Jan Maťha, MetLife: Biometrické podpisy u nás nehledejte, máme vlastní řešení


			Jan Maťha, MetLife: Biometrické podpisy u nás nehledejte, máme vlastní řešení
18.10.2016 Technologie, Produkty

Stále více pojišťoven v ČR svým klientům nabízí možnost podpisu smlouvy elektronicky, bez nutnosti složitého papírování. To zjednodušuje a zrychluje práci nejen klientům, ale také poradcům. Naprostá většina pojišťoven využívá technologii digitálního biometrického podpisu. Výjimkou je pojišťovna MetLife, která také umožňuje elektronické schválení smlouvy, nikoliv však s využitím biometrie. Řešení, které MetLife používá a důvody pro jeho zavedení popisuje ředitel IT Jan Maťha.

MetLife umožňuje elektronický podpis smluv od ledna 2016 díky aplikaci eModel, o co se jedná?

Aplikace eModel je určená pro poradce a umožňuje plné sjednání návrhu online, bez nutnosti zbytečného papírování, prostřednictvím tzv. Elektronického schvalovacího procesu. Vyplněný návrh se všemi souvisejícími dokumenty (zdravotní dotazník, finanční dotazník atd.) je okamžitě po vyplnění odeslán k nám ke kontrole, která proběhne obratem. Následné potvrzení ze strany klienta probíhá plně elektronicky. Přijde mu e-mail s odkazem na webovou stránku s návrhem ke schválení, přičemž přístupové heslo obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Na stránce má pohodlně k dispozici také veškeré související dokumenty a může si je před samotným schválením v klidu prostudovat.

Na čem poradci návrhy vyplňují?

eModel je optimalizovaný na práci na klasickém počítači, notebooku i tabletu a je dostupný na všech běžných platformách. Samotné vyplnění návrhu pojistné smlouvy s klientem mohou poradci provést i bez připojení na internet. Automatická kontrola, následné odeslání dokumentů k nám a zpětné potvrzení proběhnou při nejbližší synchronizaci. Klient pak může schválení provést de facto z jakéhokoliv zařízení s připojením na internet.

Proč zrovna eModel? O zavedení biometrických digitálních podpisů jste ani neuvažovali?

O elektronizaci podpisu smluv jsme začali intenzivně uvažovat zhruba před třemi lety a vycházeli jsme z dostupných technologií. O biometrii jsme samozřejmě také přemýšleli, a to buď formou signpadů nebo speciálních tabletů umožňujících elektronický podpis, ale od obou těchto variant jsme nakonec upustili. V případě signpadů také proto, že jsme chtěli být maximálně uživatelsky přívětiví směrem k našim poradcům a externí distribuční síti. Makléři pracující s více pojišťovnami museli, a často stále musí, kvůli nekompatibilitě signpadů různých výrobců nosit více přístrojů najednou. Nechtěli jsme jen přidat další „krabičku“ do sbírky. Nutnost používání více přístrojů by mohly eliminovat tablety umožňující biometrický podpis, ale jejich dostupnost byla, a stále je, dost omezená. Navíc si myslíme, že dnešní legislativa neumožňuje naplno využít potenciál biometrických podpisů.

Hrály roli i náklady?

Samozřejmě. A nebavíme se pouze o nákladech na pořízení, provoz a případný servis signpadů nebo o finančních příspěvcích na tablety. Vysokou položku tvoří také licence – na pořízení a provozování biometrie a následně i licence, které firmy platí za uživatele a rok. Investice do vývoje vlastní aplikace nám proto přišly smysluplnější.

Představuje eModel standardní globální řešení napříč MetLife nebo je to čistě lokální projekt?

eModel je čistě český projekt, který jsme vyvíjeli u nás v oddělení IT ve spolupráci s externími partnery. Zcela univerzální řešení, které by se dalo použít napříč regionem nebo dokonce globálně, by ani nepřicházelo v úvahu. Při vývoji a následné implementaci řešení jste totiž vázáni na lokální legislativu, preference zákazníků, způsob prodeje a některé další detaily, které velmi komplikují využití globálního řešení. Připravili jsme si tedy vlastní řešení, které plně odpovídá české legislativě a splňuje striktní bezpečnostní požadavky na ochranu osobních a citlivých informací.

Jaké jsou ohlasy na aplikaci a její využitelnost?

Během prvních měsíců míra využívání lehce pokulhávala za naším interním očekáváním, ale na druhou stranu, u podobných novinek je to asi pochopitelné. Poradci potřebovali čas, aby si eModel otestovali, zvykli si na něj a mohli s ním hladce pracovat. Nyní je téměř 50 % smluv v interní síti sjednáváno pomocí eModelu a u externích distribučních partnerů se v průměru pohybujeme nad 90 %. Rozdíl mezi využitím v interní a externí síti je dán počtem produktů dostupných v eModelu, kdy v případě interní sítě musíme implementovat ještě další dva až tři produkty, abychom se dostali na stejná čísla jako u externích partnerů. Poradci si zjednodušení procesu pochvalují a klienti jsou vesměs velmi příjemně překvapeni, že jsme jim ukázali „něco nového“.

eModel_final

Co s eModelem plánujete dál?

Naším dalším velkým cílem je umožnit online provádět a schvalovat změny na stávajících smlouvách. V prvním pololetí roku 2017 chystáme v rámci aplikace spustit tzv. e-intervence, tedy možnost online intervencí v pojistných návrzích, což by mělo přinést další zjednodušení práce poradců. Na neustálém zrychlování procesu uzavření pojistné smlouvy, tedy od online vyplnění návrhu k doručení pojistky klientovi, ostatně pracujeme spolu s provozním oddělením od spuštění eModelu. Již teď je tento proces výrazně kratší oproti klasické papírové metodě. Díky eModelu jsou naši klienti pojištěni rychleji a poradcům jsou rychleji vyplaceny provize.

Detailní informace o aplikaci eModel najdete na https://emodel.metlife.cz/.

Zdroj: Metlife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články