Smart zařízení a systémy jsou v rakouských domácnostech stále oblíbenější


			Smart zařízení a systémy jsou v rakouských domácnostech stále oblíbenější

Více než ¾ osob ve věku 16–74 let v Rakousku využívají internet vícekrát denně. A současně posiluje role chytrých aparátů a systémů v domácnostech. Ukazují to výsledky ankety realizované ze strany spolkového úřadu Statistik Austria mezi dubnem a červencem 2022 k tématům využívání informačních a komunikačních technologií v soukromých domácnostech.

Bezmála 6,3 milionu osob ve věku 16–74 let využilo v posledních 3 měsících internet. To odpovídá podílu 94 % populace v tomto věkovém rozpětí a současně znamená mírný meziroční nárůst (+1,1 %). Převážná část (asi 76 %) přitom jde na internet vícekrát denně, 82 % minimálně jednou denně. Zároveň dochází k poklesu počtu lidí, kteří jsou offline: poprvé je toto číslo nižší než 5 %. Sem spadají lidé, kteří dosud nikdy internet nevyužili. Patří k nim takřka bezvýhradně osoby starší než 55 let. V rozmezí 55-64 let nezná praktické využití internetu 7 % Rakušanů, ale nejčastější výskyt takových lidí je u nejstarších (u věkové skupiny 65-74 let je podíl 24 %).


Mohlo by vás zajímat: Igor Rusinowski z UNILINK: INSIA nám pomůže být #1 mezi evropskými distributory


Internet věcí proniká stále více do rakouských domácností

Internet věcí znamená propojení různých aparátů, zařízení nebo systémů přes internet. Prostřednictvím nejmodernějších technologií jsou mezi sebou jednotlivé předměty spojeny. V privátní sféře je jejich využití už rozšířené: spadá sem nositelná elektronika, jako jsou chytré hodinky, a dále aparáty spadající do skupiny Smart Home k propojení domácí techniky a zařízení, nebo s internetem spojená vozidla. Všechna jmenovaná využití internetu věcí v praxi zaznamenala v porovnání s posledním dotazováním v roce 2020 nárůst.

Co je nejoblíbenější

Nejvíce obliby získávají i nadále smart zařízení k zábavě. Anketa zjišťovala využití chytrých televizí spojených s internetem, hracích konzolí a audio systémů. 67 % respondentů využívá nejméně jednu z těchto možností zábavní techniky. S odstupem je nejčastěji jmenovaná smart TV (60 %), následovaná hracími konzolemi (27 %) a audio systémem (24 %).

Chytrá řešení pro domácnost, jež umí řídit spotřebu energie, případně zabezpečovací zařízení nebo přístroje a aparáty spojené s internetem, jsou v porovnání se zábavní technikou spíše minoritně zastoupeny, i když ale v uplynulých 2 letech nabraly pro Rakušany na atraktivitě. Podíl osob, které v anketě uvedly, že smart techniku v domácnosti mají a pracují s ní, stoupl z 12 % v roce 2020 na 21 % v letošním roce, čímž skočil prakticky na dvojnásobek. Rostoucí oblibu si zajistily hlavně energetické systémy propojené s internetem řídící spotřebu energie při topení a osvětlení. Ty využívá nyní už 15 % účastníků ankety ve věku 16-74 let.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Ondřeje Kovaříka: Vyhýbá se Evropská komise řešení energetické krize?


Nositelná elektronika, jako chytré hodinky nebo sluchátka, počitadla kroků a podobné aplikace internetu věcí, jsou nyní rovněž častěji využity než před 2 lety. Malé aparáty přímo upevněné na tělo má nyní 27 % respondentů, což v porovnání s rokem 2020 znamená pokrok o 10 %.

Naopak relativně slabě jsou rozšířeny smart aparáty a systémy k měření zdravotních hodnot nebo pro péči o zdraví a tělo, tzv. eHealth. Sem spadají například smart osobní váhy, tlakoměry nebo chytré kartáčky na zuby. I zde však došlo od roku 2020 k posunu z 8% na 12% zastoupení mezi oslovenými. Zejména v nejvyšších věkových kategoriích 55+ je však nasazení smart nositelné eHealth techniky nejnižší okolo 6 %. Zajímavý je fakt, že jak v připojení k internetu „vítězí“ nad ženami muži, u nichž je podíl zapojených vyšší, a stejně tak u internetu věcí s výjimkou eHealth aplikací. Rozdíl však není příliš velký.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články