018 bylo usmrceno 58 % chodců právě v noci. V roce 2018 bylo v noci usmrceno 58 chodců (tj. 51 %), zatímco ve dne 55 chodců. Nejvyšší podíl usmrcených chodců v noci byl evidován v roce 2007 (67 %), naopak nejnižší v roce 2018 (51 %).

Při zhoršené viditelnosti bylo v roce 2018 usmrceno 18 chodců (9 ve dne a 9 v noci), tj. 16% podíl na všech usmrcených chodcích. Mimo obec pak bylo usmrceno 5 chodců (4 v noci a 1 ve dne). Při zhoršené viditelnosti bylo v roce 2018 těžce zraněno 83 chodců (51 ve dne a 32 v noci), tj. 16% podíl na všech těžce zraněných chodcích. Mimo obec pak bylo těžce zraněno 8 chodců (6 v noci a 2 ve dne).

[1] Hloubková analýza dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz
[2] CDV: Analýza Chodci: Dílčí cíl Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
[3] CDV: Informace o plnění NSBSP v roce 2018

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články