Jakým rizikům by mohly pojišťovny brzy čelit?


			Jakým rizikům by mohly pojišťovny brzy čelit?

V tzv. zprávě SONAR 2018 identifikovala zajišťovna Swiss Re řadu „emerging risks“, které by měly držet v centru své pozornosti moderní pojišťovny. Studie varuje především před novými geopolitickými riziky a opětovným výskytem azbestových afér, dále před kybernetickými riziky a nebezpečími spojenými s neprůhlednými algoritmy.

Swiss Re se zabývalo otázkou, jaká krátkodobá a dlouhodobá rizika by mohla znamenat velké výzvy pro obor pojištění. V zprávě SONAR 2018 zmiňuje 18 nově se formujících rizik a stanovuje 7 nových trendů, jimž by se pojišťovny i zajišťovny, ale také celá společnost, měly přednostně věnovat. Swiss Re varuje před novými geopolitickými nebezpečími, novými případy spojenými s využitím azbestu, ohrožením novými technologiemi v kombinaci s kybernetickými riziky, s neprůhlednými algoritmy, a také před erozí diverzifikace rizik.

Azbest ještě není zakázán plošně

Vedle významných nových geopolitických rizik dělá pojistitelům starosti nový výskyt azbestových afér. Ten není zakázán ve všech státech. Podle odhadů OSN je vystavena v Evropě asi jedna třetina lidí při práci působení azbestu v jejich okolí.


Mohlo by vás zajímat: Kybernetické bezpečnost: Co přináší certifikace ISO 27001?


Diverzifikace rizik narušena

Jako plíživý jed označuje SONAR 2018 erozi diverzifikace rizik. Široká diverzifikace a volný pohyb kapitálu jsou rozhodující pro vedení globálních zajistných a pojistných obchodů. Nicméně národní protekcionismus a regulativní rozdělování na části výhody mezinárodní diverzifikace ohrožují.

Kybernetická rizika a algoritmy číhají

Nedostatky a slabá místa hardware a software představují latentní ohrožení: Mohou páchat škody a fatální následky nepozorovaně dlouhou dobu. Velké riziko vidí SONAR 2018 dále v algoritmech, protože nejsou bezchybné. Přitom stále více obchodních a provozních procesů je řízeno pomocí nich. Jsou prezentovány jako objektivní a nezávislé, ale jsou přece založeny na lidském úsudku, vývoji a rozhodnutích. Pokud někdo bude například přemýšlet diskriminačně, bude autorem chybného modelu nebo předpovědi, čímž vyvstane dvojí riziko – pro příslušnou branži i pro pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Trh s elektromobily zaznamenal v prvním pololetí 2/3 nárůst


Zdravotní rizika ze zdánlivě nevýznamných trendů

Také sféra péče o zdraví skrývá další nebezpečí. Například lidé spí stále kratší dobu. Jaký vliv budou mít v dlouhodobém horizontu nyní tak populární tetování? Když někdo podstoupí plastiku cév – jak se do budoucna zachová ta malá vpravená částečka do těla? Nepřivodí za dlouhou dobu zdravotní komplikace?

Odvětví se musí vyzbrojit na různé eventuality

„V naší zprávě SONAR 2018 nejde o to, abychom předpověděli budoucnost nebo odhalili všechna nově vznikající a rozvíjející se rizika, nýbrž o to, abychom se připravili na různé eventuality,“ zdůraznil při publikaci studie Patrick Raaflaub, Chief Risk Officer Swiss Re.

„Čím více transparentnosti a času máme, tím lépe se budeme schopni přizpůsobit měnící se krajině rizik.“

Zdroj: Asscompact

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články