Zdání klame, aneb výsledky pojistného trhu po 3. čtvrtletí


			Zdání klame, aneb výsledky pojistného trhu po 3. čtvrtletí
4.11.2015 Pojistný trh

Pokud by se měly výsledky pojistného trhu po 3. čtvrtletí charakterizovat dvěma slovy, zněla by nejspíš „Zdání klame“. To, co totiž vypadá na první pohled jako vážný problém, není ve skutečnosti až tak zásadní a tam, kde by mohly výsledky vést ke spokojenosti, není k obdobným pocitům žádný důvod.

A falešně vyznívá i dojem, že zpomalování poklesu trhu je příslibem obratu tohoto trendu. Jde totiž o jeden z mnoha „optických klamů“. Ale pojďme ke konkrétním hodnotám. Jen pro úplnost připomeňme, že ve všech případech půjde o hodnocení tzv. neredukovaného trhu, kdy je jednorázově placené pojistné v životním pojištění započítáno v plné výši.

Pojistný trh meziročně poklesl o 4,6 %, když objem pojistného jen o necelou miliardu překonal hranici 100 miliard. Oproti pololetí se tak pokles o něco zmírnil (z 6 %), což je ovšem dáno především zpomalením růstu trhu v roce 2014. Jinak řečeno, porovnáváme letošní výsledky po 3. čtvrtletí s loňskými, kdy trh začal přecházet z růstové trajektorie do klesající, kde se ocitl ve čtvrtletí následujícím.

Celkový pokles trhu je dán především pokračujícím propadem v jednorázech. Z pohledu dopadu do hospodaření pojišťoven tak nejde ani zdaleka o tak závažnou záležitost, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedničkou trhu stále zůstává Česká pojišťovna, následovaná svým největším konkurentem Kooperativou, přičemž rozdíl mezi nimi se prakticky nezměnil. Trojkou je pak stále Allianz.

„Není všechno zlato, co se třpytí“

Neživotní pojištění roste už od počátku roku. Tentokrát to bylo téměř o 3,6 %, když bylo dosaženo celkového objemu téměř 55 miliard. Na první pohled to vypadá jako dobrá zpráva, nicméně v tomto případě platí ono otřepané „není všechno zlato, co se třpytí“. Jedničkou zůstává Česká pojišťovna, dvojkou Kooperativa, která se lídrovi trhu mírně přiblížila. Trojkou je i zde Allianz.

Oním „netřpytícím se zlatem“ jsou výsledky v pojištění vozidel. Růst objemu pojistného v pojištění odpovědnosti z provozu vozidel o 1,7 % vypadá na první pohled nadějně. Když si však uvědomíme, že počet pojištěných vozidel se za stejné období zvýšil o 2,6 % (a tedy průměrné pojistné na jedno vozidlo ve skutečnosti opět kleslo), tak už to moc pozitivně nepůsobí. Pojišťovny přitom opět před několika týdny zveřejnily svoje prohlášení o „razantním navýšení ceny pojištění“. Stejně jako vloni a předloni a předpředloni a… K tomu snad lze dodat jen to, že „opakovaný vtip přestává být vtipem“. Ještě uspokojivěji vypadá růst o 5,3 % v havarijním pojištění. Ale i zde jde jen o „optický klam“. Růst je totiž také způsobený především větším počtem smluv, kterých přibylo o 7,7 %. Takže průměrné pojistné opětovně kleslo.

Po těchto zkušenostech se nabízí jistá rezervovanost také v případě hodnocení vývoje u pojištění podnikatelů. To totiž rostlo o 4,1 %, což je nepatrně méně než v pololetí. Nicméně pro tuto oblast neplatí žádné zásadní „ale“. Je to tedy jedna z mála výjimek, kdy „zdání neklame“.

Jak se vyvíjelo životní pojištění? Pokračovalo v hlubokém poklesu způsobeném velkým propadem v jednorázech. Jde tedy také především o „opticky“ nepříznivý vývoj. Bylo dosaženo 46,3 miliardy pojistného, což je pokles o 12,7 %. Je tak o něco mírnější než v pololetí (14,8 %). Je to však opět dáno především tím, že před rokem se ve 3. čtvrtletí začal vývoj „lámat“ a po předchozím intenzivním růstu začal obdobně dramatický propad. Ostatně za samotné 3. čtvrtletí bylo letos dosaženo téměř stejného objemu pojistného jako před rokem. Pozici jedničky drží stejně jako v pololetí Česká pojišťovna, dvojkou se stala Kooperativa, která na třetí místo odsunula svoji partnerskou Pojišťovnu ČS.

O 2 % méně činí celkový objem běžně placeného pojistného. Jde tak o mírně hlubší pokles než v pololetí a je také o něco strmější než v roce 2014. Svůj vliv na to mají nepochybně i daňové změny přijaté v loňském roce a s tím související zmenšení objemu pojistného ve formě příspěvků zaměstnavatele. Daňové změny mají na svědomí asi jeden procentní bod poklesu, zbytek je dán jinými příčinami.

Téměř o 30 % klesly jednorázy. Pokračuje tak vývoj, který byl započatý již na podzim roku 2014. Podíl jednorázů na pojistném v životním pojištění se tak vrací k úrovni 30 %, což je v podstatě již velmi blízko „předkrizovým“ hodnotám, které se pohybovaly kolem 25 %.

Výsledky za 3. čtvrtletí obvykle nejvíce předznamenávají výsledky celého roku. Tentokrát tomu však nejspíš bude jenom částečně. Asi nedojde k žádným závratným změnám v neživotním pojištění a ani v běžně placeném životním pojištění. „Opticky“ se však vylepší situace v jednorázech. Což vzhledem k jejich výraznému vlivu na životní pojištění a také na celý trh „zamává“ i s celkovým obrazem vývoje za rok 2015. O kolik, je otázkou. Vypadá to na roční pokles jednorázů zhruba o čtvrtinu, životního pojištění o desetinu a celého trhu o 3 – 4 %. Ale na to, jaká bude skutečnost, si budeme muset ještě počkat.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor, člen Finanční akademie Zlaté koruny

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články