Bundesliga odstartovala. Jak je pojištěný německý fotbal?


			Bundesliga odstartovala. Jak je pojištěný německý fotbal?

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil u příležitosti nedávného zahájení dalšího ročníku německé Bundesligy zprávu, ve které upozorňuje na roli pojištění ve fotbale. Specifikoval například 11 pojištění, bez nichž se profesionální kluby již neobejdou.

V úvodu cituje GDV bývalého vynikajícího anglického fotbalistu Garyho Linekera, který kdysi prohlásil, že fotbal je jednoduchá hra, kdy se 22 mužů honí 90 minut za balonem, a na konci vždy zvítězí Němci. Po mistrovství světa v Rusku vidí Lineker věci asi poněkud jinak. Vyřazení Německa již ve skupině znovu ukázalo, jak je to s pevnými jistotami ve fotbale.

Ačkoli boj o titul německého mistra již dávno neslibuje takové vzrušení jako soupeření na mistrovství světa, nelze v žádném případě tvrdit, že Bayern Mnichov má sedmý titul v řadě jistý. GDV uvádí, že jisté je pouze jediné. Bez pojištění by byl profesionální fotbal nemyslitelný. Je možné konstatovat, že pojišťovnictví se stará vlastně o to, aby Bundesliga nebyla přinejmenším hospodářsky nekalkulovatelným dobrodružstvím. Ze sportovního hlediska zůstává naprosto nevypočitatelnou. Podle GDV jsou pro německé profesionální kluby nezbytná následující pojištění.

Pojištění pro případ výpadku televizního signálu (TV-Ausfallversicherungen)

Jako příklad lze uvést mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008. Bouřka způsobila výpadek elektrického proudu ve vysílacím centru ve Vídni a nouzový systém nefungoval. Tento problém naštval diváky televize a způsobil škody pořadateli, provozovateli televizního vysílání a společnostem, které počítaly s reklamou. Tímto pojištěním se dají pokrýt odpovědnostní rizika. Pojistné plnění se vyplácí při technických poruchách, například když televizní signál nemůže být vyslán na satelit.

Pojištění pro případ výpadku reklamy (Werbeausfall-Policen)

V tomto případě se má na mysli zejména porucha techniky (otáčecí zařízení, nemožnost prezentovat videa v důsledku výpadku elektrického proudu apod.). Poskytovatel reklamy dostal zaplaceno a nastane-li výpadek, čelí finančním sankcím, které může převzít pojištění, je-li odpovídajícím způsobem sjednáno.


Mohlo by vás zajímat: Jak efektivně oslovit cílovou skupinu 50plus


Pojištění pro případ škod na image (Imageschaden-Versicherung)

Podniky často využívají znalost a oblíbenost fotbalistů v rámci produktové reklamy. U některých fotbalistů mohou příjmy z reklamy dokonce převýšit příjmy ze sportu. To znamená, že podniky vydávají spoustu peněz, a proto se chtějí ochránit pro ten případ, že hráč se dostane do špatného světla kvůli odhalenému dopingu nebo kvůli osobním problémům. Dané pojištění může nahradit náklady reklamní kampaně, která se nemůže konat, protože společnost nechce být nadále spojován s daným sportovcem. 

Pojištění tržní hodnoty (Marktwertversicherung)

Tržní hodnota všech hráčů 18 klubů Bundesligy činí cca 3,6 mld. EUR. Kluby si chtějí svůj majetek samozřejmě ochránit. Ve sportu k tomu slouží pojištění tržní hodnoty. Vyplácí se smluvně dohodnutá částka, jestliže sportovec v důsledku nemoci nebo zranění není dlouhodobě schopen vykonávat sportovní činnost.

Pokud výpadek sportovce znamená sportovní oslabení, tak kluby mohou tímto pojištěním omezit hospodářské škody. Kluby používají toto pojištění často jen pro opravdu drahé profíky. Ztrátu hodnoty v důsledku poklesu sportovní formy toto pojištění pochopitelně nekryje.

Pojištění denní nemocenské dávky (Krankentagegeldversicherungen)

K úrazům ve fotbale dochází, ale sportovec se může poranit i mimo hřiště. Proto se sportovci chtějí zajistit pro všechny možné případy. K tomu je vhodné například pojištění denní nemocenské dávky, tj. denní dávky vyplácené v případě nemoci. Poskytovatelé tohoto pojištění vyplácejí smluvně dohodnutou denní sazbu, jestliže je sportovec v důsledku nemoci nebo úrazu neschopen sportovní činnosti déle než 6 týdnů (6 týdnů vyplácí klub normální výši odměny).

 Jako referenční hodnota pro denní dávku slouží 1/360 ročního příjmu. Pokud roste výši denní dávky, zvyšuje se samozřejmě i pojistné. Je nutno podotknout, že pro starší hráče je toto pojištění dražší (riziko úrazu s věkem roste, stejně jako se zvyšuje doba léčení).


Mohlo by vás zajímat: Kartou, nebo hotově? Platební chování Rakušanů se mění


Pojištění sportovišť (Sportstättenversicherungen)

Vlastníkem moderních fotbalových arén, kterých je v Německu značné množství, jsou kluby nebo obce. Svůj majetek si chtějí ochránit proti možným škodám. K tomu může posloužit pojištění sportovišť. V zásadě funguje jako pojištění obytných budov, snad jen s tím rozdílem, že jde o jiné pojistné částky.

Pojištění kryje vodovodní škody, škody způsobené požárem či vichřicí. Pojištěny jsou i vestavěné objekty na stadionu a technická zařízení. Obvykle se toto pojištění sjednává pro všechna rizika, kromě těch, jež jsou ve smlouvě výslovně vyloučena. Pojistitel hradí i škody způsobené fotbalovými fanoušky.  Kromě toho existuje možnost pojistit sportoviště pro případ teroristického útoku.  

Pojištění invalidity v důsledku sportu (Sportinvaliditätsversicherungen)

Každý fotbalista by měl počítat s vážnějším zraněním, které může znamenat konec sportovní kariéry, což je největší riziko profesionálního sportovce. Normální pojištění pro případ neschopnosti vykonávat povolání není pro vrcholové sportovce vhodné. Pro ně je šité na míru pojištění invalidity v důsledku sportu.

Pojistná částka odpovídá násobku ročního příjmu, přičemž není stanovena žádná horní hranice. Ale také zde platí: čím vyšší je pojistné plnění, tím vyšší je pojistné. Pojistná smlouva se uzavírá obvykle na jeden rok a s rostoucím věkem je pojištění dražší. Pojištění zahrnuje i úrazy vedoucí k invaliditě způsobené ve volném čase.


Mohlo by vás zajímat: Členové AČPM v rekordu: Zprostředkovali pojistné za 25 miliard Kč


Pojištění odpovědnosti pořadatele (Veranstalter-Haftpflichtversicherung)

Fotbalové zápasy v rámci Bundesligy jsou z hlediska návštěvnosti masové záležitosti. Kluby musí realizovat řadu zábranných opatření, aby na stadionu zajistily bezpečnost. Klub nese odpovědnost, jestliže povinnost péče je zaviněním porušena a třetí osobě vznikne škoda. Pro takové případy je k dispozici pojištění odpovědnosti pořadatele.

Poskytuje pojistnou ochranu pro případ nároků na náhradu eventuální újmy. Taková pojistná smlouva je pro pořadatele absolutní nutnost, neboť odpovědnostní nároky mohou být enormně vysoké. Pro udělení licence je proto třeba předložit i odpovídající pojištění odpovědnosti pořadatele.

Pojištění (výjimečného) sportovního výkonu (Prize-Indemnity-Versicherung)

Kluby mohou sjednat rovněž pojištění sportovního výkonu. Nahrazuje výpadek příjmů od sponzorů nebo televize, jestliže nejsou dosaženy určité sportovní cíle. Fakticky může jít o sestup do druhé fotbalové ligy, který je spojen s finančními výpadky.

Pravděpodobnost pojistné události a tím také výše pojistného se mezi jiným zjišťuje na základě možnosti výhry. Je jasné, že pojistné u týmu z horní poloviny tabulky je nižší než u týmu, který bývá v nejspodnější části tabulky. Existuje ale rovněž pojištění pro případ sportovního úspěchu (Prize-Bonus-Versicherung). V tomto případě se dají pojistit prémie, které musí klub vyplatit hráčům, jestliže získá například titul mistra.


Mohlo by vás zajímat: Jakým rizikům by mohly pojišťovny brzy čelit?


Technická pojištění/pojištění technických rizik (Technische Versicherungen)

Vzhledem k vysoké návštěvnosti německé fotbalové kluby často rozšiřují nebo modernizují fotbalové stadiony. Takové velké projekty jsou nemyslitelné bez pojištění technických rizik. Pojištěna jsou různá pojistná nebezpečí během výstavby. Pojistné plnění může být vyplaceno pro případ škod způsobených použitím vadného materiálu. Tímto pojištěním se dají pojistit i výpadky výnosů nebo vícenáklady v důsledku zpoždění stavebních prací.

Pojištění odpovědnosti za majetkovou škodu (Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung)

Při provozování vrcholového fotbalu jde o širokou škálu podnikatelských aktivit. Přitom existuje nebezpečí, že budou poškozena práva třetích osob. Poškození reklamních, licenčních či osobnostních práv může vyvolat vysoké požadavky na náhradu újmy. V těchto případech může pomoci pojištění odpovědnosti za majetkové škody. Ohraničuje odpovědnostní riziko pojištěného, jestliže jeho obchodní partner požaduje náhradu majetkové škody.

Zdroj: GDV  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články