Erste Bank obdrží 1,445 miliardy EUR za prodej svých pojišťovacích aktivit


			Erste Bank obdrží 1,445 miliardy EUR za prodej svých pojišťovacích aktivit
26.3.2008 Akvizice a fúze

 

  • Erste Bank prodává svoji pojišťovnu s Versicherung v Rakousku včetně jejích středo- a východoevropských dceřiných pojišťoven v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku a včetně obou rumunských pojišťoven společnosti Banca Comercială Română skupině Vienna Insurance Group (VIG). Erste Bank a její dceřiné bankovní společnosti ve střední a východní Evropě si v lokálních životních pojišťovnách ponechají vždy pětiprocentní podíl.
  • Erste Bank a VIG uzavírají distribuční smlouvy na dobu 15 let. Stanou se tak preferovanými partnery a budou vzájemně distribuovat své produkty více než 20 milionům zákazníkům na trhu s více než 120 miliony obyvatel.

 

  • Celková cena transakce činí 1,445 miliardy EUR (odpovídá poměru ceny k pojistnému ve výši ca. 1,2).

 

  • Čistý výnos bude použit k posílení kapitálové základny Erste Bank. Ukazatel vlastního kapitálu vzroste zhruba o 70 bazických bodů.

 

  • Dokončení transakce je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2008.

 

 

  • Finanční cíle pro roky 2008 a 2009 zůstávají – bez zohlednění této transakce – beze změny.

 

 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank) prodá – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami – své podíly v pojišťovně s Versicherung v Rakousku včetně jejích středo- a východoevropských dceřiných pojišťoven v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku a včetně obou rumunských pojišťoven společnosti Banca Comercială Română společnosti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group (VIG). Příslušnou smlouvu dnes, v návaznosti na usnesení jednotlivých dozorčích grémií, podepsali generální ředitel Erste Bank Andreas Treichl a generální ředitel VIG Günter Geyer.

 

Kromě převzetí dceřiných pojišťoven byla mezi oběma koncerny rovněž podepsána distribuční smlouva. Tato smlouva byla uzavřena na dobu 15 let a stává se základem pro úzkou spolupráci mezi Erste Bank a VIG v oblasti distribuce. Obě strany se touto smlouvou zavazují, že budou přednostně distribuovat produkty svého partnera prostřednictvím vlastní distribuční sítě. VIG tak získá přístup do více než 2.900 poboček a k více než 16 milionům zákazníků Erste Bank v tomto regionu. Erste Bank zase bude moci oslovit zhruba 10 milionů zákazníků VIG  v těch zemích, kde v současné době působí oba partneři. Skupina VIG je již mnoho let partnerem skupiny Erste Bank v oblasti neživotního pojištění. V této souvislosti byl také skupině VIG v roce 2004 prodán segment neživotního pojištění Pojišťovny české spořitelny. Prodej segmentu životního pojištění lze tedy z tohoto hlediska považovat za logický krok, který zároveň znamená, že se skupina Erste Bank ještě více soustředí na hlavní oblast své činnosti - na prodej finančních služeb.

 

Touto transakcí Erste Bank a VIG potvrzují, že k tomu, aby dva nezávislí partneři dlouhodobě výborně spolupracovali, není zapotřebí žádného velkého majetkoprávního propojení. „Touto spoluprací si zajistíme silnou klientskou základnu Vienna Insurance Group v regionu střední a východní Evropy jako další potenciál v oblasti křížového prodeje“, komentoval transakci Andreas Treichl.

 

Aby se toto partnerství v oblasti distribuce zobrazilo i do vlastnických vztahů, ponechají si Erste Bank a její lokální banky v místních životních pojišťovnách vždy pětiprocentní podíl. Protože pojišťovna Donau Versicherung, jejímž většinovým vlastníkem je VIG, už vlastnila v pojišťovně
s Versicherung podíl ve výši 10 %, prodá Erste Bank v Rakousku skupině VIG jen zhruba 85 % podíl ve společnosti s Versicherung, která s výjimkou Rumunska vlastní podíly ve všech svých lokálních dceřiných pojišťovnách ve střední a východní Evropě.

 

Celková hodnota transakce včetně ocenění 100% podílů v pojišťovacích společnostech by odpovídala kupní ceně 1 600 milionů EUR a tím poměru ceny k pojistnému za rok 2007 ve výši 1,2. V souladu s podíly, jež Erste Bank ve svých pojišťovnách vlastní, obdrží Erste Bank částku v celkové výši 1,445 miliardy EUR. Tato hodnota zahrnuje prodej akcií všech jejích životních pojišťoven v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku spolu s prodejem neživotní pojišťovny společnosti Banca Comercială Română v Rumunsku a uzavření lokální distribuční smlouvy mezi místními bankami a místními pojišťovnami na dobu 15 let.

 

Částka, která se promítne do hospodářského výsledku Erste Bank na koncernové úrovni podle IFRS (po zdanění a odečtení menšinových podílů), činí zhruba 1 miliardu EUR. Tato hodnota zohledňuje dosavadní účetní hodnoty jednotlivých společností a bude podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví časově rozlišena na dobu 15 let. Do výsledku roku 2008 se tedy pozitivně promítne částka přesahující 600 milionů EUR. Erste Bank tento výnos použije k posílení vlastní kapitálové základny (ukazatel kapitálové přiměřenosti vzroste zhruba o 70 bazických bodů), čímž přispěje ke zvýšení strategické flexibility. Předpokládaný ukazatel kapitálové přiměřenosti ke konci roku 2008 se bude pohybovat výrazně nad hranicí 8 %.

 

Výnosy z prodeje lokálních dceřiných pojišťoven a z uzavření dohod o distribuci bude zahrnut do výsledovky lokálních prodávajících stran.

 

Díky dobrému postavení pojišťovny s Versicherung na trzích střední a východní Evropy a dobré pozici dceřiných pojišťoven společnosti Banca Comercială Română VIG dále zvýší své podíly na trzích střední a východní Evropy. Příjem Erste Bank ze zaplaceného pojistného dosáhl v roce 2007 výše téměř 1,3 miliardy EUR.

 

Dokončení transakce – za podmínky, že tuto transakci schválí úřady na ochranu hospodářské soutěže -  je plánováno na třetí čtvrtletí 2008.

 

Přehled o dceřiných pojišťovnách:

Erste Bank Rakousko: Sparkassen Versicherung AG

Pojišťovna Sparkassen Versicherung AG zaujímá druhé místo na rakouském trhu s životním pojištěním. Z 90% ji vlastní Erste Bank, která ji - až na pětiprocentní ní podíl, který si ponechá - v rámci této transakce prodá skupině VIG za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné orgány, úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami. Příjem ze zaplaceného pojistného (předepsané hrubé pojistné) v Rakousku dosáhl v roce 2007 hodnoty 808,5 milionů EUR.

 

Česká spořitelna: Pojišťovna České spořitelny, a.s.

Pojišťovna České spořitelny, a.s., která je čtvrtou největší pojišťovnou v České republice a kterou vlastní Česká spořitelna (55,25 %) a pojišťovna s Versicherung (44,75 %), bude v rámci této transakce – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné orgány, úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami – prodána skupině VIG. Příjem Pojišťovny České spořitelny ze zaplaceného pojistného (předepsané hrubé pojistné) dosáhl v roce 2007 objemu 232,9 milionů EUR. Pětiprocentní podíl zůstane ve vlastnictví České spořitelny.


 

Slovenská sporitel’ňa: Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s.

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s., zaujímá s příjmem z pojistného (předepsané hrubé pojistné) ve výši 24,8 milionů EUR deváté místo mezi slovenskými pojišťovnami. Tuto pojišťovnu vlastní z jedné třetiny Erste Bank, z jedné třetiny Slovenská sporitel’ňa a z jedné třetiny s Versicherung. Po ukončení transakce – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné orgány, úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami –zůstane pětiprocentní podíl v rukou Slovenskej sporitel’ne.

 

Erste Bank Chorvatsko: Pojišťovna Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje

Chorvatská pojišťovna Erste Sparkassen osiguranje d.d. za životno osiguranje je se zaplaceným pojistným ve výši 8,9 milionů EUR číslem dvanáct na chorvatském trhu životního pojištění. Společnost Erste SparkassenOsiguranje je vlastněna Erste Bank Chorvatsko (26 %) a pojišťovnou s Versicherung (74 %). Po ukončení transakce – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné orgány, úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami – zůstane pětiprocentní podíl v rukou Erste Bank Chorvatsko si ponechá podíl ve výši 5 %.

 

Erste Bank Maďarsko: Pojišťovna Erste Sparkassen Biztosító Zrt.

PojišťovnaErste Sparkassen Biztosító Zrt., jejímž stoprocentním vlastníkem je pojišťovna s Versicherung, dosáhla v roce 2007 příjmu z pojistného ve výši 36,0 milionů EUR. Po ukončení transakce – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné orgány, úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami – zůstane pětiprocentní podíl ve vlastnictví Erste Bank Maďarsko.

 

Banca Comercială Română: Pojišťovna BCR Asigurari a BCR Asigurari de Viata

V Rumunsku získá VIG – za podmínky, že tuto transakci schválí příslušné orgány, úřady na ochranu hospodářské soutěže a lokální úřady vykonávající dozor nad pojišťovnami – od společnosti Banca Comercială Română zhruba majoritní podíl v rumunské neživotní pojišťovně BCR Asigurari a životní pojišťovně BCR Asigurari de Viata. Stejně jako v ostatních zemích si i zde ponechá společnost Banca Comercială Română pětiprocentní podíl v životní pojišťovně BCR Asigurari de Viata. Zbytek akcií je veřejně obchodovatelný. Výše zaplaceného pojistného dosáhla v roce 2007 v životní pojišťovně BCR Asigurari de Viata hodnoty 24,8 milionů EUR a v neživotní pojišťovně BCR Asigurari 155,1 milionů EUR.

 

Srbsko/Ukrajina

V Srbsku a na Ukrajině neměla Erste Bank žádné pojišťovací aktivity, které by byly v rámci uvedené transakce prodány. Přesto bude v obou těchto zemích mezi uzavřena distribuční smlouva lokálními bankami a příslušnými pojišťovacími společnostmi skupiny VIG na dobu 15 let.

 

Erste Bank při této transakci poradensky zastupovaly společnosti Merrill Lynch, Wolf Theiss & Partner a Erste Bank Corporate Finance.

Zdroj: PČS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS