Jak to vidí úvěrový pojistitel Euler Hermes?


			Jak to vidí úvěrový pojistitel Euler Hermes?
28.3.2019 Zahraničí

Podle redakce portálu Versicherungswirtschaftheute jsou vyhlídky vývoje světového hospodářství v těchto dnech mimořádně zakalené. Potvrdilo se to i na zasedání Světového hospodářského fóra v Davosu, kde politiky i vrcholné manažery prý značně bolela hlava z konfliktů v mezinárodním obchodě, Brexitu a zpomalení ekonomického růstu v Číně. Během tohoto jednání varoval Euler Hermes, že je nutno globálně počítat s nárůstem insolvencí.  Podle názoru tohoto úvěrového pojistitele hrozí prý zejména vlna úpadků v Číně.     

Euler Hermes ve své aktuální studii o insolvenci, tedy platební neschopnosti, předpokládá, že globálně stoupne v roce 2019 počet úpadků podniků o 6 %. Smutný pohled prý přitom bude na Čínu. Ekonomové úvěrového pojistitele Euler Hermes prognózují v roce 2019 v této zemi další vlnu úpadků a vzestup insolvencí o 20 %, a to po masivním nárůstu o zhruba 60 % v minulém roce. Příčiny jsou spatřovány hlavně v pokračujícím oslabování a adaptaci čínského národního hospodářství.  

Kromě toho počítá Euler Hermes v roce 2019 s nárůstem podnikových insolvencí v EU asi o 3 %. Hlavní důvod pro takový závěr vidí ekonomové v trvajících nejistotách kolem Brexitu. Primusem je nadále Spolková republika Německo (SRN), kde počet úpadků v zásadě stagnuje. Naproti tomu prý ve Francii, Španělsku a Itálii letos dojde k růstu podnikových úpadků přibližně o 2 %.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Drama kolem Brexitu dopadá hlavně na britské podniky. Již v roce 2018 narostly úpadky na ostrově nadprůměrně silně o 12 %.  Dalších 9 % prý bude nutno připočítat v roce 2019. Pokud by ale došlo k neřízenému Brexitu, pak se počítá s nárůstem úpadků až o 20 %.  Euler Hermes upozorňuje v této souvislosti na možný dominový efekt, na narůstání problémů v dodavatelských řetězcích s dopady též v SRN, Rakousku a Švýcarsku. 

Pokud jde o další vybrané země, měl by být vývoj úpadků v podstatě stabilizovaný v Jižní Korey, Japonsku a Hongkongu. Ovšem v případě Singapuru, Austrálie a Nového Zélandu se počítá se vzestupem úpadků. Důvodů pro špatný konec podniků je více. Euler Hermes zmiňuje ukončení přístupu k levným penězům, historicky velmi vysoké zadlužení podniků, nová pravidla pro insolvence, a pokud jde o Čínu, tak důležitou roli hraje podstatně větší připravenost uplatnit insolvenční řízení.

Úvěrový pojistitel Euler Hermes připouští, že zvláštní porce insolvencí připadá na země s největším počtem nově založených podniků. Mnohé mladé firmy nejsou prostě podnikatelsky úspěšné. Neměla by zapadnout ani jeho teze, že v některých zemích se projevuje negativní tendence využívat insolvenční řízení k sanaci státních podniků.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou aktuální trendy na současném pojistném trhu?


Euler Hermes analyzoval detailně vývoj v SRN. I když platí výše uvedené, tak je prý nutno vidět, že nyní sice počet úpadku stagnuje, ale je to poprvé po mnoha letech, kdy se jejich počet snižoval.  Navíc se průměrné škody plynoucí z insolvencí za poslední roky zhruba zdvojnásobily. K tomu je nutno dodat, že německé podniky jsou na základě silné exportní orientace značně zranitelné z titulu rostoucích úpadků ve světě.

Při eskalaci konfliktů v mezinárodním obchodě by mohla SRN patřit mezi ty země, které hodně ztratí, zvláště pokud jde o automobilový průmysl. Přitom SNR stále patří do skupiny nejlepších zemí světa z hlediska (předběžného) počtu úpadků v roce 2018, a to vedle Brazílie (- 6 %), Řecka (- 6 %), ČR (- 10 %) a Maďarska (- 11 %). Klesající počet úpadků byl zaznamenán rovněž v Kolumbii, Portugalsku, Irsku a Litvě, ale celkově globálně je počet úpadků na historicky velmi vysoké úrovni.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články