Euler Hermes: Protekcionismus brání růstu


			Euler Hermes: Protekcionismus brání růstu

Euler Hermes, který je předním světovým hráčem v oblasti pojištění pohledávek a patří do skupiny Allianz, zveřejnil nedávno již třetí studii, která se věnuje vývoji světového obchodu. Podle tohoto úvěrového pojistitele narůstají v poslední době protekcionistická opatření a dá se proto očekávat, že světový obchod poroste zhruba polovičním tempem ve srovnání s obdobím před finanční a ekonomickou krizí.

Euler Hermes se obává, že rozšiřující se finanční a obchodní protekcionismus ve spojení s rostoucími úroky a aktuálním geopolitickým prostředím bude tlačit na růst nákladů obchodu. Ekonomové této společnosti očekávají, že v tomto roce ve světě přibude 400 nových protekcionistických opatření. Jen v USA bylo od ledna do listopadu 2017 zaznamenáno 87 opatření, což je více než za celý rok 2016 a 2015, kdy jich bylo evidováno 84, respektive 86.

Obchodní bariéry USA jsou nově vytvářeny především ve vztahu k Číně a Kanadě. Pokud jde o Čínu, tak se počet restrikcí USA zvýšil v tomto roce dvojnásobně ve srovnání s předchozím rokem. Omezující opatření na dovozy z Kanady vzrostly v roce 2017 o 18 %, přičemž už v roce 2016 byl tento nárůst 12 %.


Mohlo by vás zajímat: Přírodní katastrofy 2017 stály rekordních 135 mld. USD


V Evropě existují podle Euler Hermes rovněž vážná rizika. Řadí mezi ně například napětí ve vztazích s Ruskem a drhnoucí Brexit, zvláště co se týče jednání o přechodném období. Rostoucí napětí na Blízkém východě vede podle expertů k zostření regionálního statusu quo. K tomu přistupují rizika na korejském poloostrově, která se dotýkají důležitých obchodních národů, jako jsou Čína, Jižní Korea, Japonsko a USA. 

Za největší nebezpečí pro světový obchod považuje Euler Hermes finanční protekcionismus. Podpora dlouhodobých investic, kterou realizují mnohé vlády, digitální revoluce a dostatek hotovosti v podnikových bilancích nemusejí prý stačit na utlumení tohoto nebezpečného trendu. Tuto záležitost nelze brát na lehkou váhu, neboť čísla jsou varující. Podle Euler Hermes „ztratil“ globální obchod v období 2014-2016 téměř 3 biliony USD. V roce 2017 by se mohl negativní trend obrátit a v roce 2018 by mohl být propad dorovnán, ovšem jen za toho předpokladu, že se podaří udržet na uzdě protekcionismus.1


 

Mohlo by vás zajímat: Michal Veselý: Credendo má za sebou pozitivní rok


Německý export má i za těchto okolností podle expertů Euler Hermes nadále příznivé vyhlídky. Jejich kalkulace počítá s kumulovaným vzestupem objemu obchodu za léta 2017 a 2018 v rozsahu 250 mld. USD. Více by mohla dosáhnout ve stejném období toliko Čína (+ 295 mld. USD), kdežto USA by zůstaly pod úrovní 250 mld. USD (konkrétně se odhaduje 232 mld. USD). Na špici by měla zůstat ve srovnání regionů světa eurozóna s prognózovaným přírůstkem obchodu ve výši 956 mld. USD.

V roce 2017 by měli němečtí exportéři docílit přírůstek vývozu především do zemí eurozóny, která se podílí na celkovém německém exportu 37 %, ale rovněž do Číny, Indie a Japonska. Pokles obchodu lze prý očekávat s Velkou Británií, Brazílií a Tureckem. Na růstu německého exportu by se mělo nejvíce podílet strojírenství, chemie a automobilový průmysl.

Ze závěrů Euler Hermes lze ve vztahu k České republice odvodit, že předpokládaný příznivý vývoj německého exportu by měl mít pozitivní vliv na vývoj německého hospodářství, což je nesmírně důležité pro českou ekonomiku, jelikož Spolková republika Německo je naším hlavním exportním trhem. Pokračující růst české ekonomiky pak vytváří potřebné klima pro rozvoj českého pojišťovnictví.

Úplné znění studie lze nalézt ZDE

1 Podle údajů WTO se světový obchod (rozumí se export) zbožím zvýšil z 11,7 bilionu USD v roce 2006 na 15,4 bilionu USD v roce 2016. Ovšem v roce 2016 poklesl oproti roku 2015 o 3,3 % a v roce 2015 oproti roku 2014 o 13,3 %. Na poklesy v těchto letech měly vliv zvláště nízké ceny ropy a silné zhodnoceni USD.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články