Výdělečné pracovní zapojení populace 55+ v Evropské unii roste


			Výdělečné pracovní zapojení populace 55+ v Evropské unii roste
31.3.2023 Zahraničí

V boji s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil se mimo jiné diskutuje i o silnějším zapojení starší populace do pracovní výdělečné činnosti. V Německu a v EU jejich zastoupení roste.

Podle sdělení Německého spolkového statistického úřadu Destatis se sídlem ve Wiesbadenu stoupla výdělečná aktivita německého obyvatelstva ve věkové skupině 55 až 64 let za posledních 10 let ze 62 %  (2012) na bezmála 72 % v roce 2021. Za stejné časové období zaznamenala nárůst i celá Evropská unie. V této věkové kategorii stouplo zastoupení výdělečných lidí ze 47 % na 60 %. Tato čísla dodal statistický úřad EU Eurostat.

Ukazuje se tedy, že Němci jsou nadprůměrně aktivní ve výdělečné činnosti. Vyšší kvóty pracujících mají už jen skandinávské země: Švédsko 77 % a Dánsko 72 %. Výhled do budoucna není nijak optimistický. „Vyšší zapojení starších lidí do výdělečné pracovní činnosti nemůže přesto ovšem kompenzovat úbytek mladší populace, která tak bude dodávat podstatně méně osob na trh práce ve svých věkových kategoriích,“ varoval Frank Schüller, odborník na trh práce ve spolkovém statistickém úřadu Destatis.


Mohlo by vás zajímat: Josef Lukášek: Když se staráte o svůj život, není žádná otázka špatná


Výdělečná práce stále častější i u seniorů

Také po dosažení věku 64 let se podíl ekonomicky aktivních pracovníků v poslední době zvýšil. Loni pracovalo v Německu 11 % osob ve věku 65 až 69 let. O rok dříve byl tento podíl dokonce 17 % - a tím i nad průměrem EU s hodnotou 13 %. Příčinou krátkodobého nárůstu v Německu bylo odstupňované navýšení věku pro odchod do penze na 67 let. V některých zemích EU na severu kontinentu je kvóta výdělečných seniorů ve věku 65 až 69 let ještě vyšší. Nejvíce vpředu je Estonsko se zastoupením 32 %, další jsou Lotyšsko s 29 % a Švédsko s 28 %.

Vysoce kvalifikované kádry zůstávají v práci déle

Také zvyšující se úroveň vzdělání v mnoha státech EU je důvodem, proč starší lidé zůstávají déle na trhu práce: ukazuje se, že vyšší úroveň ukončeného vzdělání indikuje delší dobu výdělečné pracovní činnosti. V generaci 65+ bylo mezi vysoce kvalifikovanými experty v Německu 13 % takových, kteří stále chodili do práce, zatímco kvóta výdělečně zaměstnaných lidí s nízkou kvalifikací to byla jen 4,5 %. I v rámci celé EU vychází průměr a rozdíl podobně: 12 % pracujících vysoce kvalifikovaných osob versus 3 % pracujících s nízkou kvalifikací (obě skupiny 65+).


Mohlo by vás zajímat: Hazardní hra o nízké důchody živnostníků


V nedostatkových oborech přibývá pracujících 55+

V Německu se v mnoha oborech, kde panuje nedostatek odborných pracovních sil, v posledních letech podstatně změnila věková struktura pracovníků. Například mezi pracovníky v přírodně-vědeckých a v technických odvětvích čítalo v roce 2021 zastoupení věkové skupiny 55+ bezmála čtvrtinu (přesně 24 %). V roce 2012 byl podíl této skupiny starších pracovníků ještě jen 17 %. Podobný obrázek nabízí oblast sociální péče: loni 23 % osob ve věku 55+, o deset let dříve ještě 15 %. Další nárůst podílu je vidět třeba u mechatroniky, energetiky nebo elektro: z původních 17 % v roce 2012 na předloňských 22 %. „V těchto oborech se zrcadlí stárnutí celé společnosti naprosto jednoznačně,“ komentoval čísla Frank Schüller.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články