EIOPA k minimálním limitům plnění u pojištění odpovědnosti zprostředkovatelů


			EIOPA k minimálním limitům plnění u pojištění odpovědnosti zprostředkovatelů

Orgán dohledu EIOPA otevřel v únoru 2023 konzultaci k návrhu úpravy regulační technické normy, pokud jde zejména o přizpůsobení limitů plnění u pojištění odpovědnosti zprostředkovatelů pojištění a zajištění za škody při výkonu povolání vývoji spotřebitelských cen v EU za uplynulých pět let.

K lepšímu pochopení návrhu EIOPA je důležité nejdříve vyložit důvod zmíněné konzultace. Čl. 10 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (IDD) zní: „4. Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si musí udržovat pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 250 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 850 000 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jejíž účet zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění působí nebo za niž jsou zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele.“


Mohlo by vás zajímat: Pojistní matematici v Německu očekávají další pohyb cen


Ovšem minimální limit se ještě objevuje v Čl. 10 odst. 6, pokud jde o požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 18 750 EUR.  V příslušných ustanoveních Čl. 10 byly limity pojistného plnění stanoveny jako minimální. Evropský zákonodárce však počítal s úpravou těchto limitů ve vazbě na vývoj inflace. Proto byl do článku 10 IDD zahrnut též odstavec 7 v tomto znění:

„7. EIOPA pravidelně přezkoumává částky uvedené v odstavcích 4 a 6, aby braly v úvahu změny evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Eurostatem. První přezkum se uskuteční do 31. prosince 2017 a následné přezkumy každých pět let. EIOPA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které upraví základní částku v eurech uvedenou v odstavcích 4 a 6 o procentní změnu indexu uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce během období mezi 1. lednem 2013 a 31. prosincem 2017 nebo mezi datem posledního a nového přezkumu a zaokrouhlí ji nahoru na desítky eur.“ (jen vybraná část odst. 7).

Je nutno ovšem podotknout, že první přezkum limitů byl proveden k 31. prosinci 2017 a limity byly adekvátně navýšeny nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935 ze dne 13. května 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění. Příslušné minimální limity se dostaly po revizi na tyto částky: 1 300 380 EUR na jednu pojistnou událost; 1 924 560 EUR na všechny události za rok; 19 510 EUR (povinná finanční kapacita). 


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Životní pojištění Simplea prošlo unikátním vývojem. Co na to ČNB?


Nyní se jedná o druhý přezkum. V IDD je stanoveno, že změny limitů budou založeny na míře inflace, resp. indexu spotřebitelských cen, publikované Eurostatem. V konzultačním materiálu EIOPA uvádí, že harmonizovaný index spotřebitelských cen vzrostl mezi 1. lednem 2018 a 31. prosincem 2022 celkem o 20,32 %.  Při aplikaci tohoto nárůstu by nové minimální limity pojistného plnění vypadaly následovně:

  • minimální limit na jednu pojistnou událost by se zvýšil z 1 300 380 EUR na 1 564 610 EUR (tj. + 264 230 EUR),
  • minimální limit pro všechny pojistné události dohromady za jeden rok by měl být navýšen z 1 924 560 EUR na 2 315 610 EUR (tj. + 391 050 EUR),
  • základní částka finanční kapacity [viz Čl. 10 odst. 6 písm. b)] by se měla zvednout z 19 510 EUR na 23 480 EUR (tj. + 3 970 EUR).

Mohlo by vás zajímat: Podcast: Životní pojištění Simplea prošlo unikátním vývojem. Co na to ČNB?


Specialisté mají možnost se do této konzultace zapojit a zaslat EIOPA odpovědi na tři konkrétní otázky[1], a to do 6. května 2023. EIOPA by chtěla například vědět, zda na příslušném trhu pojištění profesní odpovědnosti existují nějaké problémy a vcelku pozitivní je, že se zajímá i o případné tržní dopady z titulu úpravy minimálních limitů plnění. Takové diskuzi by možná prospělo, kdyby bylo zveřejněno roční rozložení růstu inflace v uplynulých pěti letech. Podrobnější statistika však není v materiálu EIOPA obsažena. EIOPA musí předložit návrh příslušné regulační technické normy Komisi do 30. června 2023.


[1] EIOPA. Consultation Paper. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PIICPSurvey2023

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články