Nová konzultace EIOPA – ozdravné programy a řešení krize


			Nová konzultace EIOPA – ozdravné programy a řešení krize
21.12.2016 Legislativa

EIOPA vyhlásila další konzultaci. Týká se potenciální harmonizace rámců pro ozdravné postupy a řešení krize pojistitelů. Co nový materiál obsahuje a jak s ním bude EIOPA nadále pracovat?

Problematika právní úpravy ozdravných postupů a řešení krizí je odborně velmi náročná a příprava odpovědí na otázky EIOPA si jistě v příslušných institucích vyžádá dost času. Cílem této signální informace je poukázat toliko na několik výchozích skutečností:

  1. Cílem diskusního materiálu, který není formálním návrhem EIOPA, je shromáždění názorů zainteresovaných osob.
  2. Právní základem pro postup EIOPA v dané věci jsou příslušné články nařízení č. 1094/2010/EU o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), tj. EIOPA. Ta se konkrétně odvolává na čl. 8/1(i) daného nařízení. Podle tohoto ustanovení má EIOPA přispívat k vypracování a koordinaci ozdravných plánů a plánů řešení úpadků. Podle čl. 25/2 stejného nařízení může EIOPA určit osvědčené postupy zaměřené na usnadňování řešení úpadků institucí, zejména skupin působících přeshraničně, a to způsoby, které zamezují přenosu nákazy, a zároveň zajistit dostupnost vhodných nástrojů včetně dostatečných zdrojů, jež dané instituci nebo skupině umožní řešit úpadek řádně, nákladově efektivním způsobem a včas.
  3. Postup EIOPA je odůvodněn i globálním rámcem. Například již v roce 2011 schválili představitelé zemí G20 doporučení Financial Stability Board k efektivnějšímu řešení krizí (úpadků) finančních institucí, které bylo v roce 2014 doplněno s ohledem na aplikaci v pojišťovnictví. Pokud jde o EU, pozornost se nejdříve soustředila na banky. V roce 2014 byla zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Komise však neskrývala záměr rozšířit tyto rámce, pokud možno, na celý finanční sektor.
  4. Diskusní materiál má 63 stran a zatím je k dispozici pouze v anglické verzi. Má tři klíčové části: přehled národních rámců pro ozdravné postupy a řešení krize pojistitelů; důvody pro harmonizaci; stavební bloky ozdravných postupů a řešení krize.
  5. Analýza národních režimů umožnila EIOPA si vytvořit názor na možná stěžejní otázku této konzultace. Dospěla k tomu, že existuje potřeba tzv. minimální harmonizace. Případná směrnice by tak ponechala prostor členským státům k přijetí dodatečných opatření na národní úrovni, pokud by byla kompatibilní s principy a cíli stanovenými na úrovni EU.
  6. Po vyhodnocení konzultace se EIOPA může rozhodnout zveřejnit své stanovisko k této věci určené příslušným institucím EU. V současné době jsou z rámce jejího uvažování vypuštěny pojišťovací garanční systémy, ale v budoucnu EIOPA zváží i jejich harmonizaci.
Zdroj: EIPOA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články