Německo: Samoživitelky a osaměle žijící muži častěji čelí předlužení


			Německo: Samoživitelky a osaměle žijící muži častěji čelí předlužení
23.7.2021 Zahraničí

Služby poradny pro dluhy a insolvenci loni vyhledalo přibližně stejné množství německých mužů a žen. Celkově byly konzultace uskutečněny s 588 000 osobami, z nichž 46,4 % byly ženy a 53,6 % byli muži. Při hlubší analýze lze rozpoznat podstatné rozdíly plynoucí z povahy domácnosti nebo rodiny.

Podle expertů z německého spolkového statistického úřadu Destatis bylo mezi lidmi, kteří hledali pomoc, 13,8 % matky, jež vychovávají své děti samy. V celkové populaci je ale zastoupení takových žen jen 5,2 %. Vysoce nadprůměrně byli mezi lidmi přicházejícími si říci o radu zastoupeni i osaměle žijící muži: v poradnách jich bylo 29,9 % ze všech obsloužených osob, zatímco podíl v německé populaci činí 19,5 %.

Bezmála každá třetí předlužená žena vychovávající sama své děti (29 %), jakož i každý pátý osaměle žijící předlužený muž (20 %), byli rozvedení. Naproti tomu bezdětné páry spadly do pasti příliš vysokých dluhů relativně zřídka. Zatímco v poradnách tvořily tyto páry 13,7 %, jejich podíl na celkové populaci v Německu je přibližně dvakrát tak velký (28,2 %).


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Luciano Cirinà


Senioři nejsou sdílní

Pokud sledujeme osoby postižené předlužením z hlediska jejich věku, nejčastěji přišli žádat o pomoc jedinci ve věkové skupině 25-44 let. I když osoby v tomto věku se na obyvatelstvu podílejí z 30,2 %, rekrutovala se z jejich středu v loňském roce více než polovina všech klientů poraden pro předlužené (51,6 %). Naproti tomu senioři ve věku nad 65 let navštíví poradny zřídka: jejich zastoupení je v tomto případě 7,5 % ze všech obsloužených, ale v populaci se vyskytují tyto ročníky z 25,1 %. O příčinách tak nízkého zastoupení se nevedou žádné údaje. Nicméně dá se spekulovat, že jedním z důvodů je skutečnost, že vlastní platební neschopnost a dluhy jsou právě v této generaci stále ještě tabu. Část starších spoluobčanů může být i zdravotně ve stavu, kdy už nejsou schopni do poradny docházet.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Tornádo bude třetí nejnákladnější pojistnou událostí v historii ČR


Průměrná výše dluhu roste s věkem

V průměru činily závazky zadlužených osob, s nimiž pracovaly poradny, 29 230 EUR, přičemž muži dlužili více: průměrně 33 050 EUR oproti 24 830 EUR u žen. Nejvyšší průměrný dluh nesli na bedrech nejstarší klienti nad 65 let: v průměru je tížil závazek 49 930 EUR. Skupina lidí, která nejčastěji služeb poradce pro dlužníky využívala, tedy ve věku 25-44 let, měla průměrný dluh 22 270 EUR, a pohybovala se tak podle částky pod všeobecným průměrem.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Je to smutné

OndraPokorňák,  16. 7. 2021

Je to smutné. Přitom by stačilo víc učit finanční gramotnost A ZÁROVEŇ aby tito lidé se CHTĚLI učit. Což je často problém - nejen že je to tabu, ale ti lidé nemají zájem. Ani nezmiňuju, že ti lidé často zvolí první řešení aniž by si pořádně srovnali pomocí nějakého srovnávače, třeba https://lundea.com/cs/pujcky/nebankovni/ dostupné nabídky půjček. Ale ani tohle často ti lidé neudělají :(

RSS

Související články