ČAP vydala výroční zprávu za rok 2015


			ČAP vydala výroční zprávu za rok 2015
21.9.2016 Pojistný trh

Česká asociace pojišťoven vydala Výroční zprávu monitorující a popisující rok 2015 na pojistném trhu v České republice. Mnoho čísel jsme již viděli ve zprávě za 4 kvartál roku 2015, pojďme se ale přesto podívat na pár zajímavých grafů.

Nejdřív si zopakujme základní počty ke konci roku 2015. V roce 2015 působilo na českém pojistném trhu podle údajů ČNB celkem 55 subjektů, z toho 32 tuzemských pojišťoven. Počet poboček zahraničních pojišťoven se navýšil z 20 na 23. Počet pojišťoven a poboček pojišťoven z jiných členských států EU a EHP, které mohly působit na českém trhu na základě přeshraničního poskytování služeb, se v roce 2015 zvýšil ze 789 na 824, což představuje meziroční nárůst o 4 %.

Celkové předepsané pojistné členských pojišťoven se oproti roku 2014 navýšilo o 0,9 % a zakončilo bez výraznější změny na hodnotě 116,5 miliard korun. Životní pojištění zaznamenalo pokles o 3,6 %, přitom v roce 2014 klesalo ještě jen mírně o 0,6 %. Celkový výsledek životního pojištění dokreslily i obě jeho hlavní složky. Běžně placené pojistné meziročně ztratilo 2,2 %, zatímco jednorázově placené pojistné se propadlo o 26,6 %. 

ŽP_2015

Neživotní pojištění potvrdilo pozitivní výsledek růstem o 3,9 %, a to především díky zrychlenému růstu v segmentu pojištění vozidel a průmyslových rizik. Výše celkových nákladů na pojistná plnění členů ČAP poklesla v roce 2015 o 5,9 % a dosáhla objemu 94,9 mld. Kč. Vyplacená pojistná plnění v neživotním pojištění bez zahrnutí zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zůstala stabilní a meziročně narostla jen o 0,2 % (+8,3 % v roce 2014), ale naproti tomu v životním pojištění se skokově snížila o 10,7 % (+12,8 % v roce 2014.)

Podíl pojišťoven podle kapitálu

ČAP ve zprávě rovněž popisuje své aktivity v oblasti potírání pojistných podvodů. Asociace navázala na ověřený systém SVIPO, jehož účelem a smyslem je boj proti pojistnému podvodu a dalšímu protiprávnímu jednání v oblasti pojištění vozidel. Navíc se začala intenzivně zabývat přípravou Systému pro výměnu informací o podezřelých okolnostech v oblasti pojištění osob (SVIPO II). Ten vedle své detekční funkce, která upozorní na podezřelá jednání klientů v oblasti šetření a likvidace škodních událostí, má i funkci preventivní, díky níž budou pojišťovny moci ověřit pojistnou a škodní historii klienta.


ČAP také zvyšovala společenskou prestiž a image pojišťovnictví. V roce 2015 publikovala více než 1300 mediálních výstupů s pojistnou tematikou. Jednalo se o odborná a nezávislá stanoviska k aktuálnímu vývoji pojistného trhu, k vývoji legislativy a souvisejícím změnám, i k samotným pojistným produktům. 

Na závěr můžeme porovnat, jak si Česká republika vedla v roce 2015 v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.

 

Promer_na evropana

Kompletní zprávu můžete najít zde.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články