Vláda souhlasí s prodloužením termínu pojišťovacích zkoušek


			Vláda souhlasí s prodloužením termínu pojišťovacích zkoušek

Vláda vyslovila souhlasné stanovisko s návrhem skupiny poslanců, který si klade za cíl novelizovat zákon o distribuci pojištění a zajištění. Změna se týká prodloužení lhůty pro složení nových zkoušek. Změna zákona je navržena tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.

„Odhadem více než 15 000 zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven a bank zatím nemá zkoušku složenou a ani ji teď vykonat nemohou. Přitom zrušení termínů zkoušek kvůli pandemii se nestalo jejich vinou a je to tento rok již podruhé. Od prosince by museli přestat nabízet pojištění a reálně by tak část z nich přišla o výdělek. Svých zaměstnanců a kolegů se musíme zastat. Jsme proto rádi, že se nám podařilo společně s asociací zprostředkovatelů oslovit poslance, kterým problém lidí bez práce není lhostejný, aby nám pomohli. Velmi si cením podpory Ministerstva financí ČR a České národní banky,“ řekl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nahradil dřívější zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, a od své účinnosti na konci roku 2018 stanovil přechodné období v délce 24 měsíců pro všechny distributory pojištění a zajištění, během kterého měli získat, resp. prokázat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy. Toto přechodné období skončí dne 1. 12. 2020. Situace kolem pandemie nemoci Covid-19 a návazných opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády proti šíření této nemoci přijatých na jaře 2020 však po určitou dobu neumožňovala pořádat odborné zkoušky prezenčním způsobem. Obdobná situace panuje i nyní. 


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


Poslanci proto chtějí prodloužit o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021., přechodné období stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění, které upravuje způsob přechodu na nový systém prokazování odborné způsobilosti zavedený právě tímto zákonem na konci roku 2018. Po tuto dobu bude distributorům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky. Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky na jaře letošního roku, z odhadu dopadů stávajících opatření vlády a zároveň poskytuje čas na rozběhnutí ověřování odbornosti distančním způsobem. Délka prodloužení přechodného období byla též konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu.

Současně zákon stanovil povinnost získat vzdělání potřebné pro prokázání všeobecných znalostí, a to do 42 měsíců od data účinnosti zákona, tj. do 1. 6. 2022. Toto datum však spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické. Navrhuje se tak upravit délku přechodného období pro získání všeobecných znalostí a odpovídajícího dokladu (maturitního vysvědčení) tak, aby odpovídalo konci školního roku. Toto období by se tedy mělo prodloužit o 1 měsíc a bude nově končit 1. 7. 2022.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA dokončila včas návrhy k PEPP. Jaká je budoucnost penzí?


„Panuje velká nejistota ohledně délky mimořádných opatření kvůli COVID19. A je jisté, že řada omezení v našem životě potrvají až do doby, kdy bude dostupná vakcína. Takové období vnímáme jako impulz k digitalizaci řady agend v pojišťovnách. A podstatnou je právě zavedení on-line zkoušky odborné způsobilosti. Věříme, že nadějná jednání s Českou národní bankou o podmínkách pro takovou zkoušku, kterou by každý mohl dělat pod vzdálenou kontrolou komisaře ze svého domova a nemusel by se tak bát nákazy, nám umožní ji spustit v řádu několika týdnů,“ dodal Jan Matoušek.

Více informaci ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články