Německo: Udržitelnost versus investice


			Německo: Udržitelnost versus investice
18.2.2021 Zahraničí

Pojišťovny musí od března 2021 reportovat informace o svých aktivitách v podnikání a produktech v souvislosti se strategií udržitelnosti, pro níž se vžila zkratka ESG (environmental/social/governance). Že by tím jejich zákazníci získali v Německu lepší přehled o tom, zda jsou jejich pojistky „udržitelné“, je však s otazníkem.

Udržitelnost je už několik let trendem, a to nejen v jídle, odívání a bydlení. Stále více lidí se zajímá o to, co se děje s jejich penězi, jež svěřují bankám a pojišťovnám. Studie pojišťovny Zurich přinesla závěr, že 67 % německé populace usiluje o udržitelný životní styl. U vkladů peněz mohou sloužit jako příklad mladí investoři do 35 let: 16 % z nich nyní drží finanční vklady, které zohledňují vedle ekonomických také ekologické, sociální a etické faktory. V průměru německé populace je to 11 %, nicméně v porovnání se závěry analýzy z roku 2019 se ukazuje, že takové jednání je v kurzu. Před dvěma roky mělo udržitelné investice 8 % populace v průměru, zatímco ve skupině mladých do 35 let už 11 %.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


Rovněž startup Vantik podnikající v zabezpečení na stáří zjistil v reprezentativní anketě, že 48 % německého obyvatelstva považuje udržitelnost v zajištění na penzi za důležitou či dokonce velmi důležitou. S odstupem považují respondenti při posuzování za nejdůležitější aspekt, aby státy a podniky ctily a dodržovaly lidská práva (60 %). Na druhém místě se umístily faktor ochrany prostředí (48 %) a vyloučení dětské práce (47 %). Současně nicméně 44 % oslovených připustilo, že je pro ně obtížné ověřit, zda je jejich investice opravdu udržitelná, a 41 % dotázaných připadá, že transparentnost produktů není stále ještě dostatečná. Čtyřem z deseti chybí na trhu vhodné produkty (41 %), zatímco více než čtvrtina (27 %) se obává nižší výnosnosti takových produktů.

Institucionální investoři tento trend už objevili dávno. Podle studie Union Investment využívá 80 % z nich strategie udržitelnosti pro vklady jejich kapitálu. Nikdy dříve nebyl tento podíl tak vysoký. Loni činil 72 % a před 5 lety byly udržitelné investice ještě na úrovni 60 %. V případě samotných pojišťoven je kvóta udržitelných investic aktiv podle kritérií ESG 66 %.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Vyšší podíl, než průměr vykazují církve a nadace (75 %). V procesu k výběru udržitelných investic dominují vylučovací kritéria (92 %). Z pohledu investorů hovoří pro udržitelné investice především dvě skutečnosti. Na jedné straně mají převážně podobně dobrý výkon jako klasické investice (59 %), anebo dokonce lepší (12 %). A na druhé straně prochází podniky s udržitelnými investicemi očividně lépe koronavirovou krizí. K tomuto závěru došla zkoumáním fondová společnosti Fidelity International.

Doposud neexistují jednotná pravidla, co se považuje za ESG, popřípadě udržitelnost, v zabezpečení na stáří. Sandra Kluge ze Spotřebitelské centrály v Hamburku to vidí kriticky: „Všechny instituce nenastavují stejná kritéria, takže konzumenti se musí sami rozhodovat, jaké faktory jsou pro ně důležitá a co by služba nebo produkt měly splňovat.“ Podle její zkušenosti nehrají udržitelné produkty ve finančním zajištění na stáří žádnou velkou roli.

Je tomu tak proto, že zabezpečení na stáří nemusí mít nic společného bezpodmínečně s přímými finančními produkty k zajištění důstojné penze, nýbrž jde o součet všeho jmění, které je jedinci k dispozici při nástupu do důchodu. A to mohou být i nemovitosti, akciové vklady, spoření apod. A na druhé straně je tomu tak i proto, že spotřebitelé často docházejí k závěru, že běžné přímé nástroje zabezpečení na stáří nesplní jejich přání a očekávání.


Mohlo by vás zajímat: Světové pojišťovnictví pod vlivem pandemie


Axel Kleinlein ze Svazu pojištěních dochází k jinému, ještě negativnějšímu a nelichotivému závěru, když tvrdí: „Životní pojišťovny nenabízejí aktuálně žádné produkty, které by se daly označit jako udržitelné. Problémem je fakt, že existuje jen jedna společná investice napříč všemi tarify, takže by „šetrná“ z pohledu ESG musela být vlastně celá kapitálová investice ze 100 %, aby bylo možné hovořit o udržitelné nabídce.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články