Smart Underwriting: Stačí 4+2 otázky na zdraví k nacenění rizika?


			Smart Underwriting: Stačí 4+2 otázky na zdraví k nacenění rizika?
13.8.2018 Pojistný trh

Kdo chce v Německu sjednat životní pojištění nebo pojištění pro případ pracovní neschopnosti, musí se obrnit trpělivostí a vyhradit si dostatečný čas. Protože na něj čeká, a to bez ohledu na předchozí anamnézu, až 25 otázek ohledně jeho zdraví a kondice. A to významně komplikuje nové obchody. Pomocnou ruku nyní podává Mnichovská zajišťovna (Munich Re) se svým Smart Underwritingem. Jeho podstatu vysvětluje Thomas Geißler, vedoucí Mezinárodní sekce úpisu životního pojištění.

Redukování otázek na zdravotní stav působí jako stále důležitější konkurenční faktor – hlavně v pojištění pro případ neschopnosti vykonávat profesi. Jak tento trend vysvětlujete a co znamená pro řízení rizik v pojišťovně?

TG: V našem digitalizovaném světě je stále méně lidí ochotno investovat mnoho času do sjednání pojištění. Subjekty nabízející pojištění na to reagují, a po konkurenčním souboji v oblasti produktů, cen a pojistných podmínek se nyní utkávají v soutěži „co nejméně se ptát“. Odpovědi na otázky v návrhu na pojištění jsou ale důležité pro řízení převzatých rizik.

Protože životní pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti fungují jako správně nastavené produkty pouze v situaci, kdy je mezi nabídkou a poptávkou informační rovnováha. Jako pojistitel musím tedy mimo jiné zjišťovat zdravotní stav žadatele, a to pokud možno detailně prostřednictvím srozumitelných a zadokumentovaných textových otázek. V opačném případě by pojistitel mohl převzít příliš vysoká rizika.


Mohlo by vás zajímat: Ohlédnutí za mundialem: Jak byli pojištěni hráči, týmy a pohár?


Nicméně Mnichovská zajišťovna nyní se svým Smart Underwriting zcela mění strategii a redukuje až 25 medicínských otázek jen na 4 základní a 2 doplňkové dotazy. Jak je to možné a jaké nároky to bude klást na kvalitu ocenění rizik?

TG: V rámci naší snahy podporovat jak pojišťovny, tak i klienty naše klienty, jim nabízíme různé inovace, které posilují jejich pozici v konkurenčním boji. A jednou z nich je právě Smart Underwriting. Tato nová iniciativa přináší opravdu jen 4 plus 2 otázky na zdravotní stav potenciálního klienta, aniž by kvalita posouzení rizika jakkoli trpěla! Práce na tom nám trvala několik let a během nich jsme novou techniku dotazů rozvíjeli a intenzivně testovali. Výsledkem je Smart Underwriting ve formě individuálně sestavené sady otázek podle pojistitele, produktu a obchodního kanálu. Urychluje to proces zpracování návrhu na pojištění, aniž by zapůsobil antiselektivní efekt.

K lepšímu pochopení a zařazení: automatický úpis rizika a Smart Underwriting jsou dva samostatné přístupy?

TG: V Ideálním případě jsou oba postupy spjaty a doplňují se. Smart Underwriting jako vstup. Po 4+2 otázkách by mohlo být ocenění rizika pro část žadatelů už uzavřené. U ostatních uchazečů o pojištění, kteří jednu nebo několik otázek zodpověděli pozitivně, by proces automaticky pokračoval – dynamicky generovanými detailnějšími otázkami.

Doposud pracuje tradiční underwriting  s klasickými zdravotními otázkami a postupně, v poměru jedna ku jedné, prochází všechny skupiny orgánů v těle. V kombinaci se Smart Underwritingem budou ale kladeny v budoucnu v návaznosti jen dynamicky generované detailní otázky k relevantním skupinám orgánů, nikoli ke všem. To urychlí proces a redukuje kapacity a náklady na ocenění rizika.


Mohlo by vás zajímat: Roboti a umělá inteligence ovládnou pojišťovnictví, tvrdí studie


Kdy a pro jaké obchodní kanály bude Smart Underwriting v praxi nasazen?

TG: Už máme první zkušenosti, a to hlavně v operacích s kmenem, bankovním a kolektivním obchodě. Kromě toho je se získanými poznatky z této fáze určitě představitelné, abychom využili Smart Underwriting ve střednědobém horizontu i pro makléře, agentury a on-line prodej. Poptávka a tlak trhu budou pravděpodobně dále růst. Naším cílem je stát po boku klientům ve všech sférách – od úpisu rizika přes škody, cenotvorbu, digitalizaci až po analýzu dat.

Budou 4+2 otázky vytvořeny pro každou pojišťovnu a každý produkt nově?

TG: Čtyři základní otázky kryjí vždy stejné aspekty: Bere žadatel nějaké léky? Byl v určeném časovém období hospitalizován? Byl ošetřován ambulantně? A konečně: trpí chronickými chorobami? Rozdíly jsou u těchto dotazů podle pojistitele, cílové skupiny, obchodního kanálu a procesu zpracování návrhu na pojištění. Ovšem pouze ve formulační rovině. Zcela individuální jsou pak minimálně dvě doplňkové otázky. Ty koncipujeme teprve po rozsáhlé analýze individuální historie žadatelů a škod v úzké spolupráci s experty na straně pojišťovny, abychom optimálně nastavili Smart Underwriting na příslušné požadavky.


Mohlo by vás zajímat: Spekulace médií: Plánuje německá Allianz zrušit 20 % míst?


Jak si mohou být pojistitelé i vy tak jisti, že individuálně vytvořená sada otázek bude v praxi opravdu fungovat?

TG: To vyžaduje velmi podrobný monitoring. Proto jsme pro naše zákazníky vyvinuli nástroj pro sledování výsledků procesu Smart Underwriting. Podle stupně digitalizace a způsobu uložení dat u pojistitele jsou s ním možné rozsáhlé analýzy aktuálního statusu v reálném čase, takže případný rozvoj chyb by byl časně odhalen a odstraněn.

Digitalizace a algoritmy nejsou ale nutně součástí systému Smart Underwriting, nebo ano?

TG: Nejsou. Smart Underwriting působí jako filtr, který může proces zpracování návrhů na pojištění významně urychlit. Při inteligentní předběžné selekci funguje také při manuálních procesech. Jeho efektivita však stoupá s pokročilejší automatizací procesů v pojišťovnách a dynamickým dotazováním přímo v místě prodeje.

Zdroj: munichre.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články