Generace millennials vykazují nejvyšší poptávku po autopojištění s telematikou


			Generace millennials vykazují nejvyšší poptávku po autopojištění s telematikou
16.9.2015 Technologie

Spotřebitelský průzkum ukázal, že generace tzv. millennials radikálně mění poměry v autopojištění. Roste u ní zájem o tzv. usage-based autopojištění (UBI), též označované jako „pay how you drive PHYD - plať dle způsobu jízdy“ založeném na telematice.

 

Průzkum provedla společnost Towers Watson na téma využití telematiky v USA. Ukázalo se, že generace tzv. millennials radikálně mění poměry v autopojištění. (pozn.red. Za millennials se považují lidé, kteří se narodili v letech 1980-1995 a kteří jsou první generací vyrůstající ve světě online technologií) Ze strany millennials roste zájem o tzv. usage-based autopojištění (UBI), též označované jako „pay how you drive PHYD - plať dle způsobu jízdy“ a „pay as you drive PAYD, tj. plať dle ujetých km“. 

Krytí u takového typu autopojištění vychází z ujetých km, získaných z údajů GPS nebo celkové doby používání vozidla, zaznamenaných po minutách telematickou jednotkou namontovanou ve vozidle. Data se automaticky přenášejí do systému pojišťovny prostřednictvím mobilního signálu nebo rádiových technologií. Kromě ujetých km a doby řízení může krytí navíc vycházet z dalších údajů, získaných z vozidla, včetně rychlosti vozidla, informace o přesném času řízení, rizikovosti silnice a chování řidiče během řízení (brzda/plyn, dodržování dopravních předpisů, atd.)

„Zájem o UBI obecně roste za předpokladu, že nedojde k navýšení pojistného kvůli špatnému chování či způsobu jízdy"


Obecně vzato0, si millennials rychle osvojují nové postupy a jsou technicky zdatní," vysvětluje Robin Harbage, globální šéf praxe UBI spol. Towers Watson. „Náš průzkum ukazuje, že drtivá většina (92%) millennials vlastní smartphone. Starší ročníky vykazují mnohem nižší (58%) vlastnictví smartphonů. Pojišťovny, které se aktuálně nevěnují novým technologiím, budou nuceni urychleně pozměnit své obchodní modely, aby dokázali účinně oslovit a obsloužit mladší řidiče.“

Mezi millennials byl o něco vyšší zájem (88%) o pojistky na bázi UBI ve srovnání s ostatními skupinami (74%). Zájem o UBI obecně roste za předpokladu, že nedojde k navýšení pojistného kvůli špatnému chování či způsobu jízdy (93% millennials vs. 85% ostatní). Avšak téměř polovina deklarovala, že si pojistku typu UBI vůbec nesjedná, pokud by toto mohlo potenciálně způsobit navýšení pojistného.

Téměř 2/3 millennials se domnívá, že autopojištění, které odvozuje pojistné od chování řidiče, představuje lepší způsob výpočtu nákladů než tradiční kritéria jako např. věk, pohlaví, nebo scoring. Ovšem pouze polovina ostatních věkových skupin sdílí stejný názor. „Myslím si, že millennials jsou nejen pozitivně nakloněni technologii UBI, ale ve skutečnosti jí přímo dávají přednost před klasickými přístupy," říká hlavní konzultant Towers Watson Len Llaguno.


Čtěte také: Rozhovor s pojistným matematikem. V budoucnu budeme povinné ručení platit po kilometrech


 

 

Zájem millennials v oblasti UBI se neomezuje jen na nové technologie a výpočet pojistného. Mladší řidiči jsou mnohem více ochotni přizpůsobit způsob své jízdy dle UBI. Z respondentů, kteří deklarovali zájem sjednat si UBI pojistku, uvedlo 84% millennials, že jsou ochotni změnit způsob jízdy, pokud by to znamenalo, že budou platit nižší pojistné. U ostatních skupin to bylo jen 53%. Řidiči zmiňovali dodržení maximální rychlosti a udržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly jako příklady možné změny. Převážná většina (84%) se domnívá, že bezpečný způsob jízdy představuje spravedlivé kritérium pro určení slevy z pojistného.

Millennials rovněž projevovali vyšší zájem o služby s vysokou přidanou hodnotou, umožňované technologií UBI a deklarovali ochotu připlatit si je. 90% millennials ochotných pořídit si pojištění UBI uvedlo, že budou platit $45 nad rámec ročně za tyto benefity, ve srovnání s 65% z ostatních skupin. „Kupní chování a očekávání millennials budou vyžadovat zcela nový přístup ze strany autopojišťoven při získávání a udržování klientů z řad této rostoucí generace,“ dodal Harbage.


Čtěte také: V autě si nejčastěji připojišťujeme čelní skla, nezapomínejme ani na posádku


 

 

Ti, kteří zvažovali nebo vyjádřili záměr sjednat si pojištění UBI, uvedli, že je rovněž lákají služby s přidanou hodnotou: vyhledávání kradeného vozidla (87%), automatické nouzové volání (86%) a oznámení o poruše auta (83%). „Nejen millenials, ale i starší osoby zejména rodiče rovněž vidí přidanou hodnotu v UBI. Lákají je možnost být včas informován o nehodě dítěte a také automatické služby v nouzových situacích, automatický zásah na místě a jakékoli preventivní služby", řekl Llaguno. Téměř 2/3, kteří vlastní pojistku UBI, uvedlo pozitivní zkušenost s tímto pojištěním a pouhých 9% se vyjádřilo negativně. Možná překvapivé je, že čtvrtině lidí pojistky UBI zatím ještě nic neříkají.

UBI představuje obrovskou obchodní příležitost pro autopojištovny. Ovšem bude nutné zvyšovat povědomí o UBI a vzdělávat veřejnost o jeho výhodách. Millennials jsou mnohem dále z hlediska otevřenosti vůči UBI a míry jeho využití. Volbou správných motivačních nástrojů či propagací lze vyvolat zájem o UBI i ze strany ostatních skupin obyvatelstva", uzavřel Harbage.

 

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články