Podle IE nejsou třeba nová pravidla ke „greenwashingu“


			Podle IE nejsou třeba nová pravidla ke „greenwashingu“

Insurance Europe (IE) zveřejnila zprávu týkající se „greenwashingu“, což jsou praktiky rozšiřování nepravdivých informací s cílem u veřejnosti vytvořit nepravdivou pověst ekologicky zodpovědné firmy. Jinou formou greenwashingu je zavedení banálního opatření, které je reklamou a metodami PR nafouknuto.

Pojišťovací sektor uznává podle IE potřebu významné politické akce v oblasti udržitelnosti a vždy velmi podporoval cíle Evropské komise v rámci agendy udržitelné finance. Nicméně IE zastává názor, že není nutná žádná nová regulace, aby rámec udržitelných financí naplnil při řešení rizika „greenwashingu“ své vysoké ambice.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovnictví je proticyklickým sektorem. Odolá i vysoké inflaci?


Je tomu tak proto, že dobře nastavená a účinná pravidla již chrání klienty před nejasnými a zavádějícími tvrzeními, a to včetně charakteristik, jež souvisejí s udržitelností (např. směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách a směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách). Pojistitelé provozují pojišťovací činnost ve vysoce regulovaném prostředí, pokud jde o požadavky na udržitelnost, transparentnost a implementaci náročných postupů a kontrol. A lze tak říci legislativa EU má potenciál řešit i „greenwashing“.

Je nutné ovšem připustit, že významná část daného rámce, jejímž cílem má být zabránit „greenwashingu“, není ještě plně zavedena, a proto je potřebné další ujasňování, soudržnost a vedení, aby byly naplněny cíle v oblasti udržitelnosti. IE zdůrazňuje, že k neúmyslně chybným informacím mohou nyní vést následující klíčové problémy v regulatorním rámci EU pro udržitelné finance:

  • nejasnost a rozpornost v určitých pravidlech EU (včetně nesouladu v časových rámcích a termínech aplikace),
  • nejednoznačné odlišení od případů nesouladu s existujícími regulatorními požadavky, což může být pokládáno za „greenwashing“,  
  • množství definic a některých protichůdných definic k vymezení toho, co je „zelené“,
  • nedostatek dat (nebo spolehlivých dat od třetích stran),
  • nedostatečná propracovanost metodologií a metrik pro měření dopadů na faktory udržitelnosti.

Mohlo by vás zajímat: Odpověď PVZP na článek: „Kulatý stůl ke zdravotnímu pojištění cizinců...“


Pojistitelé musejí být podle IE schopni nabídnout řadu udržitelných pojistných produktů, aby dostáli očekáváním klientů. Dá se předpokládat, že podíl udržitelných aktiv v portfoliu v příštích letech poroste v souladu s vyjasněním rámce. Mezitím IE veřejnost ujišťuje, že pojistitelé dělají maximum pro to, aby vyvinuli vlastní klimatickou politiku a politiku udržitelnosti, upravili podávání informací a vytvořili adekvátní pojistné produkty.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články