Insurance Europe: Přezkum ELD nesmí narušit dostupnost pojištění


			Insurance Europe: Přezkum ELD nesmí narušit dostupnost pojištění

Insurance Europe (IE) zveřejnila zásadní stanovisko týkající se přezkumu směrnice ELD. Podle IE nesmí situace kolem této regulace vést ke snížení dostupnosti pojištění a nesmí narušit růst pojistného trhu pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí.

Výše zmíněné stanovisko vychází z odpovědi IE na konzultaci organizovanou Evropskou komisí a týkající se přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a náhradou škod na životním prostředí (Environmental Liability Directive – ELD).


Mohlo by vás zajímat: Analýza ČAP: Dopady inflace na pojištění majetku občanů


V této souvislosti je třeba pro úplnost doplnit, že tato směrnice byla následně novelizována těmito právními akty:

  • směrnicí 2006/21 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES,
  • směrnicí 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006,
  • směrnicí 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES

IE ve své odpovědi předně konstatuje, že evropští pojistitelé, kteří provozují pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí, pokládají právě ELD za nástroj pro prevenci a nápravu škod na životním prostředí. IE proto vítá úsilí k zajištění toho, aby tato směrnice plnila svůj účel a zejména, aby byla adekvátně implementována. Zároveň je ale podle IE důležité zabezpečit, aby jakékoli budoucí změny rámce nesnížily dostupnost pojištění nebo rozvoj pojistného trhu pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Nadměrný zisk bank v době války


Přezkum by se měl tudíž zaměřit na zajištění toho, že budou přijata napříč EU účinná opatření k prevenci a zmírňování jakýchkoli potenciálních škod na životním prostředí. IE dále zdůrazňuje, že veškeré evropské právo k životnímu prostředí musí být na národní úrovni plně implementováno a kompetentní orgány musejí být vybaveny takovými právními předpisy, aby mohly dohlížet a v případě potřeby vynucovat Compliance s relevantními právními předpisy pro oblast životního prostředí.

IE publikovala i plný text odpovědi na konzultaci Evropské komise, takže zájemci o tuto problematiku se mohou seznámit s jednotlivými doporučeními, návrhy či připomínkami IE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články