Kupní síla Němců v roce 2023 stoupne o 3 %. Reálně však klesne


			Kupní síla Němců v roce 2023 stoupne o 3 %. Reálně však klesne
30.1.2023 Zahraničí

Nová studie společnosti GfK k tématu kupní síly v Německu v roce 2023 ukazuje, že průměrný disponibilní čistý příjem stoupne na 26 271 EUR na obyvatele. To odpovídá meziročně zvýšení o 3,3 %, nicméně kvůli vysoké inflaci bude takový nominální přírůstek znamenat ve skutečnosti pokles reálné hodnoty i kupní síly.

GfK prognózuje pro rok 2023 celkovou kupní částku ve výši 2,187 miliardy EUR pro celé Německo. Na základě revidované předpovědi z předchozího roku 2022 to znamená meziroční nárůst 3,3 % na hlavu neboli přesně plus 842 EUR. Z toho lze vypočítat průměrnou částku na jednoho obyvatele 26 271 EUR, jakou budou mít Němci k dispozici v roce 2023 na spotřebu, bydlení, volnočasové aktivity nebo i spoření.


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Povinné ručení má poprvé v historii více než 9 milionů vozidel


Pod pojmem kupní síla se rozumí pro tyto účely disponibilní netto příjem obyvatelstva včetně transferu plateb ze strany státu, jako jsou penze, podpora v nezaměstnanosti nebo rodičovské příspěvky. Jaká však bude reálná kupní síla takto nominálně vypočítané částky v roce 2023 pro občany Německa, to záleží na vývoji spotřebitelských cen.

Filip Vojtech, expert pro maloobchod a geomarketing v GfK to komentoval takto: „Poté, co kupní síla už v roce 2022 doznala podstatného růstu, očekáváme i pro rok 2023 mírný vzestup hodnoty. Nicméně německá populace z toho profitovat nebude, protože současně stoupají dále spotřebitelské ceny kvůli pokračující válce na Ukrajině a mezerám v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Lze očekávat, že míra inflace se pomalu vrátí k dlouhodobému cíli Evropské centrální banky okolo 2 % teprve v roce 2024. Proto budou Němci zřejmě i v roce 2023 vyčkávat s většími pořízeními nebo většími investicemi a budou se snažit více peněz ušetřit „na horší časy“.“


Mohlo by vás zajímat: Karel Waisser: Slavia pojišťovna vstoupila do roku 2023 silnější a stabilnější


Regionální kupní síla se liší

Pohled na regionální rozdělení kupní síly napříč Německem je docela napínavé. Kde mají lidé zvláště vysoký výdajový potenciál? U spolkových zemí je v Bavorsku kupní síla na obyvatele s hodnotou 28 453 EUR o více než 8 % nad spolkovým průměrem, a stejně jako v předchozích letech vede žebříček v Německu. Novinkou 2023 ale je, že na druhou příčku se posunulo před Hamburk Bádensko-Württembersko. Ve třetí nejlidnatější spolkové zemi mají v roce 2023 k dispozici sumu 28 125 EUR na hlavu pro své výdaje. V rankingu spolkových zemí došlo ještě ke dvěma posunům: Berlín a Sársko si vyměnily pozice 10 a 11, a také Sasko s Brémami prohodily pozice 12 a 13.

Nadprůměrně „dobře“ se mají co do disponibilního příjmu stejně jako v předchozích letech 4 spolkové země: mezi celkem 16 zeměmi to jsou Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Hamburk a Hesensko. Zároveň to znamená, že ve ¾ spolkových zemí je netto kupní síla obyvatel pod průměrem celého Německa. Současně však přetrvává trend posledních let, že především nové německé země zaznamenávají největší přírůstky kupní síly, čímž se postupně krok za krokem o něco uzavírá dosavadní mezera v příjmech Západu a Východu. Na chvostu zůstává i v roce 2023 nadále spolková země Meklenbursko-Přední Pomořansko s netto kupní silou 23 213 EUR na jednoho obyvatele, což odpovídá asi 88 % spolkového průměru.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců 2022: Žhavá čísla


Kupní síla ve městech a na venkově

S kupní silou na obyvatele na úrovni 36 866 EUR je bavorský zemský okres Starnberg stejně jako v předchozích letech na špici celého Německa. Lidé tam mají k dispozici v průměru o 40 % více, než kolik činí spolkový průměr. Následuje zemský okres Mnichov s hodnotou 35 326 EUR na hlavu. Nový v top 3 je okres Ebersberg s průměrným výdajovým potenciálem 33 865 EUR na osobu. Tento zemský okres meziročně vyšplhal o 2 příčky výše a odsunul městský okres Mnichov na 4. místo; za ním je okres Hochtaunuskreis (5. místo). Naopak na druhém konci žebříčku zůstal i pro tento rok městský okres Gelsenkirchen s disponibilním příjmem na hlavu ve výši 20 862 EUR, tedy o více než 20 % pod spolkovým průměrem.


Mohlo by vás zajímat: Nejrizikovější oblasti výskytu nehod s alkoholem jsou jižní Morava a Plzeňsko


I když ve 25 nejsilněji zalidněných městských okresech je shromážděno více než 21 % celkové populace Německa, neznamená to ale, že nejlidnatější německá velkoměsta vykazují nadprůměrnou kupní sílu. Berlín je s odstupem nejlidnatější metropolí Německa a tím pádem patří na první příčku podle celkové částky kupní síly. Podle kupní síly na jednoho obyvatele však leží hlavní město 6 % pod německým průměrem. Rovněž Lipsko, Dortmund, Brémy, Drážďany a Essen se počítají k městům s nejvíce obyvateli, ale jejich průměrná kupní síla na hlavu je o 5 až 10 % níže než spolkový průměr. Mnichov a Düsseldorf se kromě celkové sumy kupní síly mohou pyšnit i nadprůměrným výdajovým potenciálem svých obyvatel (o 29 %, resp. o 15 % nad průměrem Německa).

Hustota kupní síly, tedy disponibilní částka kupní síly v milionech EUR na jeden km2, je velmi vysoká v metropolích Berlín, Hamburk a Mnichov, ale také v Norimberku, v Porúří, v prostoru Stuttgartu a Frankfurtu. Hustota kupní síly je pro firmy důležitým indikátorem, v jakých oblastech lze mobilizovat správnými marketingovými metodami cíleně a na malém prostoru co největší kupní potenciál.


Mohlo by vás zajímat: Pavel Wiesner je předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny


Metodika

Výzkumná agentura GfK definuje kupní sílu jako sumu všech čistých příjmů obyvatelstva vztaženo k jejich bydlišti. Vedle příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců a příjmů osob samostatně výdělečně činných se započítávají i příjmy z kapitálu a státní dávky (v nezaměstnanosti, rodičovské příspěvky, penze). Od těchto disponibilních příjmů nejsou ovšem odečteny výdaje na živobytí, pojištění, nájmy a vedlejší náklady (plyn, elektřina, odívání nebo úspory).

Zdroj: www.gfk.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články