IE: Návrhy IAIS k systémovému riziku nejsou úplně jasné


			IE: Návrhy IAIS k systémovému riziku nejsou úplně jasné

Federace Insurance Europe (IE), která sdružuje 34 národních asociací pojišťoven a zajišťoven z příslušných evropských zemí, zveřejnila stanovisko k návrhu Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) na identifikaci a řízení systémového rizika v pojišťovnictví. Základní sdělení IE zní, že tyto návrhy nejsou úplně jasné či srozumitelné.

Daná problematika má pro světové pojišťovnictví značný význam. Existuje totiž seznam globálních systémově důležitých pojistitelů, který zveřejnila Rada pro finanční stabilitu poprvé v roce 2013. Tito pojistitelé jsou jako nositelé systémového rizika podrobeni například intenzívnějšímu a koordinovanému dohledu a musí plnit doplňkové regulatorní a kapitálové požadavky. Každý rok se systémová relevance znovu zkoumá a seznam se případně upravuje. Aktuálně jsou na seznamu vedeni tito pojistitelé:

Aegon N.V.

Allianz SE

American International Group, Inc.

Aviva plc

Axa S.A.

MetLife, Inc.

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Prudential Financial, Inc.

Prudential plc.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Díky Facebooku jsem v obraze


Pokud jde o systémové riziko, je vhodné uvést, že může být definováno jako pravděpodobnost či stupeň negativních dopadů aktivit finančních institucí pro větší okolí, na větší část ekonomiky, které vyvolají či vyžadují určité intervence státu ke zlepšení situace. To znamená, že teoreticky i prakticky např. krach jedné systémově důležité banky by mohl vyvolat závažné problémy v bankovním sektoru či finančním sektoru, a to nejen v zemi jejího sídla, ale vzhledem k jejímu globálnímu působení i globální problémy v bankovním či finančním sektoru a následně ve světovém hospodářství.

Po tomto stručném vysvětlení systémového rizika a pojmu globální systémově důležití pojistitelé se lze vrátit ke stanovisku IE a přiblížit jeho výzvu ke zlepšení návrhu IAIS, a to zvláště těmito opatřeními:

  • stanovením postupu (principu), že národní orgány dohledu musí před případnou intervencí pracovat s pojistiteli tak, aby dosáhli vzájemného porozumění situací, které by mohly vyvolat systémové riziko a diskutovat alternativy k intervenci;
  • lepším rozlišováním mezi opatřeními, která jsou odrazem dobré praxe a která by mohla být aplikována proporcionálně, a drastičtějšími opatřeními (jako je řešení krizí), jež by měla být aplikována, pokud může být doloženo, že existují závažná rizika pro globální finanční systém;
  • definováním dobře kalibrovaného prahu pro identifikaci systémově rizikových aktivit, které – pokud by je realizovalo více pojistitelů – by mohly rozšířit šoky na zbytek finančního systému.

Mohlo by vás zajímat: Bulharská EIG získala dceřiné společnosti ERGO v Rumunsku, ČR a Bělorusku


IE rovněž podtrhla, že jakákoli nová politická opatření týkající se systémového rizika musejí být globálně konzistentní a být aplikována proporcionálním způsobem. Holistický (celostní) rámec by měl věnovat pozornost i zachování rovných podmínek mezi různými pojišťovacími skupinami a jurisdikcemi.

Navíc, IE vždycky tvrdila, že tradiční pojištění není systémově rizikové a že systémové riziko může pramenit pouze z velmi omezeného počtu aktivit realizovaných ve velkém rozsahu při špatných podmínkách. Tudíž silná a účinná aplikace proporcionality a princip významnosti/ závažnosti by měly garantovat, že pojistitelé nebudou vystaveni zbytečným regulatorním zátěžím, a to vzhledem k omezenému systémovému riziku plynoucímu z jejich tradičních podnikatelských modelů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články