Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu po 1. čtvrtletí. "Horší než očekávané"


			Kateřina Lhotská komentuje výsledky pojistného trhu po 1. čtvrtletí. "Horší než očekávané"
13.5.2015 Pojistný trh

Na konci dubna zveřejnila ČAP výsledky pojistného trhu po 1. čtvrtletí tohoto roku. Byly očekávány, jako ostatně každý rok, s velkou zvědavostí. Měly totiž naznačit, jakým směrem se bude letos trh ubírat a zda se potvrdí odhad vývoje hovořící o jeho stagnaci. V závratný růst nejspíš nikdo nevěřil, ovšem realita se ukázala přeci jen o něco horší, než se čekalo. Ani ne tak celkovým poklesem, jako spíše jeho strukturou. Na druhé straně však trh zaznamenal i některé pozitivní signály. Blízká budoucnost ukáže, jestli zůstane jen u nich, nebo se změní v dlouhodobější trend.

Pojistný trh meziročně poklesl o téměř 3,1 %. Připomeňme si, že jde o tzv. neredukovaný výsledek, v jehož rámci je jednorázově placené pojistné započteno v plné výši. Na první pohled to vypadá jako poměrně velký pokles. Je však třeba vzít v potaz, že objem pojistného dosažený v 1. čtvrtletí loňského roku byl do jisté míry výjimečný, když hlavní zásluhu na tom mělo jednorázově placené pojistné. Letos se nepodařilo zopakovat jeho objem a důsledkem je právě hlubší pokles. Vzhledem ke struktuře „ztraceného“ pojistného jde však o záležitost, která vypadá nepříjemně především opticky. Není to tedy důvod k zásadním pesimistickým závěrům.

Lídrem trhu je na začátku roku Česká pojišťovna těsně následovaná Kooperativou. Rozdíl mezi oběma velkými konkurenty se sice mírně zvýšil na 126 miliónů korun pojistného, přesto je však stále relativně malý. Obě pojišťovny mají stále poměrně velký náskok na třetí Allianz.

Velmi nadějně vypadá situace v neživotním pojištění, které v porovnání s předchozím rokem zintenzivnilo svůj růst na 2,6 %. Už podruhé za sebou je po 1. čtvrtletí na pozici lídra Kooperativa následovaná Českou pojišťovnou. Rozdíl mezi nimi je však malý (jen 41 miliónů) a v průběhu roku si tak nejspíš obě pojišťovny svoje postavení opět prohodí. Kooperativa má totiž již tradičně „nejsilnější“ právě začátek roku, zatímco Česká pojišťovna má výsledky v průběhu roku mnohem vyrovnanější. Trojkou je, stejně jako z pohledu výsledků celého trhu, Allianz.

 

Trh poklesl i přesto, že nás pojišťovny stále zásobují zprávami o „razantním zdražení“. Měly by nejspíš podobná vyhlášení důkladněji zvažovat. Děti také přestanou brát vážně čerta, když zjistí, že jen chřestí řetězy.

 

Vedle spokojenosti s celkovým růstem jsou však v neživotním pojištění i důvody k zamyšlení. Znepokojivého výsledku dosáhlo především pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Pokleslo o 0,3 % což při rostoucích nárocích daných nedávnými legislativními změnami (jen pro připomenutí – Občanský zákoník, Fond zábrany škod, výjezdy hasičů a od ledna i nutnost plnit Garanční fond) znamená, že situace se v tomto pojištění ještě více zkomplikuje. Trh navíc zaznamenal pokles i přes rostoucí počet smluv o 2,5 %. Reálný propad objemu pojistného se tedy blíží 3 %. Povinné ručení tak v rámci celého trhu stále zůstává neuralgickým bodem, jen jeho citlivost se opět o něco zvýšila. Trh poklesl i přesto, že nás pojišťovny stále zásobují zprávami o „razantním zdražení“. Měly by nejspíš podobná vyhlášení důkladněji zvažovat. Děti také přestanou brát vážně čerta, když zjistí, že jen chřestí řetězy.

Začátek roku však přinesl i náznaky pozitivního vývoje. Nadějně se vyvíjelo havarijní pojištění. Po letech mírnějších i hlubších poklesů zaznamenalo růst o 4,1 %. I v loňském roce jsme byli svědky podobného vývoje, byť ne tak intenzivního. Zdá se tedy, že došlo k tolik očekávanému obratu a že růst by mohl vydržet po celý letošní rok. Jestli dojde u tohoto pojištění i k narovnání stavu však bude možné posoudit až po delším období. Po letech poklesu jeden nebo dva roky růstu situaci zkrátka nezachrání.

Podobně nadějně se od začátku roku vyvíjí pojištění podnikatelů. To se v nedávné době také potýkalo s poklesem a hrozilo nebezpečí, že by mohlo spadnout do obdobné klesající spirály jako povinné ručení. Naštěstí se nejedná o tak cenově senzitivní produkty a svoji pozitivní roli sehrává jistě i postupné zlepšování kondice našeho hospodářství. Pojištění podnikatelů je totiž jedna z mála oblastí pojišťovnictví, kde lze určitou závislost na vývoji ekonomiky sledovat. I když není tak přímočará, jak by se mohlo na první pohled zdát. 

Velký pokles, lépe řečeno propad, zaznamenalo životní pojištění. Byl tak hluboký, že jej nedokázalo kompenzovat ani rostoucí neživotní pojištění. Konkrétně šlo o snížení objemu pojistného o 8,8 %. Příčinou je nezopakování výsledku z roku 2014 v jednorázech. Jde o produkt s nulovou setrvačností ve smyslu opakování dosažené výše pojistného. Po výkyvu jedním směrem tak logicky následuje pohyb mířící opačně, tedy po intenzivním růstu přichází hluboký pokles. Ale nedařilo se ani běžně placenému pojistnému, na jehož výsledku se projevily částečně i změny v daňové uznatelnosti z konce minulého roku. Kleslo o 1,7 %, zatímco jednorázy o 18,4 %. Co se však nezměnilo, je pozice lídra. Už od konce roku 2014 ji drží Pojišťovna ČS následovaná Českou pojišťovnou, Kooperativou a Komerční pojišťovnou (připomeňme, že jde hodnocení podle objemu tzv. neredukovaného pojistného). Tato čtveřice je však poměrně vyrovnaná a tak případné posuny v průběhu roku nelze vyloučit. Obzvláště v prostředí, které je tak ovlivnitelné nárazovým působením jednorázů.

Co lze očekávat v dalším průběhu roku?

Výsledky za 1. čtvrtletí zpravidla naznačí trend dalšího vývoje, ovšem tentokrát tomu nejspíš tak úplně nebude. V dalších čtvrtletích roku 2014 totiž trh nevykazoval tak výrazný růst jako v jeho začátku, a tak budeme postupně srovnávat výsledky roku 2015 se zhoršujícími se výsledky roku loňského. Hlubší počáteční pokles se tak bude postupně zmírňovat, až se změní téměř na stagnaci. To je ostatně v souladu s prognózou na rok 2015. Tento vývoj podpoří nejspíš mírně se zlepšující výsledky v povinném ručení (i když potřebného dvouciferného růstu se nedočkáme ani náhodou) a zachování nadějného vývoje v havarijním pojištění a pojištění podnikatelů. V životním pojištění se bude propad postupně snižovat, když běžně placené pojistné bude nejspíš stále klesat přibližně stejným tempem a jednorázy svůj pokles výrazně zmírní.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články