Budou některé globální pojišťovny i nadále systémově důležité?


			Budou některé globální pojišťovny i nadále systémově důležité?
8.1.2019 Pojistný trh

V globální regulaci pojišťovnictví se chystají změny. Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB) a Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (International Association of Insurance Supervisors – IAIS) chtějí v příštích dvou letech připravit nový globální systém dohledu nad pojišťovnictvím. Přitom příslušní pojistitelé by prý již neměli být označováni jako „systémově důležití“.

První seznam globálních systémově důležitých pojistitelů zveřejnila FSB v roce 2013. Ti jsou jako nositelé systémového rizika podrobeni například intenzívnějšímu a koordinovanému dohledu a musí plnit doplňkové regulatorní a kapitálové požadavky. Každý rok se systémová relevance znovu zkoumá a seznam se případně upravuje. FSB vydala aktuální seznam 2017 dne 21. listopadu 2017 a oproti roku 2016 nedošlo k žádné změně. 

Mezi globální systémově důležité pojistitele patří:

  • Aegon N.V.
  • Allianz SE
  • American International Group, Inc.
  • Aviva plc
  • Axa S.A.
  • MetLife, Inc.
  • Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
  • Prudential Financial, Inc.
  • Prudential plc.

Mohlo by vás zajímat: Václav Hönig: Střecha nad hlavou si zaslouží nejvyšší ochranu


Zařazení na seznam znamená mimo jiné, že od roku 2019 by podle plánů mezinárodních regulátorů měli mít příslušní globální pojistitelé o 10 % více kapitálu než jiní, tj. systémově nedůležití, pojistitelé. Může to být určitě konkurenční nevýhoda. Zásadní kritika z pojišťovacího sektoru se ovšem týká vůbec toho, zda vůbec jsou pojistitelé systémově relevantní.

Podle příslušných pojistitelů se totiž nebere v úvahu, že podnikatelské modely bank a pojišťoven jsou odlišné. Pojistitelé kladou logicky otázku, zda vůbec může jeden pojistitel, i když působí globálně, vyvolat systémové riziko, tedy způsobit problémy či dokonce kolaps celého finančního systému.

Ze záměrů FSB a IAIS lze zatím vyvodit, že v budoucnu by pojišťovací koncerny neměly být posuzovány převážně podle velikosti, nýbrž podle tržního chování. Představitelka IAIS Victoria Saporta je názoru, že pokud se nový režim přiměřeně aplikuje, bude tento jednotný rámec lepší základnou, aby se v pojišťovacím sektoru utlumilo systémové riziko.


Mohlo by vás zajímat: Google se zajímá o další investice v sektoru pojištění


V pojišťovnictví se má v budoucnu použít určitý druh zátěžového testu podle vzoru bankovního sektoru, aby byla možná rizika odhalena již ve fázi jejich vzniku. Nový soubor pravidel má být připraven v příštích 12 měsících a implementován od roku 2020. Tento posun v myšlení mezinárodních regulátorů může souviset s tím, že již na počátku svého funkčního období podepsal americký prezident Trump dekret týkající se přezkoumání tzv. Dodd-Frankova zákona, který zpřísnil regulaci finančních trhů. V tomto zákoně byl poprvé vymezen pojem „systémově důležité finanční instituce“.

Výše uvedené úvahy zveřejněné na portálu Versicherungswirtschaftheute se opírají o konzultační materiál IAIS ze dne 14. listopadu 2018 pod názvem „Holistic Framework for Systemic Risk in the Insurance Sector“[1] (Holistický rámec pro systémové riziko v pojišťovacím sektoru). V této souvislosti je nutno upozornit, že FSB rozhodne o tom, zda bude či nebude zveřejňovat seznam globálních systémově důležitých pojistitelů teprve po skončení konzultace IAIS a po finalizaci nového rámce. Takže je třeba vyčkat.


[1] https://www.iaisweb.org/page/consultations/current-consultations/holistic-framework-for-systemic-risk-in-the-insurance-sector

Zdroj: Financial Stability Board; Versicherungswirtschaft

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články