Směrnice PSD2: Změní fintech revoluce i pojišťovnictví?

Evropská směrnice o platebních službách na vnitřním trhu nazvaná PSD2, s sebou přináší výraznou změnu online bankovnictví. Přestože začíná platit až na začátku roku 2018, přípravy bank i vývojářů jsou v plném proudu. Můžeme předpokládat následný příklon k podobné otevřenosti i na pojistném trhu?

Revidovaná směrnice nahradí s účinností od 13. ledna 2018 stávající směrnici o platebních službách na vnitřním trhu z roku 2007 (označovanou jako PSD).

Potřeba k nahrazení stávající směrnice byla způsobena především rychlým rozvojem informačních technologií, vznikem zcela nových služeb a rychlým tempem změn v této oblasti obecně. Především v oblasti elektronických plateb budou prostřednictvím PSD2 regulovány i subjekty, na které se PSD nevztahovala. Prostřednictvím nové úpravy budou podléhat směrnici i tzv. platební iniciace a služba informování o účtech.

Platební iniciace je zjednodušeně služba, kdy třetí strana přes své rozhraní umožní klientovi (plátci) iniciovat platbu z jeho platebního účtu bez platební karty. K iniciaci takové platby dojde pomocí softwarového mostu mezi internetovými stránkami obchodníka a platformou pro internetové bankovnictví poskytovatele platebních služeb, který spravuje účet klienta. Momentálně nad platební iniciací visí mnoho otazníků, týkajících se nejen konkurenčního boje mezi jednotlivými poskytovateli, ale především bezpečnosti transakcí, následné odpovědnosti za chybně provedenou nebo naopak neautorizovanou platbu a v neposlední řadě i ochrany osobních údajů a bankovního tajemství. Výhodou bude to, že klienti budou mít v jedné aplikaci přehled o zůstatcích a pohybech na všech svých účtech bez ohledu na příslušnosti k bankám. To povede i k jednoduššímu porovnání služeb jednotlivých institucí.

Dalším pozitivem PSD2 oproti PSD je i rozšíření teritoriální působnosti. Nově se směrnice bude věnovat i platbám mířícím mimo EU, za předpokladu, že jeden z poskytovatelů sídlí v EU (tzv. one leg transaction). Na poskytovatele se budou vztahovat povinnosti týkající se transparentnosti a poskytování informací.

PSD2 má za úkol i zúžení výjimek a zpřesnění jejich definice. Mezi ty patří i výjimky pro platby prováděné skrz telekomunikační zařízení (například prostřednictvím mobilního telefonu a účtované operátorem), které budou mít finanční strop (50 EUR na transakci, 300 EUR měsíčně) a uplatnit se budou moci jen pro platby za digitální obsah a hlasové služby, charitu a elektronické vstupenky.


Jak se na PSD2 připravuje český trh?

V PSD2 vidíme velkou příležitost a již nyní pracujeme na propojení bankovních domů s naším produktem. PSD2 jsme vlastně trochu předběhli a naši klienti mohou využívat v ČR propojení naší aplikace Wallet s bankami jako jsou Česká Spořitelna, Fio, Raiffeisen, Komerční banka, Unicredit a další,“ řekl Tomáš Zdražil z Budgetbakers pro server Lupa.cz. 

PSD II pro Spendee představuje obrovskou příležitost. Umožní našim uživatelům propojit své bankovní účty s aplikací, což zautomatizuje celý proces zadávání transakcí, takže uživatel nebude muset po každé platbě vytahovat mobil a manuálně částku zapisovat. Transakci za něj budeme dokonce schopni zakategorizovat. Už v tuto chvíli aplikaci na změnu připravujeme,“ vyjádřil se Jakub Sechter za službu Spendee pro server Lupa.cz

Poskytovatel, který získá souhlas spotřebitele, pak bude moci k účtu spotřebitele přistupovat jeho jménem. Banka v takovém případě nebude mít na výběr, zda informace o účtech klienta poskytne, či nikoliv, naopak k tomu bude povinna přímo ze zákona. Spotřebitelé budou běžně těchto platebních služeb využívat u řady poskytovatelů a přístup k jejich údajům tak bude mít řada třetích osob. Pokud chce spotřebitel zabránit zpřístupnění údajů, je jedinou možností poskytovatelům platebních služeb tento souhlas neudělit. Lze ale předpokládat, že pak nebude oprávněn online platby bez platební karty využívat,“ poskytla právní náhled Tereza Jandářková z advokátní kanceláře Novalia pro server Lupa.cz. 

Nedá se předem určit, zda se jedná se o revoluci, či jen nutnou změnu k přežití a jakým způsobem se podaří PSD2 implementovat. Rozhodně nás ale čeká rušný rok příprav. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články