Tržní podíly na pojistném trhu USA v roce 2021


			Tržní podíly na pojistném trhu USA v roce 2021
11.5.2022 Zahraničí

V březnu zveřejnila Národní asociace pojišťovacích komisařů (NAIC) stručnou informaci o tržních podílech na pojistném trhu v USA. Tato informace vychází z předběžných údajů o přímém hrubém předepsaném pojistném největších 25 pojišťovacích skupin a pojistitelů k 1. březnu 2022, kteří předkládají data NAIC.

Úvodem je důležité vysvětlit, že v USA má za regulaci pojišťovnictví zodpovědnost 50 států, 1 federální území (District of Columbia) a 5 zámořských území. Federální úřady mají v pojišťovnictví velmi omezenou pravomoc, například jen ve vztahu k zahraničnímu podnikání a v oblasti boje proti praní špinavých peněz.

Součástí regulatorního systému USA je i NAIC, která poskytuje pojišťovacím komisařům v jednotlivých státech expertízy, data a analýzy, aby mohli účinně regulovat pojišťovnictví a chránit spotřebitele. Prostřednictvím NAIC státní pojišťovací regulátoři stanovují též standardy, určují nejlepší postupy, koordinují dohled apod. Samotná zpráva je rozdělena na životní a neživotní pojištění (bez soukromého zdravotního pojištění) a vyplývají z ní tyto hlavní závěry.


Mohlo by vás zajímat: Michal Skořepa: Nezačal být inflační cíl České národní banky pro smích?


Životní pojištění

  • tržní podíl 10 největších pojistitelů USA provozujících životní pojištění dosáhl v roce 2021 téměř 55 %,
  • celkové pojistné životního pojištění, včetně penzijního pojištění, ale i úrazového a soukromého zdravotního pojištění a dalších typů pojištění, činilo v roce 2021 předběžně cca 818 mld. USD.

Neživotní pojištění

  • tržní podíl 10 největších pojistitelů USA provozujících neživotní pojištění dosáhl v roce 2021 téměř 52 %,
  • celkové pojistné neživotního pojištění se dostalo podle předběžných údajů v roce 2021 na úroveň cca 575 mld. USD,
  • přímé hrubé předepsané pojistné vyprodukované v roce 2021 v segmentu privátního autopojištění bylo vykázáno ve výši cca 179 mld. USD, což představuje cca 31 % pojistného neživotního pojištění.

Mohlo by vás zajímat: Čína nařídila státním pojišťovnám přezkoumat expozice v Rusku a na Ukrajině


Výše prezentované údaje jsou předběžné a spíše signální. Počítá se s jejich zpřesňováním a doplňováním o výsledky dalších pojistitelů, kteří zatím údaje nepředložili. Finální a úplná statistika bude podle sdělení NAIC k dispozici nejpozději v září 2022.

Vzhledem k charakteru výše uvedených údajů je vhodné za účelem lepší orientace v datech doplnit finální výsledky pojišťovnictví USA docílené v roce 2020. Celkové pojistné v roce 2020 činilo 2 530 mld. USD a vzrostlo ve srovnání s předchozím rokem o 1,8 %. Z toho pojistné životního pojištění bylo vykázáno ve výši cca 633 mld. USD (- 0,1 % ve srovnání s rokem 2019) a pojistné neživotního pojištění ve výši 1897 mld. USD (+ 2,5 % ve srovnání s rokem 2019). Tyto údaje za rok 2020 však vycházejí z příslušné statistiky Swiss Re Institute, v níž se soukromé zdravotní pojištění vykazuje v neživotním pojištění, tedy stejně jako v EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články