Daňová reforma v USA a její vliv na evropské pojistitele


			Daňová reforma v USA a její vliv na evropské pojistitele

Daňová reforma amerického prezidenta Donalda Trumpa bude mít vliv také na pojišťovací koncerny, jež nemají sídlo v USA, tedy na neamerické pojistitele. V důsledku této reformy je od počátku tohoto roku zatíženo pěti procenty to pojistné, které je zahraničními pojistiteli postupováno mimo teritorium USA. Od roku 2019 se má tato daňová zátěž zvýšit na deset procent a od roku 2026 na 12,5 %.

V prosinci 2017 schválily obě komory Kongresu Spojených států amerických daňovou reformu. Vedle ulehčení v oblasti zdanění podnikových zisků tato reforma zahrnuje zavedení nové daně, která je nazývána BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax), což znamená, že směřuje proti erozi základu daně a má zabránit různému zneužívání, například pokud jde o přesouvání zisku. Dopad této daně na neamerické pojistitele byl uveden výše.

Mimoto nově zavedená daň by mohla mít vliv na pojištění poskytované neamerickými pojistiteli v USA včetně tvorby pojistného. Zatím mohli němečtí a evropští pojistitelé pojišťovat rizika německých pojistníků v USA v rámci mezinárodních pojišťovacích programů. Přitom bylo přijaté pojistné v USA pravidelně postupováno do Německa, případně do Evropy.

Tyto peněžní toky mají být nyní též zatíženy výše uvedenou daní. To, jak budou neameričtí pojistitelé skutečně zasaženi novou daní, odvisí od obratu dceřiné společnosti v USA (minimálně 500 mil. USD v průměru za poslední tři roky), od podílu převedených nehmotných plnění od americké dceřiné společnosti na mateřskou společnost se sídlem mimo USA (minimálně 3 % nákladů) a rovněž od podílu mateřské společnosti v její dceřiné společnosti v USA (minimálně 25 %).


Mohlo by vás zajímat: Odpovědnost člena zastupitelstva obce ve světle nové právní úpravy


Vedle pojistitelů se má nová daň dotknout též zajistitelů, přičemž BEAT prý bere obzvláštní zřetel na zajistitele se sídlem na Bermudách.

Existují značné obavy, že nová daň bude mít přímý nebo nepřímý vliv na pojistné, které budou platit německé podniky za rizika na teritoriu USA. Zda tomu tak skutečně bude, se prý ukáže až při uzavírání pojistných smluv na rok 2019.

Nicméně německý celostátní svaz, který sdružuje společnosti využívající pojišťovací služby (GVNW – Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft), upozorňuje, že ulehčení v oblasti zdanění podniků v USA by mohlo zčásti nebo úplně vyrovnat zmíněné dopady na pojistitele. Proto tento svaz nevidí v současné době žádný důvod k tomu, aby se z titulu americké daňové reformy zvedlo pojistné nebo omezil rozsah pojistné ochrany.

Zdroj: GVNW

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články