ČAP k výsledkům roku 2020: Trh meziročně rostl o 3,6 %


			ČAP k výsledkům roku 2020: Trh meziročně rostl o 3,6 %

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za rok 2020 ve výši 141,21 mld. Kč. To ve srovnání s rokem 2019, s předpisem pojistného 136,29 mld. Kč, představuje navýšení o 3,6 %, zatímco o rok dříve trh rostl o 5,7 %. „Dle metodiky ČAP tak trh meziročně narostl, byť nižším tempem než v roce 2019, na předpisu pojistného o stále výrazných 4,91 mld. Kč,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Životního pojištění zrychluje

Životní pojištění zrychlilo svůj růst, když předepsané pojistné v roce 2020 dosáhlo částky 46,54 mld. Kč a ve srovnání s rokem 2019 se zvýšilo o 1,39 mld. Kč, tedy o 3,1 %. V roce 2020 došlo k poklesu pojistného o 20 % u jednorázově placeného životního pojištění, nicméně u dominantní skupiny produktů s běžně placeným pojistným pokračuje další postupné posilování. Konkrétně životní pojištění s běžně placeným pojistným za celý rok 2020 roste 3,7% tempem, z loňských 43,91 mld. Kč na aktuálních 45,54 mld. Kč.Stále ale pokračuje pokles počtu pojistných smluv životního pojištění. K 31. 12. 2020 je jich aktivních 5,05 mil., tedy o 87 000 méně než o rok dříve.

Podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném dle metodiky ČAP

I samotný počet nově uzavřených smluv s běžně placeným pojistným dále klesá. V roce 2020 se sjednalo 425 000 nových smluv s pojistným 5,2 mld. Kč, zatímco za rok 2019 se jednalo o 467 000 smluv v objemu 5,3 mld. Kč. Oproti situaci v letech 2011 a 2012, kdy bylo takovýchto smluv během jednoho roku uzavřeno cca 900 000 a zároveň jich cca 1 mil. bylo ukončeno, se za rok 2020 jedná přibližně o polovinu – a na polovinu klesly i počty smluv ukončených. „Ve srovnání s rokem 2019 poklesl počet smluv nového obchodu o 9 % a počet ukončených smluv o cca 6 %,“ komentuje vývoj Jaroslav Urban.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Jaký je vývoj neživotního pojištění?

K vývoji v segmentu neživotního pojištění Jaroslav Urban uvádí: „Neživotní pojištění i v roce 2020 potvrdilo růstový trend (s výjimkou ostatních odvětví mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů, kde se projevil pokles v předpisu pojistného ve 2. a 4. čtvrtletí o desítky procent, a to v souvislosti s omezením cestování i s dalšími ekonomickými restrikcemi), když předepsané pojistné v celém neživotním pojištění stouplo za rok 2020 o 3,9 %,“ a dodává: „Ve srovnání s rokem 2019 tak posílilo o 3,52 mld. Kč a aktuálně dosahuje hodnoty 94,67 mld. Kč místo loňských 91,15 mld. Kč.“ 

Změna pojistného ostatních odvětví neživotního pojištění v 2.Q a 4.Q ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku Zdroj ČAP

Hlavní segmenty neživotních pojištění

Povinné ručení aktuálně posiluje o 7,1 % a překonává 2% růst počtu pojištěných vozidel. Nicméně průměrná škoda v tomto odvětví stoupá stále rychlejším tempem (přibližně o 6 % u škod na majetku [nyní 46 000 Kč] a o 5 % u škod na zdraví [nyní 395 000 Kč]) než průměrné pojistné (růst přibližně o 5 %). Havarijní pojištění roste o 6,7 % (10,1 % v roce 2019). Snížení tempa růstu je dáno poklesem prodeje nových vozidel. Průměrná škoda havarijního pojištění dosahuje v posledních dvou letech 28 000 Kč a oproti průměru let 2017 a 2018 narostla o 10,8 %.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem autonomních vozidel


Podnikatelská pojištění potvrdila solidní nárůst – cca 4,7 %. Ekonomické dopady pandemie se tak na výsledcích tohoto segmentu zatím výrazně neprojevily. Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění dosáhlo předpisu pojistného ve výši 12,9 mld. Kč a oproti roku 2019 posílilo o 5,5 %. Udržuje si tak stále stabilní růstový trend.

Zajímavost 

V roce 2020 řešily pojišťovny téměř 83 000 pojistných událostí na majetku způsobených povodněmi, vichřicemi nebo krupobitím, a to v úhrnné výši cca 2,96 mld. Kč. Ve stabilních letech, kdy se nevyskytují jednotlivé mimořádné události, řeší pojišťovny v průměru 38 000 těchto událostí ročně a výše škody dosahuje hodnoty 1,6 mld. Kč.

Škody za za živelní události hrazené z pojištění – finanční objem pojištěných škod Zdroj ČAP

Výsledky roku 2020 překračují tento průměr o 117 % pro počty řešených pojistných událostí a o 82 % u výše škody. Počet řešených pojistných událostí během roku 2020 (celkem téměř 83 000 případů) vychází třetí nejvyšší za posledních 10 let, a objem pojišťovnami hrazených škod dokonce druhý nejvyšší za stejné období. Důvodem je především řádění orkánu Sabine a také celá série povodňových škod.

Souhrnné údaje dle ČAP 1-12-2020

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články