Společnosti z USA mají klíčovou pozici v globálním investování do PropTech


			Společnosti z USA mají klíčovou pozici v globálním investování do PropTech
24.8.2021 Zahraničí, Produkty

Na britském portálu FINTECH GLOBAL zveřejněn článek o globálním investování v oblasti PropTech. Jde o zkratku, která se používá v sektoru nemovitostí a znamená spojení technologií s nemovitostmi. PropTech se rozumí například startupy nabízející technologicky inovativní produkty nebo podnikatelské modely pro trhy s nemovitostmi. Pokud jde o inovace, mohou se týkat obytných nemovitostí, obchodních i průmyslových nemovitostí a mohou zahrnovat konstrukční a stavební materiály, architektonické návrhy, inteligentní automatizaci budov, správu majetku a inteligentní smlouvy.

Výše zmíněný článek začíná informací, že společnosti se sídlem v USA uzavřely v období od roku 2017 do konce 1. pololetí 2021 v oblasti investic do PropTech přes 400 obchodů (smluv), což je více než čtyřnásobek oproti firmám ze Spojeného království. V příslušné tabulce je pak uvedeno u USA 435 obchodů a u Spojeného království 94 obchodů. Je poměrně překvapující, že ostatní země zůstávají značně pozadu za USA a Spojeným královstvím. Vždyť na třetím místě ve světě figuruje Španělsko jen s 33 sjednanými obchody.


Mohlo by vás zajímat: Kampaň UNIQA: Duševní nepohoda není často navenek vidět


Článek shrnuje vývoj v oblasti investic do PropTech takto:

  • z hlediska počtu sjednaných obchodů v oblasti investic do PropTech jsou v čele globálního žebříčku USA, které jsou zavedeným centrem pro inovativní technologické společnosti a startupy a mají vysoce vyspělý sektor finančních služeb, což vytváří potřebné synergie. Svoji roli hraje také ta skutečnost, že v USA došlo v posledních letech k značnému vzestupu trhu s nemovitostmi. Kombinace všech těchto faktorů činí tuto zemi velice přitažlivou pro investování do PropTech,
  • druhé místo světového žebříčku zaujímá Spojené království. Kromě kvantitativního rozdílu vůči USA je mezi oběma zeměmi podstatný rozdíl v tom, že v USA jsou dané investice rozloženy do několika velkých měst, kdežto ve Spojeném království jsou v rozhodující míře soustředěny do Londýna (93 %),
  • v globálním žebříčku deseti největších zemí s investicemi do PropTech figurují celkem tři členské státy EU. Jejich pozice je ovšem ve srovnání s USA a Spojeným královstvím výrazně slabší. Např. u Německa je uvedeno 31 a u Francie 21 realizovaných obchodů (Španělsko viz výše). Pokud by byla brána v úvahu celá EU, tak by se se 145 obchody dostala na druhé místo ve světě. Při přihlédnutí k počtu obyvatel se však spíše ukazuje, že EU poněkud zaostává,
  • kromě Severní Ameriky a EU si v dané oblasti investování vede nejlépe Indie. Je zajímavým místem pro investování do PropTech. Je nutno ale dodat, že příslušný indický trh je úzce propojen právě s vyspělými trhy v Severní Americe a Evropě. V Indii soustavně narůstá počet majitelů domů, pozitivně se vyvíjí trh s nemovitostmi, roste počet obyvatel a jejich mobilita. To znamená, že trh s investicemi do PropTech bude moci těžit v příštích letech z tohoto vývoje.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články