Rostoucí význam zajištění pro Švýcarsko


			Rostoucí význam zajištění pro Švýcarsko
26.4.2022 Zahraničí

Svaz švýcarských pojišťoven (SVV) zveřejnil článek o významu zajištění pro švýcarské národní hospodářství, který obsahuje některé zajímavé závěry.

Článek začíná tezí, že význam zajištění pro Švýcarsko roste rok od roku. Je tomu tak především z toho důvodu, že Švýcarsko nabízí mnoha mezinárodně aktivním zajistitelům atraktivní podmínky pro podnikání. SVV si je ale vědom té skutečnosti, že zajistitelé se svým podnikatelským modelem B2B jsou pro širokou veřejnost ve Švýcarsku spíše málo známými hráči na tamním finančním trhu. Přitom vynikají tvorbou nadprůměrně vysoké přidané hodnoty, jež se od roku 2000 více než ztrojnásobila. Zajistitelé jsou rovněž důležitým zaměstnavatelem a plátcem daní, což jen dokresluje jejich význam pro švýcarské národní hospodářství.  


Mohlo by vás zajímat: Co je inflace a jak ji měříme?


Pokud jde o vývoj reálné hrubé přidané hodnoty od roku 2000 do roku 2018 (2000 = 100), tak hodnota indexu činila v roce 2018 u bank 105, sociálních pojistitelů 140, životních pojistitelů 170, neživotních pojistitelů 200 a u zajistitelů 325. Článek si všímá i toho, že zajistitelé přispívají k tvorbě přidané hodnoty v pojišťovnictví 20 %, ale docilují toho jen s cca 3 % pracovníků celého oboru.

SVV není opomenuta ani pozice švýcarského zajištění v globálním měřítku. Švýcarsko patří spolu s USA a Německem mezi tři největší zajišťovací trhy světa. Řada globálně aktivních zajistitelů provozuje svoji činnost ze Švýcarska a z této země vlastně přispívají ke globální odolnosti. Například v roce 2018 vyplatili švýcarští zajistitelé do celého světa plnění ve výši 27,2 mld. CHF. Tím, že zajišťují rizika, přebírají tito zajistitelé důležitou národohospodářskou roli a chrání kapitál prvopojistitelů a tím také podnikatele i jednotlivce.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Přezkum Solvency II musí odstranit bariéry v podnikání


Na závěr článku se zdůrazňuje funkce pojistitelů a zajistitelů jako plátců daní ve Švýcarsku. Například v roce 2019 pocházelo 12,7 % z celkových daní zaplacených centru (spolku), kantonům a obcím z pojišťovnictví, tj. samozřejmě hlavně od pojistitelů a zajistitelů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články