Jak se vyvíjí škodní inflace v pojištění vozidel v Německu


			Jak se vyvíjí škodní inflace v pojištění vozidel v Německu
26.1.2023 Zahraničí, Škody

Vážným důsledkem současného vývoje geopolitické situace jsou významná zvýšení cen v mnoha sférách našeho života. Také v pojištění vozidel je inflace citelná, zejména v nákladech na vyřízení škod. A proti inflačnímu zvyšování cen nemají pojistitelé v ruce žádné páky. Navíc zatím nelze hovořit o světle na konci tunelu. Toto zaznělo v přednášce Andrease Witteho, jednatele firmy ControlExpert, a Kai Sierslebena, jednatele firmy Gopard Německo začátkem prosince 2022. Vedle některých doporučení, jak pomocí automatizace procesu likvidace vyvinout smart řešení pro efektivní vyřízení škody, zazněl při přednášce i podrobný popis, jak nyní vypadá škodní inflace v německém pojištění aut.

Podle těchto dvou expertů zabývajících se procesy okolo škod na vozidlech se nemohou pojišťovny proti inflačním tlakům nijak bránit. K příčinám vedoucím ke zdražování škod patří mezery v dodávkách, nedostatek surovin a nárůst cen za energie. Signifikantní podíl nákladů na škody v pojišťovnách tvoří náklady na opravy aut. Firmy ControlExpert a Gopard analyzovaly tuto položku za poslední roky, aby vyhodnotili skutečný posun cen a identifikovaly možné cesty úspor.


Mohlo by vás zajímat: Luděk Menčík: Průmyslové pojištění se potýká s redukcí nabídky pojišťoven


Zdražování oprav zrychluje

Nikoho nepřekvapuje, že ceny za opravy jsou skutečně vysoké. Za posledních 6 let se tato tendence jasně projevovala: od roku 2017 stouply ceny o 32 %, čímž dokonce o bezmála dvojnásobek překonaly růst inflace měřený podle indexu spotřebitelských cen (za uvedené období +18 %). Zatímco ceny oprav rostly v uplynulých letech o 3 až 4 %, aktuálně v roce 2022 přidaly o 8 %. Jaké faktory k této explozi vedly? Náklady na opravy se skládají z více jednotlivých nákladů: mzdy, lakovací práce, vedlejší náklady, náklady na náhradní díly – tyto mají na konečnou cenu největší vliv.

Pokud sledujeme vývoj nákladů na opravy od roku 2017 v Německu, ukazuje se velmi zřetelně, že náklady na náhradní díly doznaly nárůstu o 39 % (do 3. kvartálu 2022), čímž představují hlavní podíl na zdražení. V porovnání s náhradními díly jsou zvýšení ostatních nákladů mírné. Pro analýzu využili experti stabilní spotřební koš složený ze 20 000 různých náhradních dílů s nejvyššími celkovými náklady. Z toho vyplynulo, že zvýšení nákladů na náhradní díly od roku 2017 lze vysvětlit právě z 80 % zdražením těchto náhradních dílů.


Mohlo by vás zajímat: Martin Švec: Životní pojištění Simplea prošlo unikátním vývojem


Náhradní díly mají také největší podíl na celkových nákladech na opravy: 40 % ceny připadá právě na ně, zatímco lakování se podílí z 29 % a mzdy rovněž 29 %. Zbytek, tedy 2 % tvoří vedlejší náklady. Růst nákladů na mzdy v autoopravárenství je založen hlavně na vyšších hodinových sazbách, nikoli tedy na prodloužení doby práce na složitější opravě. U lakování se do ceny promítají vedle mezd i náklady na materiál. A ty se zejména u neznačkových servisů podstatně zvedly.

Náklady rostou i u totálních škod

Není-li už oprava auta ekonomická, dochází k vyřízení události jako totální škody. Zde vyplácí německé pojišťovny poškozeným hodnotu na znovupořízení minus hodnota zbytků. Tento rozdíl vytváří další signifikantní podíl škodních nákladů. I zde se ukazuje od roku 2017 s +32 % enormní nárůst nákladů pojišťoven. Ten byl nejmarkantnější v roce 2022. Co je důvodem? Hodnota na znovupořízení auta je závislá na vývoji trhu s ojetinami. Cena ojetého auta je například silně ovlivněna aktuální situací v produkci nových aut. A ta nyní v situaci narušených dodavatelsko-odběratelských řetězců silně trpí mezerami v dodávkách a nedostatkem materiálu na výrobu. V důsledku toho jsou ojeté vozy žádanější a dražší než dříve – a to vede k nárůstu úrovně hodnoty na znovupořízení. Samozřejmě stoupla i hodnota zbytků, ale nikoli stejnou měrou, což ve svém důsledku vede ke zvětšování rozdílu mezi nimi, a tedy ke zvyšování nákladů pojišťovny za škodu.


Mohlo by vás zajímat: Swiss Re: Vrací se globální pojistné po mírném poklesu opět k růstu?


Trend bude pokračovat

Ceny rostou už několik let s nejstrmějším tempem v roce 2022. Podle všeho navíc trend bude pokračovat. Společná prognóza hlavních ekonomických ústavů Německa pro rok 2023 počítá s inflací 8,8 %, pro rok 2024 stále ještě plus 2,2 % oproti předchozímu roku. Porostou-li náklady na opravy i nadále silněji než inflace, lze koncem roku 2024 očekávat další plus minimálně o 10 %. A pojišťovny mohou jen přihlížet, kromě toho, že budou redukovat své interní i externí náklady, jak jen to půjde.

Smart procesy mohou být řešením

Velký potenciál úspor se otevírá některými opatřeními, například kontrolami škod na základě ujednání zvláštních podmínek s opravnami a výrobci, nebo redukcí vedlejších nákladů na škodu (na advokáty nebo odborné posudky). Další příležitostí je redukce nákladů na procesy. To bude pro pojišťovny asi nejdůležitější bod, jenž může při správném postupu znamenat pozitivní vliv na celkové náklady. Mohou se soustředit na komplexní end-to-end procesy zaštítěné technologiemi i umělou inteligencí, v jejichž rámci dochází neustále k výměně informací. Technologie se mohou opřít o velká množství dat ze škodních událostí z minulosti a na základě těchto znalostí přijmout samostatně rozhodnutí a doporučit další postup.

Pomocí časného automatizovaného řízení škodního procesu lze docílit podle ControlExpert významných úspor. Začíná to digitálním škodním hlášením, jde dále přes technologickou identifikaci poškození na vozidlech, popis škod pomocí automatického rozpoznání z dodané fotodokumentace až po doporučení dalšího postupu na základě „znalostí“ a vyhodnocení dat z velkého množství předchozích škod a přímé navázání následných procesů (doporučení vhodné partnerské opravny, fiktivní vyúčtování nebo vyřízení jako totální škoda).


Mohlo by vás zajímat: TOP 10 nejčtenějších článků na oPojištění.cz v roce 2022


Také u posledně jmenovaného případu lze nasadit automatizované procesy s vysokým potenciálem úspory. Například namísto prohlídky škody na místě lze uplatnit videoprohlídku nebo elektronickou fotodokumentaci k redukci nákladů. Optimalizované digitální procesy pak rozhodnou o vyzvednutí auta, jeho přípravě, naložení a prodeji, což znovu přinese úsporu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články