Rizika plynoucí z umělé inteligence jsou v pojišťovnictví dostatečně regulována


			Rizika plynoucí z umělé inteligence jsou v pojišťovnictví dostatečně regulována

Insurance Europe (IE) zveřejnila stanovisko k rozhodnutí Rady EU zařadit pojišťovnictví na seznam oborů či případů, u nichž je užívání umělé inteligence vysoce rizikové.

Rada EU zařadila v rámci svého generálního přístupu k právnímu aktu o umělé inteligenci, který přijala v prosince 2022, pojišťovnictví do seznamu oborů či případů, u nichž je užívání umělé inteligence (Artificial Intelligence) vysoce rizikové.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2022: MAPFRE vykázala celkové pojistné +12,1 %. Jak si vede CAA?


Insurance Europe k tomu neprodleně vydala kritické stanovisko, jelikož tento krok byl učiněn bez předchozího posouzení dopadů. Postoj IE blíže vysvětlil William Vidonja, vedoucí oddělení pro chování (na trhu) a obchod. Podle jeho vyjádření jsou evropští pojistitelé značně zklamáni, pokud jde o dané rozhodnutí Rady EU. S výjimkou případů, u nichž je používání omezeno a které se týkají bezpečnostních komponentů v rámci digitální infrastruktury, je totiž pojišťovnictví jediným oborem, který má být zahrnut Radou do seznamu vysokých rizik v příloze III, aniž byla provedena řádná analýza a posouzení dopadů. Toto rozhodnutí jde podle Vidonji proti cílům EU v oblasti agendy „lepší regulace“ („better regulation“) a nepodporuje tvorbu politiky EU založenou na faktech či důkazech.   

Pojistitelé již používají umělou inteligenci ke zlepšení péče o zákazníky, zvýšení efektivnosti, získání většího pochopení potřeb zákazníka a zlepšení při odhalování pojistného podvodu. Podléhají ovšem podle Vidonji robustnímu regulatornímu rámci EU, a to jak obezřetnostním pravidlům, tak pravidlům chování. Ten je pak doplněn národními rámci a právními požadavky EU týkajícími se široké škály oblastí, jako jsou například základní práva a ochrana údajů. Nakonec je třeba zmínit, že pojistitelé jsou podrobeni přísnému dohledu ze strany orgánů dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Německo: Výrobci automobilů dlouhodobě zvyšují ceny náhradních dílů


Insurance Europe zdůrazňuje, že by mělo být provedeno posouzení dopadů rozhodnutí Rady EU, jelikož existující regulatorní a dohledový rámec již adekvátně řeší potenciální rizika vyplývající z používání umělé inteligence v pojišťovnictví. Tak by mohlo být zabráněno vzniku právních nesrovnalostí a duplicit, jež by bránila inovacím a nepřinesla žádný užitek zákazníkům. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články